Profile

Join date: Nov 8, 2022

About


bitcoin360ai amsterdam


¹À$­$Ð,îU˜L,VäË;ÕgäFsƒ:7‰£^¿óŠJ›ÈH.$AT°&ÉšÉ%Arä,ü¾g0<™ïÏ¢.oySª¯·¨ø½¿§q–dÔœQƒyÔañüÞ_Rµ·¢ú‘ÿÎÇþ[ÿ~Â1

BeJ'zì桪ÕÚ-�Ð+ÝÉÔ©=2Ú3”ÛnJ0PÞ“|[ie·ÓÒxÇ„ÔE¼mè§dqÕÌe”oœù›–­ktçÑþu‰¦)®¨�‘UméžœÞF.ãÎj›n

qz”³ú•Ý

·w3�*4iÊ¥Z’xŒ!¹JMõ$“lºÂákÅܦժfºîWMQLLÕUULSæfrˆS®¸¢3�ÔÊ­«U]ª)¦3š¦"#»3”<ÊrÝÊDù\Ú+ýfyQ¸¬ûL^S�%

vê@3l,%,.^º¢¿OÓeîV&¬£dFùæˆûz#Ÿ¹3nÝ‹q膫§tí�g^¼ªª¨‰·nbuª«=óû½3¾'¦f"{4÷hAS¦°—áo­¿?ù #}·jœ=:”ÆÈóçÏ3ùîG41Ûjœåå­!¤.é³zôëUWš#š#¢:<ó·9Y*&c„·„FašÍþ ¬£ÚéeMÇ¿~DÖp¼þ~¯Oƒ�ÒZG‰Ž.Œâ©ˆÎz3ŒòŽïwó-Z×Û;³Ùùüý½c�ÜŒwüÄÞÕš)™Š(™ÙUQTS­Wú¸™ÛóìÊ*ëžÈ½t©:íF+-ô"{væìÅ4Æs;£óù„&rÛ,^;FŠ®Ýªi¦™�j²™™™�‘—çYÝììã¥Ã½ãUøM{›ÛÓäK¡`pƒ§=õLm˜ôF|ßña®]›³ÑßkÌ%ázjç=6¨™Š)™Û—¾«-õÌoŸ$tÏ

æâœ)8ÅÊI(qHÕñzo§§‹š«¹òÝ9FY続)Û—MYÌtì]SbÞnÈîÏø©ëÝÅN¬kU3îb&wDóGDgÍÒüÎDz…kJ…ma%*µªFP«ªÊ2„iu>å„’”§ÓôY(Æ%S*QèàYÅìf̲˜µ¿?z?v3Ï>Êc)‰Çât†{(óý�‹ +®b«»)™Ù9Ì쌷nß”ÆzÛâ#6‹jÕ•få&å)6Ûo-·ÒÛëo¬îì#¥ÑœÌlˆˆŒ¢#(ˆˆŒ¹¶DDmˆçZl‚+Š(zÏ毣Räw“·EÓ…¾•ÝÕ£<§Z2»«½½Å4êK)ø=1ƒÈÜ"¹V?r#)™½ã,²Ê™‹Q»~Êco<íçmxxâíG{?[‡iÜ}êê‰Ï:êÊvîÏ(ß·,²Ê9£cÊ·¬UÚ ª×—5®*έGå�I9IýöÙëvâÝ1M1”DDDw#cUz

dç8Ëorªwå;;Ó¶::|ìÕªõâ%ë­¤¿Iá­ÞäÕU”óÍTv1ÊÙØÎQÍõTl@w]?ÄR÷µ?)Döº<ŸMˆ½Êžý>‡”¸iíëÞ¯ª¥z?ùèûLÔîòÓô”¾Éô4ˆõO¡Ôu/SßËÚÎ_Œí•øu})eírc½‡±4µ,x‹U "ÕU°-¡ý1D¿%™}ÛéïÕôj[b93äôÃ@á¯ù>çƒo묹ý ñ ÖGò

ÞÝO·ÎðÇg;_Ûi†/¿§™ë-í[>&×І­•=ùô½åÀò^Á¹ôë~|3kvàžé«TZi

8|¸˜Êj‰«åU5GöfÌUZÕÏ/6Çyêi„§

}ô?Sj\ñõý]·kËÇXÚ6wÁ©ï©ûY¶hwüš˜ì^øïUè‡

ABD Enflasyon Verisi Açıklandı

Nvõ⾉F§ª”Ü–õ:Ôå˜Ê-)FJtçoDäø|F'ƒØžz.Q9ULîšg)Êzi�“ϲªg<¥•ªšq4÷ùÚm5W„¹³eTU;¦*ŒãdîÎ&<ñ1Óò�ÊŸ'—\“k—úïö(ÊIaME÷µËÄgÙÅtîÉg‰ë|2œuª/QÉ®˜ª;™ï�$ìïµ:éÔ™‰æv<.*1EtóÅ9GïnÊg(ÎyYÌÆS”å±Ð°d2Hžnæ’((€C7¢Î`ü‘Zs]Ø[Ͳ×Ó¡s}nï+·¿FÊŒ\¨ÓQãßÔ˪ÒĤêS¦ÖôæþãêÓ8Êp–6ÅjFÜ¢nÕ²glFQO&sÙ³VyKbÁÛâhšêüÃœiŒ|ãnE1¶šfb�Ó9ÎYí�ñ3�4FèÛ/ªöA4Èò‹ÉUõå´\÷!e}Ipʇm¦äó÷4§9ˆ·¢­q6æf�j§²ÕÏoƒM= ·fìç-«Eèºte¾.ˆœ¦­l똞˰¦vƬe—îO>s1”;Ï2mŽŽÝr‹³ösY‚½�Ã^Ui]aùŸjÃ]k(²áF"pø+ÕÄgØj÷µê‹Yù5ãË’|=:õÄwÅaÂlW„¯)ˆ«V(ŽìU9Uß�iËš3�ðÜ÷e—lžƒ°´4ø¾ûQÔhÓ’ÿuÑ„ëIùñ8SXáÓž£‹õ<Ãq¸¹ª}Ū¦;ó4Óè™ft�YSÓ>‡1àm˜¯Lå©EuFÌó™�\·Æ\©œöîË-¯7G£å¯;Ý(%E{Z¼Ïô

íþ‹ªgÓ—Ñ÷]”¥z·_F”ê »V3ô«çÏì(êq8A”éF§;d~Šåæ!^LÜÞ¶º/p

🇪🇸 (Spanish version)

`æ>_ùÕh\ƒQ•:óWZ›¦åFƛ̛Ϋ$š¥ õ˾i=ÈK í=Oú”ãøe\Un™µ‡Š¢+ÄWŒFÜâŠs¦nU³u=ŒNQ]TçÃc´•HË}]ëèt

}/ éŸlbO–}²¿¿Èà=P}µO‰§éÖä õ2q:§ÔýÿˆÆcy¼¾¥ÕŽ'­ÙúœÿžþO÷®,Å®��]•”¯e…Á/

3.15£

 

RJs”_×,bHë½OpQ/Õº¬©§»”ÌÕæÙ=ö#HWœÄt;ÿR=\U{9Å:´Û§de5MZó;sÊ#R#le:ÓÄÄ´¢v&%édäŽBÚ»ù kª ƒ(‚1¢¥zõ¼?-=Ï%‘]uâkCe

Copy Trading

Çevreye Duyarlı Yatırımcılar

L×\êQns®ä»¦›§-=fK5Ÿ÷™ê_uåüû£4laãZ­µOÍœnŽlú9âo^×Ù½?áùïy·…Ü-�-O)“¢­™ÇeO4ÄÄÏÍ¿oB…TE]ÉèiwìUn©¢¸š+‰Êiª&œ§»–^W5os •˜Kx¯MQVØÝÜPª™�ëZ©šg)ؾE*PânµHÓïi÷ÒþO¾Ês_4mŸÏ:µ6óß²)£§d8;ûøÙeÍïÖê�Tsåòy|¼z³“ŒÒásÛ­_4sF{¿;ç½+›V¦½Û#§ž>f÷Áî

uULS5U1M4ÅS35jÄDo™–øöòÚ\Ãy§¦Ñ]«hv�ö»Š‘á:un)¹WyRMvŠ ´BP}íg‰bR8^¨á“ã'm«;c»MØï§nµS­11ÉÎœ÷35Ì=¬¹êy›Ÿ

¡ÒŠ¶¹Qß�JÃi¯jÞñW~©Séez·Ï~}(5œjµâíýLª^ ûÅOqWðúIÞ²ÿ�ì7þ\}RÉ�Lé€"Ü"Ü *Ð8è\”l<ùJ×tý

t`³"›0a€ŽaS^Pü`ŒIBP@WãbFB^0Hš!µÛ¹'ñH±®þcxV¬

:µ ”VI"

rKš)õPÀd"ŸTÈ

Hæˆ Äº°æ*jÈC16¢bmXE]@ Q›

XjÀÎz¿L½ãö¶+}^*¯D¬)Ý<ÁÎÛ‡øí�¥K�4•û×Ú°Õ€¬5`«

XjÀV°Õ€¬5`«

[.‘_L¼Â›¼v:ý]7î})~Æ55ãWyÓìÂÿfZ_ð<!--?ÂnNûÔ÷ÚÕøê¾… ?• zeꣽ§áZôVÔ¹Ô·£����¼ÃŒÚ�{¥ûo1ÕüÇóºf4~ùò<ÑÕ›þu»øŸM†ôÎ2Í<Ò×Oe+öµ»ýùeý)¼p'Û´x5ý

YWÜýSÕ"Ö¶‰ÕŽÆå”ÄkDM5ö19ì¦sŠ¦˜ÙœFÍ�ù?d J££ò�´¨EF¯B«K÷u­¨Õ¨ý.s“~v̧nMÌ

10.594 takipçi

Bu rakamdan, yatırımcı 5.000 pounda denk gelen kısmı – %5’i Facebook hisse senetlerine yatırmış olsun

³‚1TÀ’þ‹û+UÒ]DæƒI®Íx:Ôã

0

ê™»޽貫h¼UD¿ó¤4÷¸òÿºawÕäõ�LyWûÖ¿¼uSTd]Ô$äüä"&amp;©Ê6Ìî�mrå8jfºçR‹s�w%Ül¬£¦-éq¬×Þ�™}×ù:8ËyÑÚ&gt;0Ý•\¹ŽüFÍÑÝŸðïâ®Ü››·zÃóÞóg

ÂþéN^–Ï?õA¢)ÅS1ÏfŸmUréȽÎÝréìÎœ±[PÖj8ɬªjå÷EJ�ef4ã9M¤ü´ºŽ›¢ô•8}Eê÷[³Ù�HŽüåßbî[ÎäÓõ;/´Ü`´5«ÙM4YÕË“3ÅÜ®‹tvÕ–uSM:Óæ*ªgkwüéùN²æaÉʳџh¹T)éºLs™Æ£†g”òéÁN³”“R«»q¨q­‚«Ncu®öQ­7.težíñ¾r§fØŒæ73Wëâ(Ê;Ñö¼ëÁí_1ß´�•UUÛÕDE1ç­W&amp;œ©ÎgVœ£V&amp;cfPòË)9¶ÛË},ôÌÎmiíÊ(¦Ý1M4ÓLSLE:±òbEWXW§.Å–ÇÇf¹9¡uŒOR½º¹–zÔ&amp;­—ÞÅ ¬pãž¼žqáÕù»Œš~Š)óÓ¯þûbÀS•ùŸ±ã^©éÅi‘­Sj(¢œ¢2ˆËŒª��×\N{bs‰Ë,£Bë¶ÁíæÝëú‡ÔÏQ¸§=4èÍѦúºa¿7G·è FÕ?ꨟ-QOÏ,êµê™î½;ÀÜYèÛÄëgFs³,¦îµÙŽUYe­4ç–Ýý�%ùðϨ· )CX#�—]$ù ¶×I8±¯pF Q®´¤Oƒ‹Äj«H«ƒW»uq"½1’V��Åkª'ÄK�ØBã

@f€Ì5G1.¬ƒ1.&nbsp;3

�:´O’)à.

¤!�JÉÒ­B‰²‰@‘&nbsp;20(W½QS+"•IJDQZUVJˆ ·Öî„E¸DQª¤�I)ÓNh,ñŠm«Ql«!›{ISB¸Àž)BeƒÅcµÕ¢kó*’*Dd„¨×ViofPKë)!š)òf¬…Jmë(s(ÍÄrg,h¹­m¼”óLÍÑ„Š9)RÁ¨Émw«9&amp;Í„ØâÐÈ

]Q_§á/0˜J±5e"9UsD}½ꉘ¥rì[�D5�=§lè{\eyUUQû;s­U]3û½3¾6óÌDóõjÆ”U*K_…¿+ý?I-Î"›ÅGc|úgóæÉc39Î÷—qøûºJíW¯U5WTç3;¢:#¹ùÛ2Å$NǦ�7Uá[·5ÎPLäLä®öò6 rŸ¼T¥Ç½ÊÆJþNŽœ¥�Çã¢ÇaFÚ¶ÄÕ·fq–̲ÛÝæÝӒݹ¯lîæ�Ï3«pS‚Uc#®q�¸Õ®Ý©úµDíã"¨Ô�»&amp;;?4ÏZ56Aè ;³µcJ¤÷º%M¬tçŠxÇ_GA�йq“Ÿ¼�›óÛ"9öt,ñQ3—L9_TMn´¢)ÝŠjÖË,»

ïWß18þoâõ+Úz#©.ìOþ[ÿ~Á1*ÏB€ÿÕÓI즘²ÂÄ ë/ ïØ.Tø3êQ¹¹Çz¨{F�Œ[úºÜ‘ž[&lt;®·WÁ—¡”/rg½W­5;á²psÛ¸Œaþ²Ûƒ5¥ëÛ€@&nbsp;MI«ÄH°&gt;¨€rd`™¶@€‚‰õ$")j€5@$'Ì[j„Ù&nbsp;§«

ßéW÷N¹£¦Õìoú=ïèÜû§ÏW°?lÚ/ãoÎý‹ø¿Ò¯î�sGL«Øßô{ßѹ÷Ož¯`~Ù´_Æ6ßœ&nbsp;qwúUýÓ®héƒõ{þ�{ú7&gt;éóÕlÛ6‹øÂÛóƒô/ànÿJ¿º‡\QÓêö7ý÷ôn}Óç«Ø¶mñ�·çè_ÀÝþ•tëŠ:a/êþ3à/FçÝ&gt;z½�ûfÑÛ~p~�Åü

9ü)yCIûjÿƯý4é~6&gt;’¶—éô%½ºXl'Êë&amp;ŽÈ½�w*&gt;2‡¼�ä�¾×‹�£,M[ªïÏ¥ä=7íŒW�»õÒ駦_¹ó?7³Ù±à1ñTE»³³ÜÕÑÜžçDów¹6·-åÙSå�Ïæ\{…¼ã&amp;¬NœªŽÙo~¶~êŸßé�ó›g,çö³Z“&nbsp;ðË»ÖfÔå(SV³“aïEøÎ7Ã*Úëv.Yƒé_§ùWJâ]X¿MÆtÎøüÿÇž6©WGŸ¾hºFÿrf7GcNYe”wºw²¶hÕ§çŸ+Ô¼Ñ]cƒ¢™ßVW.ÅQ\Nw6DÅ5Drc*g¦sa˜ÅVÜî7&gt;_W?b:6/}Ï_¢–*�ÑáG¦^Bàÿo³ñ¬?Ó—N9Ë*õèeØxê~þ&gt;Ô]àûe&gt;˜S»Éžôú}?í\Gů}

�§ÐêêŒ�7æݱF#^½s=ßðzW©Þ�ë

ˆ �IR

Avalanche Yorum ve Teknik Analizi – AVAX/USD&lt;&gt;&gt;&gt;

£}ª¶íˆìkÊ™ïöZ¾LÙ

Ó©88P§”ø=ÉÔ©8µÅNŒŽÛÔûFÍ׉«&gt;Ë°§»9Õ;¶íÊ#»0˜û™ÌSѽ认º¨®¼eq•¼]Å3­:Ñ]SÎq4êFS¶fiÏ&lt;ß›{ü�þ¹›sOS¯OzÏD¦îäÚN.âOrÚ/Æëì¿�ø;&amp;÷ãžäÁý�×~iò!샊÷¶~MŠ~�§¦|ñöËøÿƒ±òo~9î@lÙ

ÕKMhyŽ'{*cV(¹_DSÑÞã)Žæ¬DÇ3wGY»¾˜òlô6ì ô†s¦ýug¾.Ooÿ9­—“)~å�±¹VÎ.öRéÕI9w

u]Ö@”U(¥Kx$1Œ&amp;…—&amp;É&amp;rM’ê‹p&nbsp;•2¢pKš

bõî:¬”’Læ‹7�Ãj„øµ®õÈQëš?1QO¯h謈uíÕ�ëÚ:«!×´t'5C¯mô|ƨ“®íô Ž¤ˆþ‘&nbsp;’¤h¬ˆuݾ€jÈuݾ…D5PSëªAªuHGVC¯hî|àÕ�ëÚ;Ÿ85d:öŽçÎÕº¤#«!×´w&gt;sRE.¼&nbsp;ÀÕ�ëº:’ŠN¾¶`†¤&nbsp;Ÿ¯(êJ):úØ5$:úØ5$:úØ5$:úØ5$:úØ5$I×´~s0GRE&gt;¼¤ÀÔ�ëÊB’*uíœÌÔ‘O¯)05$:ò“VC®è05$:ò“RC¯)05$:ò“RC¯)05$I×´~`ÀÔ�ëÚ?0`jHuí˜05$:ö�Ì#©()õÝ¢(õåèÔ”3Rý#BpF(W�¡D‰êÆÐ ¤MÇP’aM$E÷ˆŒ v'‘æ\EÅ)Z=ú{%Êo ¸·;RËTÒ¶õ­æÊšÊ.êŒÔ¡¤ÙœªaR¬èÖnqŠYJ¤Yœ"’‚-�áJâHŠ”ˆ&nbsp;§UI*Œc*„r]Z…*å¡i¼FrÍ2j.nÇ­"ÆìªSÿq&gt;G—:¦pRp—'jœ­Ý¯ö‘ïnLÕ·-ñe·låVù쩆éŽFÌ8@óƒÙ~þÏtÿà+oð»ÓнOý§WÆ+ú»,�åG{×/NõíWü:&gt;…MS�)Œw×¥þÄÏíy?á[¯È¢yÓ‡žÛþ]š™ü#Ë&gt;ˆxëªoùJ¿gê©lÜçl“•4‘ÙšúWf½n£ù6Çcêu¾÷zߦ¶Hóy}N÷ÔƒÛ7¼O®Z ;c ôø7ÕØiý�Ú?ß_‘\áýQyv|ý4³:;ŸÉëygªç¶í|^Ÿ¥Su‡ f-ù;žo8j¼Ù¶J¶µmAW¼«V¶‘Ÿ‹�j±œ•J�

@¥ZH‰ÿÓÓIìƘÓÀ.À

&nbsp;€(€+QÿÓÓI즘²Ë³ð¾ñ�Ár§ÁŸL)\Üã=T½£GÆ-ý]nXÌ­^WY«àËÐÊW¹3ÞŸD¦§|6&gt;{wñŒ?Ó¡ÂÚõî°&amp; ÝùÀ1@&amp;EhTAà“Sò‚ß_¹¡-“Ìä,lÙÖRRE‘I: pI0·L(€DZ€RLŠÑ8!š

W78ÏU/hÑñ‹W[“3 g—ÔUðeèe;Ü™ïO¢Q§|3|öîã§C„5µëÝ`&amp;!(¾ ”_ÂÄ P2&nbsp;&nbsp;‘Z

¿céKcÐ=»øjõ4.ÿ“1ëõSa¾“åc¤¼^fââ6�”êJ0„Vô¥'„’âÛo‚K­²z(›“339DDg33ÍfT¶o�ê–íÕrbšbffb""&amp;ffvDDFùjo�Ÿ&gt;Z7Ô*è[%Y˶oSºÔ!˜­Ü¸Ê�»xo{k.¸ím¶§yu$ê]ºéÇéz5b�ZìáªË9«•]Žh�“§n¶Ë‘EZn”Ó1–¥©ïÕê�·››¹èîõ&gt;›[Äâò֙΋;æ&amp;™Ù5ç”g”êÄçë)Î#S½ÚS½ê5€

™­�L¬‘&lt;&amp;Ñ!$Š°ÈM˜J+ÐŒu”°Š¤)d¨«B"¹@UFH"›$‘A(NIQTÕTL‚˜®1É4FhL¬/^Õ\.b2JÁÕVjáâ­æ–ekvæL¤°^Dd¦°™DÚDµLAÄL±e-âʺµ•bKTj(Î

Œ�5!�¯¯("Šš¢T`dŽBž¼$€¨RLŠÐVE*’‚(­Õ`

É÷&lt;]eØv“ÄÿwÈfç»Txqè©e„åy'Òå�Mý·_ÅëúvÝ ÑÙg¤€åô¦aý×ä³+¢{u?Åôek‰äO“Ó

P¨TªÕj€5@&nbsp;

–9qùæ–ïÀŸò…¯æ}UnŠs†iêðú¥ª_Ó-v˜ñqô!„ž_ñKÆúkÛ·¾1wë*uMé™ÿsù(Òt·n«¿OÑ¥‘Ãr#Ëé—£xí =ëŸ]yØ•Ó{Û6_êýõ?üñ·pÝ÷©ÿyŒÆóy}NÕCüÇz÷¦Ù´ž.�÷~Ô8C¾�âôRŽ|ù=iº—ÿÎÇò=7LÔY'r™§xú~þ&gt;Ô]a;m&gt;˜R»Éžôú

ËJT÷iVX‹~ c

L|%sýŠ'⦅]aÅÀ–M{é»�[Sò™úÂvº&lt;

=íKÿ»ô%Øuo/Өݱ|¯7¡cgsÈÖ7~zUYøªþ­û,v»žûµ!_*žÿ®]í›&gt;ßÓ¡Ô

YjÈV@%›V@²Õ�¬€5d«

zÐrëBI…!j·„Â…c&amp;�g"DEµu®Edš#4²Äâ.ê®Æ9+Ó&amp;XK×3dÅ`­§,-ÛšÊÉóAi¨¡’J+»P¤•êH‹pŠ5‘)(ÕVª1«ØÃÕˆ«V–ç¾Ë

ËU[ÙTLNü¦&amp;=+¨ª*ݵÑð˜»X¨ÎÕTܦ?g5EtÕWš"%l•3(/ÚÚÎòjYoôüÆV"¨¦˜ÛóDtÏsþµ%uÅœ°:SJ[Ñvê½z¬âgøꯞŠgšcžŠ­Žïik(nÇÓ)&gt;Ç[ûŸÓÊßDÂahÂS”wægfyFy÷º#üe†¹\ÜœçÉÿ2òΘÒ÷tÍíj¼-ÓœÄDÎÈŽyªyævÕ&gt;HŽ¹«jÝÙˆAbšü2~Wñ/êKPÒZJq«O"?µþå�»²,jm�þ‡ràŸèÑôEëÑ�ê¼Ö£ïôÏ’;æç`—Ž¤™§xú~þ&gt;Ô]a;e&gt;˜R»Éžôú

þÏ&amp;¿}°«|wØlw·0Ÿ·õ–Üy‚\=73ØÛä’:N™s´õà»uì¥BÚM,Æ…)b¤“ÆVýDâÖpûRó9æå¸_8¬U½ngS

W78ïU_i[øÅBã‘3kw—WÁ~†R½Éžôú$§{=ÁÏnáþ1‡út8S[^½Î*Ej!¡¤ïkÖ’t•,¥\¢ØtMŸt‚š-�d"‚�FZbù'„­åEdª÷ š•{Õ ¶R‘V•U’¢(WXDQ¬D‘ˆ/U¨­G%zhK›[ÅcòûRÁZ!+U»w]!K‘ ÑÉ{g¬¶ÞJSRfɇÂên:D@žíÝUQEH‚X\UüÕ7‚d¬Uq‹3™ivöIâ?ƒ¼›Ý•|…ƒ�Úpö¸½&nbsp;aW‹�

ÿÉ·üúËO`'”›SÄ&nbsp;«nû.Û iRtå§ë�ÂN-«{L6ž8fñ&gt;®¼&gt;:�â¦9vvþõßU¦7¯èîüßk¦Xêu�¿E7)¦�Z¨¢¸™¹Lv5ÄU·.iÍú¯›O;}žçQNò¦‰ ª3±�8Ö£wNœ*nÕRpœU:µbâÜ$³•$ãÅ.Õ4ßîèy¦.Íç«4kLlË8쩦yú2\ÙÄEÝÜÝ-oNðo¡&amp;˜¿•È™¦ªgZœéœª§=ÚÔçÑÍSÒýNkk–®ü Ù Ð5Ý_`nî´+Ë‹iYN5ï)Лƒ¯g‡Г‹‹ÝŠ’«%œ8SœZ{Ë·oZ£všf*�Zf¨�—3Î9§£W¿+lLѳÊß8vÍûq~Šk¦¹š#^�xŠêŒ©˜¦s¦jϱ�h˜‰�m“Tyd=4×ÑV!j�SˆÒ(ßÜ’&nbsp;žÝÍ»•WÈž×i:þó�+K¨wFo¹êf•ÂIqoµN{«÷XàÌ6˜Àuþåžzè˜�¹F´vTçÜÖˆŸ"­šøº¢z%¬p§G~�ÁÝ·žTÍt슧^œ¦œ³œâf)ÔÏÞÕ;%ìr•X׊”Zq’M4òš|SÏ�ò mxÙÒ9NØj&lt;¥èzŽ‰_…+ûJöò}qí´å%ç‹jIùQw‚ÄÎí7c}ÓV]é‰Ir�x˜é]a1Ua.SvŽUºéªž}´ÌUû°üQØËäŠã’­‡s¾¥*Wº…õÍjÔæ’•5J]Ípêú ¦º|fSÃFåÃm!N3ØNµ4QDDÆéϳÏû_2ÏoVœúe»ðçLS¥1šöæ*¢›v¢™Šfœó¢.Už{u¢ªê¦{‘"4&amp;AÏžh;*&lt;¬½¼Û�™¤Ý¶‹o

È�/¦^ŒàG´,÷®}uçbWMìnÙnŠžúŸ¶FÛÁÿwü?ï1˜Îo/©Âú§îÃ÷¯tµ´1q§G?wíD4þÉ£?ßÿu6}^OZn¦1œb9»G¢ó«›"î@34ïOßÇÚ‹¬'m£Ã§Ó

­zÖV5iÒ§RâP�W.ÕTÞ•8S‹ÅG4±ˆ¤žZmömŽ¯‡¢õȈª¨ªgW“Ê«,³™æËŸš0·¨Š*˜Žg&nbsp;¸-¤®i,‹ÔÄÕw9Õ·MteMM¼½ÕSØÛÖÖÖÛžQNQ9ü ÏB“f¨"‚PµĆÈKZÛ‹­EÇ4¬4Ú¯{ÉVµJtà¾ü;oà9Tú˜ZhÏmWcgr)ªgçšY9ןDOØâTñ‘oE¨Ïö·u²æÊÝ9Uýª¢cÊúïf7m;}öƒ¢B~*…ÍåXg§·N4©I¯7iª—¶bºœá»·zfšb{Ñ­?J•]#VØŽççÐÃõ)Âl½vªfsš(¦¬§.MuWO=3·‹™Ù3Oc»Y¥S³±þýÍ#ce·»{³ö –£B¬ó×NÞ]¾¢ô¸S’^vkœ!ÄFv©ø*éòבóÔ¯f�z¢;°Ó¸cŠëmˆª"3˜Š~TÅ¿ÝÛñ1Ýoƒ²©¶1ÙÎNªYñrÔï­-’Xè§'tÛãÑô¸g‹�SÉÄx‡ãq‘Vyqvë«¿žVòóW,Þ&gt;¬¨Ë¦^vê{„œF&gt;Šµb¨µEÊç&lt;¶vE3ç¶+®™Œ¢r�»¢^eÏHµ×®€3NÓêêõ©ÛЃ©Z¬ã

÷&nbsp;™€J’O,ê©Z*D%c17•$U¦œÐj˜ìVª¦\Â

O½tÒ›ó?8)sFUUtDÕfwU¿W›*¼ü­Ó³žrl˜lT]Ù;ý/%𣂗45sU9×f©ìk�¹~íYnª9§uq¶9â:¿-]‹�Žå&gt;æ­þ™R¶‹uWy¸[Fµßiâ]Ï-ÝÞ8nªRƒYJ1oy]èÞâp±ÜÕ»ÏTÌW—…똙€¦­±³Ð¼ÐÜ&lt;ÅhÚ"ÔårˆÕŒªš©®)¦sʚ阘ٲ5µ¢�™FQ”þ~Ñ{

—7Uæ¡J�(9Îr}QŒrÛëó.=+·i³]sÓfª¦)ˆŽœç™ŒöB�Ê¢šg9�”å¿=žXŽôtÎÈÚõ

™äã›NÛ]-ʽ&gt;í“íp«;­NŽü÷”åZò�´ç&amp;ÖêŽTó˜ÅÇ£_½ŒÓxzxÚ¢uwå©b­›öÅ1­]ÜëŠi±VÏ·þ '§0Ôq•DÅ:³ž­»eLÑ39ÓE31LNsTF¬ÄÄÌK_ü÷9œÕ橨ÛÊÒµK­ÿ¹kTK¶Ó�=Ýú5œ#9bJP’PU#½ˆ'‚ü$�3nu¢)¹o-jctÄç¶3œòÙ·~\ûáa‰Ãñ3Ü�Í낼)ý3Q\SMÈÛ&lt;©Œ¦¬¢c9™Ù­–­Ur¦™Š¢3¦?

&gt;”\aùtøQ鄵nžó§½§ˆø½ß«­“qá3)ŠåÏ皨Üáüö½_¬­m.

=)jÝä`¸Aí;ß½õRʸðŸÞöLW.|žˆR£sŠpÚô3ë*R¼}â—ùºÿ‡Ò�gÖ×4zðú;š7öu¢þúÿÎLä}VÿÈXß‹O¦–[Döú;þ©b´×´±?Å}MǤCã[ª¼$yÅç‹ýžk_¾!ý3ì/Q�ú÷ð~*¿®¸å:[·×ß�D=­Á_hØñTz1äkû&amp;Ñ¿„¬¿§�ºpçü•�ø–/ê.-0�²ŸŸ¥ ž›ö­ßsêëzˆ&gt;#; ÂÀÌ//Ùn»ü-þPûgÀò&gt;âOú§´äÞÛ_‡_Ò—¸x?í;±õO“›êÍ°€°ô¯¥éú¸{ðV÷*|)ô˲Ç7~^»ÊžüúYåe A��ìêã÷­¯äWÿæÞÿÈ|n#ëjs]=Û¿†Ÿ[Øüÿ&amp;aü ßõSyø„ô£]nh$EpË°±«©Õ§BŒ\êÕœa.™JM(¥çm¤¼å ÷èÃÓUuÌSMÕUUU²"šc9™ïB1ìG[(™�\§lå:»"7Í^÷:uªznäC’Û~Fô =‚NTi§Zi?¢×šÞ©Q嶓—‚²ñØô#âŸxWs…ZBö6æq*ÊÝ39êZ§±¢�™FÊy[#:¦ª·Ë­á0ñ‡¢(�Üýþ~yï¼IÂM5V˜Ä×zfusÕ·žËq3«MUežsUQ–µULo}dЗí\tMw•-eÚ�þ©alÛÂUî¨Òm¯&amp;üÑ´èþ

wy3ÞŸCÂi^ñ7¾…NSQñ’ôüHÚ1ý²&lt;ж³º_ѽ®?&gt;êKhFJ£o

£FUœJÃÑqÔjU0¹ªÑá¼TÒVõ©Í.®e,%ÍJ�|Ö2_¶½vÄsı¿FqŸB­ßø9Œâ«Ô÷ìC¬é�0‘)UR&nbsp;‚Eiq+Q0Nî¥9,#-D-åÇ1·3¨“À®HSÂÛÖ©‡œ–{åU¶ÄêBRÁR Pª¬É2°„ôR&nbsp;§2™Z %�ˆ.i�u·,”¦¤Ù6&lt;&gt;L¢ÌD'&nbsp;’eZi[)•é¥ˆ¯b@\[FBÅ;T²²�HÉÚEÊdV§r]!ªÌK¨’9‰u($I0·…H‹P+Þ‚(©ªDPS‘2#] ‚˜D[¤ˆ´žªr�&amp;§9&amp;‰Amr�

3O©ÅµÖy·©Þocéª2˜·Eʧw=&lt;_?&gt;uÇv7ó6M%V­¼ºf&gt;ßSZÁÓ�q—6ß6ÜÞdOW56ÏZ&nbsp;R—ä¯o+r_®éÚÝ

º“�õÕ*Rqi8ÓrÍZœxw”Ôæø&gt;è}¤q±‚³]Ù÷Ìùy£gLìOEóÒÖøI¥?Ea/bf­YµnäÑ3UóE1”ç­UTFyFYÄÕ1NÖÏ{0{WN®³¡hTž•�[‡œ%qR4à½)[?:OÎsž§ö'‹»r}ÝtÓå¦5§éÃ#¤*ÛÑÔK4шÄjÆÚ¨¢š»l颺ª¦'|DëÓ3Í9DûœãP:~¡WI­Nâ„œ*ÒœgNk¦2ƒR‹^tÖN«]\M3¶'dÃô–3»SEQ3­n¸®9æŠéª™Ë»130ݯeÏN[K¥l®ÐÒÝísWäúÚ¸§Fµ,y’…OÂŽ9À‘nåë\ý„üš«¦}0ËãöêÏN~§•zŠbâÍüM‰§²ªÕ5çœDD[ªiª&amp;'~sr™îj÷X=�­–¶æç±Zç*:Ì"»eÒ°Œ»ÙN•)aÆ-õÜ\*t¢¼´“è‘?

ö{›&lt;•ý�þ¨|¨áŸ®8ÿ…ÿgkî3}go£çŸµÁ½�ôŸÃ²³øi÷6y*ûüÿPùQ×,wÂÿ³µ÷³££çŸµd-'ðßì¬þ=ÍžJ¾Àÿ?Ô&gt;TGõËð¿ìí}ìèèùçí=�´ŸÃ²³øi÷6y+ûüÿPùPýrÇü/û;_pë::&gt;yûR~¿é/†ÿegðÏsg’¿°_Ïõ•×,Âÿ³µ÷³££çŸ´ýÒ_Ns¶y£tÌþy÷G~a�ÂQ5çÜÎ{›[.�З4½Î.�”Äg]sÅ4FùîÏE1¶{‘œÇËn®§y79¾?§æ4LF"¬ESUS·æˆè�Ïvv¶(Š#(z›Eh«Z*Õ6íÓØÿnªöå]QžÉ�ù¦�š´¬³&nbsp;ÈéWŠÊª”¼ÞËÐñÑèé2Z;Ö×"©Ý;'¹1·æèÛó¨_·¯ya¤ð§BÕ¥ðÕQFúgŒ·Ï5M6êΙپu¢#²Ù–|ú®Ñ&lt;ÚÍJ2Þý̺¤ŸøúMúvÌUÍ¿šb{Þv7|e?ðy^biΙŒ²�±1”ÄÇç'gµº�ÜrŠûöÂÒªuVÓ?ÿÖÓn/Î{r&amp;iœãdÆéj.rÝ8šfŠã^‹“•våÛ´Û¥©˜P¿»ÊåýP}«OŽ£êësfidóúŠþ½ ¡w“=éôJ4oŽü3zÛV|uŸ§C¬ó&amp;õ¨&gt;‹ÓWÞVö;ÚçÅ×è†×7…KÆüöÝ�ŒXúÈ|èæ,ãÙ›¦øú~þ&gt;Ô]`ûe?J®òg½&gt;†¿§½©Ä\ú©vž½ô½§AéðªúL|z£ÐòÙ…#¡+ÚÇÒpõŸŒFšíQáúªGËž÷Øê=Mý¹_ˆ«ë-:q¥2�G9?9‰ªr�³;&nbsp;[\¹N™®¹Ô¢Üç]Éw=?OZzËãYÿyž¥å—ù:&lt;-óFèÞ¶�j¹SÞÙ£šgóßÅ^»¯Þôÿ‡ç½æžp®tµ\]¨Õ³NQÏ�sNê¦9£¢Ÿ,î¦)ÆÔµ.ãÍ:oèŸU%õ&gt;eçò¾¯}àÛiM)ÅçE·ÝUÝÈîôÏ7tölëm�ÜÑÓùüìß›à:çWˆ¦&amp;‰œíÛ«8Šò÷UôQÑêðy]TÓY'¡%m¤V¹JX݃ú©p]Ï—t™’ÃèË—¶ÄeÏ;9³ïå&lt;Ó–Jߦ�›ç¢6“á†5Q]\etÎës5O*c-Ón&amp;";(Ù&lt;Ìéhð·Ã”œøqPXÃô¾

°•©Ü‘ðáe”e3t³F¥( ŠºÀ¨«\0AsEi"(×½BŽo"€Šì%Ez¨•ØÐJ+hŒ…•uë Œ

ºÈé&amp;‘gb¼ÐJ/Uhr¸ãVC®h7Hj¡×ô'uPI×´duE

W78ÏU/hÑñ‹W[–3+W•Öªø2ô2KÜ™ïUè”Ô¾ÞÃücõ”83Y^½ÞÂÄ1Õ撚ZVg7UÃ[âíÓLÌN¬S¶7v1žÜ²Ý½ÖŠè+S;_³9€rš¹/åJ«R{¶÷Ó•…o:º[”øõ%YQ“}'œ.&amp;•Ã׸+±gDq‘žÎ×ÙO—V&amp;#§&gt;•æç\O“ÎÆéûm‰Ù34mÙ·ž3Ï~̪ªvnÙÞn¯²iɇëƒÉõÍÕ89Üi5©^ÓÝÆwt«g?R©Ô•F¿ÝkɃ†pÖØÚiœ²»Q9ç¿•Nîyª˜�/•œÇÑ­F}Òt.p×éÊr×ìg,¹òË~í¹mÞóƒÔ’Ö�ÆÝõ8)M¸”YÜ&gt;’®ËõO2ŒŽÜò�³ö“[Ð…â¹’êŤ%sÇÍšIqàóŽ³PáMÙÃ`¯W¿°ÕùuE¼ÿ¶¹ÃÓ­\GwüXþi¸ë+ÑLEM4Û�”ÎqTÓSÑÏÓ9mŒ³Œ²Í¹.ËfÙKAØ‹]:›JZŽ£J3O®•N«ÇŸ¶*]9áŸJã]O°Ñs5Ìv»uLw*ªbŸ£53B¬©ˆé—+ê{„‹øÝiœ¸»uÕ»|Õ4Úˆ�»¿iœïÙ&lt;à#ÑRÀ=MFöú{£;½;ZÙÚŸî5zW´[–r«ÇµUŠXïT]o¥¦ê&gt;ñ— ê�ƒÕ®Õè禪*ïS:ÑçÖŸ37£«ßO•ç.©¸I§E쩈®�M‘9ÌÛžUS–Ùʨ§&lt;ær§~YLþ�Ù®e”êòµªmΣJÆ=Ï_N¥Ó›ÉQŒjÕ’ÿuÊœ8xÊ‘’Ã¥Ç\½Âi§GÑ…£=nÊ+«vTkNQüQ;{‘11Ù+S…ý¤Õ;·Ç}ª^á=S£íà¨Îœ¦¸¹;&amp;*§^nQ–|™Îº¢rŒòˆ�lªª–¿»(œë?Wº—ê3H­½§éÕ7µÂ\+^G+´¼t‡Õ,áÖo1ÍHßøÁþ¶·×7#³®;˜ÝDîŸâÏäå”öR²Ç_×�XÝ—Jêq&nbsp;x¨œ]ÍXšéª‹q1MS©:Ñ]qŸ&amp;©ÕšhœârŠöLL5uv-Ý^®ùˆìÄ95äÃFuÚJ¥­Kê³Æ;Û‰Îá7ÇêiÊÏ^îxtWáMþ»Ç\ËßEZ"(Ÿž%³a#RÜO~^4áf+®±×ªÊ6\šc,òì; öÌïÕÎc¦g-�-g´Õ6ÓS¼Õ+%··5î'ò”«T•I,õáÉž�ÃaãE6ãu4ÓLw©ŒšÔÎo`èÌ?ZØ¢ÔÎ|Mª(™ˆÊ'V)ŒöóN¬ºÑtƒ(ôؤæÝú˜Ó*í®¡KZ‚•%Ʊ—Ñ*¤×VqÄ_ú“Ý©Ç�ð÷LñÕõ­ØѶ¯-‘ä�žg¡œÀY˳Ÿ#Ì}Rtìb¯FÜö6¶×1V´MÊ£&lt;¶U1ØDêå”M35Q1Øæý‹ÎO™^‡ÎšòÖï[¾Ôé+:R§F…­[xR‹œ·§Ž™óÇØ{)c½íŸ‘_â?IslæS³üÖ®îï4[­B¼ï)F•XÝÕ¡8%oEÅR·¤Ô²ÚâÚÃ|

øW:Vb͘ճD÷bkœùSÜ÷±å�¹E5Ê[Ærªµ”¢2s¨Œ—›…¬]Jœü-þæ&gt;_‹§¡2�ëôá險ٗ§¢‰®r�Ïu‘Ñú:î‘»¬ÆµUy¢=ôÏ4G&lt;úÝFþþWòÞ—¼õEï‹«Vs²#tsD~wÏ«(Œ­«Qn=2õN�Ð6´E­J2ªª£ö—6ëUV{£÷z#|Oïg5aj­&nbsp;í7‰~²&gt;ÔnºµOŒ�M n#•ü3ëy¯ª·cÄÓé­+ÆUõ³ö˜Ïw_Œ¯ÒUº&lt;Yð�“†øŽÓZJÉZ{ŠÕ&gt;§û¯ˆÅcy¼¾¥ÕŽ'­Ùº�žþW÷®(Æ.�¨ÿÓÓíÖ¢â@úg‡ýÉ}ƒåy'Ó

&lt;ævZ¾™êVù¸ÓªË‚�ÄbñKª�TÝ9ç)eTÝr„M—ƒšftUø¯ÜOcr?w=ýøßlö­q6xØËŸ™µpgNס14Þ§=^MqæÝYkFøÛÏìÎ#=™ÃÉV§¦VÑkÕµ¹§*UèÔ�:´æ±(N

endobj

sJfzÎ&amp;šÂA‘ׄÌ

1ƒèËò¾&amp;N‹Ñ9åœôÎÙùÔ¦©–“IݽN®¶­&gt;òžÂŸ5*ˤ¬P‰ATXk%íÅq”ÆhÄ丱‰¯:ÔU4Ïq�:‹‡|ŸSø‹ ˜y¦&amp;#²‰÷3êüù•"¼û�ÖÉ…ÒÑ]Ê*ŸÙWDì»FÿâŽO}ÇÕ·àå­u£²k£“Ï𸦾iw^ðÇŒªœ&gt;/¶Äöÿš¯¿ûÕtò~‹Æ*ºˆÏ­ùb¿�ÎÞ£(¦zh¦&lt;СLïïË϶±º÷±òäc1ü»‘î,ä´NÉdÉ£àÏÑþ3!c‘_ƒ&gt;‰R«|wÚÖ/Û¸OŒ[úËn4×W/J€s5ºeï·b¹Ux¹YÓÍßy#@oÃüzߦۆ5ãÖàF·ƒGø�‹È£Á�D-éß=÷š°žÝÅübçÖ\Smá¯Ó¨§ƒåÇçšQ¯r"�ØOçÝÐÀ0*ïK¥?

ˆ$Ì]j0Ôa¨’9‰ue1+[Œåjúv÷iËR\ Ý”-jy“^µk5'ħ]Y'¦&lt;.Z•qâŠ�„­+ìe…&gt;’ÂämV‡DÑ5~ÍC(Ô‹cÃò¿=*:

Amsterdam

t‘Â"M@u‚@"Ÿ\Á „ÜpC![Ž5BÛ½1|ÈK­%˜¢B®‚9„My@ñ�T}p€›\t•P`‚YEukzNžd2(ªQ½

çÔ˜Œ7ñz•íó½Ô“þv?òßûöŠVzD²'¤ ‚`ÑRI"

ƒö/ÿlí?÷½ïø&lt;͆þү£éBûË�/¢\—ª·ù&gt;&lt;}¿£qêHókbxüüÙäõêØ‹šÖÔ÷õ#7ÖØY”£¾è¤°œžý&lt;Ê0K2«N’7niN±ÅE3É»ØUßžLï�Õl™æ¦eeŒµÆSÝ�­ÿ€ú{ô66Šêœ­Üý�ÌòËR©�»b¬²˜‰Î#&lt;¢c�åxôÃ\{lý¥Ì#�—˾ÜYP¯

á"1ȸOywäÛüEoÑÕôÇž~Æ"x{…ŸswäÓøÈ÷ öïëýá"%öEÂ{Ë¿&amp;ßâ£ú&gt;¾˜óÏؽöDÂûÛ¿&amp;�ÆG¹·Ÿ_è»ùdL'¼»òmþ)ú&gt;¾˜óÏØ­Qð‘îoy©üwæ&gt;Y9Žmß!öó½Ô´çZÆœ\ª]ZM\S‚\dê(ýœW\êB0û§Ç�áNHέåTՙïg²{Ñ9÷·0ÕÛ߶͢xg…ÒUÑE3U7*«V(ªf™�™Äç�Êfj™ÕŠ3îE33þG6ų¢&nbsp;ÞG7³Zm¬¾¶Óí°ëÝ×¥B–óÂß«5å¤Þ2Öx?Ak~ìX¢ªêÝM3T÷¢3"b±q„·]ÊóÊÕ3^ȦgRš;,¢jˆ™Õ¢rÎbz%°S;[gÉf�{®]Ýé5­ì(N½XP­s*®Y–â�¬"ÚY|e„øš ‡l]ÊmSMÈšêŠcZš2Î{×%sUžÍ�ðs¬Tl6õ»QMêfº¢�i‹töUeM9Í5W1NyLö5tÅ3–Mr�!`资èG7�$‘ox[ä{±­¶œ´h–ºõ¥m6ÒÚò.tiÝÕ¯

W78çU?iQñŠ&gt;®ã‘3Kw—QWÁ~†R½Éžôú$§{=ÁÏnáþ1‡út8S[^½ÎQ51š &gt;’Äqtª.Piˆe*å[GaøÊ””Qn&nbsp;"M`€œ¢0ƒŒÜŒhDÐŒ­k

™&lt; Àc9sùçRH‹&gt;S½*ÇHò&lt;Ÿb‚tÍuY%[Ò¶-Èò}ªIS/€TOƒ_Åax®ðB`\áq^â½ÊIQeÀ

Ÿ¥BÞ9qåõ¯¸1þTµàÞú»Î¼ik÷¥À6~6ú&gt;ÒóÛhñ”zaNç&amp;{Óèaôÿ´ï|Z÷ЩÌÜø¿¹ü£jÆv»½ú~²V–÷Óåô&lt;óÀßnáû÷¿ê�×M%~ôð“eãaï£í/0=¶��¥

µîÍYN{)åLDe²f&amp;"3Ê#(�‘TDF«ò%=”�¹Ù]F�M~½=_O”à«Ò•µ

@SR@)€*jHD&lt;�¨ ‘Z$•ØA2+EDN¤Š)A8 %Df)]¯Q%\òAŒâøÅ%œÑe)§T *'An$˜[€

Šrƒ)Fô“‹p$#"[_`@N OZI… €‚$¢¹£{’´ðLÖ“&gt;ú!ms{Ë]U=½GÅèúw&amp;EMÆØ7½_|Äãù¿‹Ô­iè^¤¿ó±ÿ–þ‹ì®ô@‰&nbsp;Q¸’dŠmP¨T%)µ@‚P"›TªÕj„Ù2dÿÒÓIìƘ֔‘E TAà ‚àv~Þ2.Tø3é…+›œoªŸ´¨øÍW[“3 g—TTðeèe;¼™ïO¢Q§|3œöî㬡ÂÚõî&nbsp;G0 ‚4"Ç_åy’Jƒ""ÒøDY$€º³w™ðˆ¶âä .@"-/¤ {bŠ&nbsp;LŠÑQ€CDQIULLh¸¨‚

¼÷Y^Í19ç̅ʲ†¹ÉÖ/ïå¨K2à—Ǫ+ôé}g&lt;ÅâêÄÕœìˆÝO4GÛÝõe �«Qn=2õ¾„Ð6´5¨·FUU1­r纪¨æˆ÷±¾#|ODç3„Yª¶� ‹KIÞÍB -ÿ'�ù_‡ªýQM1·æˆéŸÏr6¤®¸¢3–Kikz6ÝW¯U�3䮪ùé¦yæy盕Wbíq§*;±—{õmtÉÿèWàûùfÿfÍ8Ë›žyæwg܈ù¼ùã&amp;©»9Ï“¹þ/.ém-{N]ׯ~ê(ŽM1ÑÏTùæ|‘F«©Fªt¡Œá˃ÞǓȳǯ&lt;:

ðÇü£ˆñ÷&gt;”¿cªí§€åR¿.W&lt;ݹdÖ¶‚‚•JTuýVTbðë[T»«°ã…œwÐÏR0o‚=124žŽ·fwÍ‹SLôUS”ú§¹›[›œ]ÉŸÞŸKÚ74éí

ª¼–:•'¹^OÞÓ‘˜ÁpÇŠœµõ'¢äjüûióÊÞ¬-tóy¶³:;ªv�ÆNUWrÝS4Äq‘•35N¯*ŠêŠi§}YÍ—;ðýÝ¥K

ú²1Øú2•kS±�Ñ×5jqÒ†òÃ0óN²â'&amp;ÕcUŠµ©q³Žë1W)Õ•ÌNnÓ¢±=uoZ•%$Y0DBU%‚dõT«&nbsp;ŒFh-ïժ͡#'f•

EToro kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı ücretler vardır

¢·VZ•„ÂÖªL,æ"‚A{Fà€»§˜ 2vÕD«JÕñœ¯/©,T)á¹KH£)›Å’@TANºõU•a›v­p™½!S&nbsp;”\Ð.oÕ©±$E…Uð‚Ƥ‘À%EX¸K«6¬À

|Iv…˜Ž_²ý{øZÿü&amp;¡öéÿùÿDüýSÛrwm¯Ã¯éKÝöžâö~ª—ÉMõbØõ…¥}/OÕÃØ�ƒ¹SáO¦]š9»òùùw•=ùô³Ê*Ê@‚û ÿÙÕÇï[_È&gt;®ÿ;�-xÛÿ[SšéîÝü4úÞÍà'ù3à^ÿª›ÏÄG¤ë{†y�òÿO–íî'þÕ,#

9^UÞÎS¸Rºžxec¶&gt;Sàõ2áUÙÇé¹Fs7bÜG�•¯M-Ó]¸ïgëb/ÎuNé̲ۖٳ›½¿�åwj5ú›Wu¨VáVê½ZõO}VnrþY3Øv,ÅŠ)¢žM1Äw"2i³9íl²2çÊ2žäe”nÍÀDéD²'¥û±ßÊZäÛ”=;¶IF†¤§§Õm¾›Œ:IyÝhR\xqf…ÃŒ^à.Do·•ØÛ”gFyÏw°š²ï¯ð75.Gwg�o�·ÆS9FÚfgtLå;ñ¾y¶t7Ù1äÁò�°7t¢åq¤Ö§y c.šÍ*Ë�Ô¨Tu^i¯CáÝO4‡ZcbŠ²ÊõQ331•\ºwsÌÓ«•œÒTkQŸDçêa°w8ºâzg-ټʳÕ2Õ[¥/£r;±«”=¤Òt‰FS…íõµÆ9Ïk©V1¨ûÞ)(¶Û^

JáxŠûÕm�›"sœãfÍŸ6y2.kÆÝñ³ü^œà^š�'‡ÊæÛ–âmU•yU4MÅ5N¶s¶y£|ÄÕ·tqF%rè fØXJþX\"¼)uE~Ÿ¦2ËÜ&amp;¬MYFÈ�óÍöôG?r"f(Ý»ãÑ

õøY¶ñØwþË5à¯þ¢s&gt;¨žÖ·ãcèTÉèþT÷½pñçUN]7é¡èxóó&lt;௉ó†å}r²ú†Ò;gyÜ0§.çU;Vÿl«

¶ìÕs“¸úºÂú˜äÆ\ÒÑîc&gt;úâœ7L²¶´Mur»û�«¨Ô«×ƒs]}ÅzlÄ2ôeÏ­Þaç{¥˜ùªjß*Ì„Z¦×&amp;•DD@µ«r

{NO†»Nz±ÄÝήŽÂvþw.ðÑ•tøQémºÍ8{”\ª5ëãmêQï»(Ùùå=I¹ÊÀ¥ë¶úÄëÂ…HÎvµ{Mh®.Ü…M×äÌ*FK?RÓ2X½wMº®S4Åû|eï¨ã.ZÎ?ŽÕTÏv%F›‘VqÕeW}^å™·ÌåÙS­LNÌæ�¹NÉΙÙ9NYNé‡.cU”?|ú9#ýlö®­ÕnÙêªWT±Ñ²æˆqmð›í�J5c»ÓëP~þŸÑ4Z®s½ƒÊÅ[³›qOìªÊ"2�HÔÏlÍVêªg9s-5…â.ÌÆêöǯç{ €:^tŽˆª¨Ö±TQ9Ìn¦bªs�i™¦i™�±”ÌU%³^b|•®NvF…ÕEþiÕZ¼¨úÕ9E*\×ßâYÄêK²Þß&gt;úÜÆŸZž‚§eŸŽ[ôÐãMmpõ 6¿ƒB37¹4x1è…wÏ}Àt¶ñ»õµ©¶ð‘.•ždkÜ�½¯Wçݱ B«¾€ŽB]hI0¢Bži"$Ì.B= Øgíò¨ðcèÊÞwOÖó^•íx¿ŒÜúú\y€\=( €¬A ¸.ÓÂ~†dð©ðgÓ

RH&nbsp;´Ô€¤mY2Ú’ú��%Ô”5‘’®ø£¤

ÁÜÀ

áŸ"9ÿ²Þ]ù4~#!ÖtÇž~Ç$ö^Ñÿ{äÚüg´ý‰Í½Ù«‹ØÜi7n…)Ôî{z÷2­Sq9nRŒíaMãNQËá’­Žá.Õår�iåUM±ßʹKV¨Œö|ÿbîÏU½z¸¦¨¿LUU1œÑE1”ÌDÕTÑzåYDLÌÅ4ÕÜŒÚÅGIcݪ›Ô×LULÅQTS11ÙDÄ&nbsp;€´ò Èv¥Î\§&nbsp;i5mèÝU§V¤gs9–)GzIÊ�:’Î:;Üg¥£¥4­*ßr*šbb;‰�½ú©TµnnNQó´Îé›+

oDÛ›võ¦*ªjέ]læ"7ÓM;6næÛÒ³½znÎsó7î

·y%#†èîÝG�´´c“;‚(²²1àQd�A�&amp;M’)q8Z/Ó©Zç„\ååÓ³4»š$Ü»¢ë®�qû^-¹$›yÏD#›#gNQfÏgûK‰ÝÁSŠË¥ ØKœ ®õ•ÑmT£’jèÖï¡°ÑzR¼¸²Ö 9Œ“º­›Ô^£^�É%AÆX*Ñ^©0ÂéMF6�õ‹�%×+»•Ï)¹^WU ÅÚÞâ¹*B Amsterdam etabliert sich immer mehr als die nächste große Wachstums- und Transformationsregion der europäischen Fintech-Branche. Und Yokoy ist dabei: Letzte Woche haben wir unsere Expansion in die Niederlande bekannt gegeben, um dort unser Drehkreuz für den europäischen Markt aufzubauen. In Silicon Canals - European Technology News erfährst Du, was es mit diesem Schritt auf sich hat 🚀 🇳🇱

¬EÜs&gt;âª*Žþ¼SèªW˜9ʸüó9_Tü,ÞѳV}®í«�9çk.çlÝÜ~ÝìÈ웫k³ú¼z)Õ»µŸ—R4êSãÕŽ×S‡^z±ÇLêw*®Û馊¼Ó4Ï҅摧t÷Üë©2)½zÎ[j¢‹‘:Û¸º¦™Œ¹óãco6®éÏf‰NÜÃ=8RE�†v061mo)•ä³6Öêñ®}çsÇ&gt;‰WŒ–:ÒêÉ&nbsp;ðãÄàê�„ªŠ~}E Ü9×ÌÜ›ª†.lèíXˆž2õæyãW^½™Lm™µ–ÜûñžS·û1ûgÜúvƒ¢G�o¹¸»ŸŽÑÒ‡?oŸ£uùM3©Þ&amp;åÛœôÓE?*©Ÿ÷!w¤jÝùsž¤XI«vöq•6¸¹‰�¹Ü™«8ŽxŽ+²èÎ;‹ôø“x½†ý�nzþµ8¬bÖÒ”ºóôJµW™p¢üÿxãQqªÞ~þ©�“þó/£©Û3äüùžk깋¦nX³ëSMÊê÷³ו;u§9ì*ÏdeŸLËå½’¾q;C³Û{=3CÖu

ip¥MµžÕO-ApÞ{Ói9ay„Zr­/wZsŠ)ÏRžŽï~yüÍ“b-Gw�áŽpžîŸ¿7+™Š)Î-Ñ3ɦg=¹oªvkU9Ìåž­4Ä~¿5•ÛL~ ç³ÎþӚ挕¾å}vö2��´Ÿ.‡sYtö¸&gt;ˆðugˆ,.Ù:{‡¸=V—¹·±·G.®yýØîÏNè�»ò‰³Äâ8¨îËxà—.iûñDDźf&amp;åQ–Èè‰�šÓÍ¿(ά¦#'–M¥Ú[ͱ½¯¨ê§qwsRUkV¨ó9ÎO-·ñ,$°’I#ÒÖ,Sb˜¢ˆŠi¦2ˆ�Ù5¹œÞäÁ`èÁÑlÄSEE«LFyFÝó33­U[f­³TÌÅMçö?c¶‹÷Å—äV8ÇT^]¯¿M,Î�çòzÞ[ê¿í»_§éTÝYÈwjç²áý€[ÿ ZÿArt®{n¯WÓ¡ŽÇò&lt;¾©u&gt;¦å;~

šÉ &amp;ŒD,©'EH¨‘|­

î©\á.‚¶y¥jUÛªÏ)$PPÈ)q!1šl×Öq•P¡¬æ”YÌ63\$MxA …Me.$“J9²x|~§)F

ÙW~š"ši�jª¦ÜSœmª«‘´ç9Fs”Lå

ËZ­´ºvÔ´­kº.hîF¤j9,P«MK.+ÂËXáÒ`xi§16»qf½]jjϱ¢­ÓúšºUðvi¹žq».žïCTê‹ÂŒ^ˆ½nÞ¾.Š­ëe©n®Ë&lt;³Îª*˜œ¢:7ÏL¶�îlòWöùþ¡ò£œ~¸ãþý�¯¸Èõ�¾�ž~×&amp;öCÒ

7¼©ÕWÛÔ|^ßÓ¸Ë2jN(Á¼ê0øþo/©ZÛÑ}Hÿçcÿ-ÿ¿a…g¢À?ÿÖÓIì–š·Ê³ð¾ñ‚åy'Ó

÷y\¿ªµiñÔ}]nlÍ,žQ_À—¡”.òg½&gt;‰F�ñ߆oB{jÏŽ³ôèuƒ^dÞµÑoújúº¾Ã§c»\øºýÁÚß/hmØøÅŸ¬‡ÎŽbÎ=’ºo�§ïãíEÖ¶QáÓô¡Jï&amp;{Óèkú{Ú—üEϪ—c­áKßKÚt&gt;žüý&amp;:9»Ñèyì�B„M š×Ò�õŸŒ6›íQáúªG

Tå-ét~ÀfíZ«:Õîóy–õUã(q{×éÑÝ…¾W&lt;Îß;šŒU5„l´ÄSBÎg6£3šrMšdIa �@D#˜†OÿÖÓ X=±1–ÉÙ0Ô\rÕÚ/ѯGgE{€€0C0030�‚��˜��˜@Á À"�Ó|/îKì*|¾• Û¼®cÕ Ú´øê&gt;…nhÍ,ž{Z¯àKÐÊWy3ÞŸD§£|wášÐžÚ³ã­}e.µƒ[Í‘zàÀÌ `†``f``fr÷

uÙ©¦"&amp;œéÛLNØŠy1LSLDDDDF­9FYLD°IÅæ«Ñ§b‡–Õ–ÉÜlõyï\èÕþ†žsÜ·.U)ñ};µhððc¸¸-ÓÎ=Q4wˆ¦ün»NS·ÝÑ•3³|F¬Ó—•°hûºÔÍ=‰q&gt;á8œL×”\ˆª2§(Î#)ݲgfs1Ï;ZÃì�ò?úÕmõÝz0ݳÕâ¯é5EN£q¸Žz»leQ¥�ØÔ†WßMàV’ëÜ1&lt;«_³�Ѳ"5vGîåóÌOuŒÆZâëžî×Fà†618x¢g:íLÆS:Ó«¾'nêr�XˆÏmf"b#ð1¾,ÛÂQVnC±GÍÃõG¨VÛmF–mìe*r’á;‰GèµR}*œ$¡ÅoÎXï©ðãÝP4ßDahžÊ½µ÷(‰ÙYÛÞŒ§eL¶δëO6îû“ðãKnÃS–ܪ¯)ÏdriÙV͹Õ4Õº‰‰Ëclå9­é|è­m,µ‹ÝBÞÖÒ¬ëF•�J0�J’Žê�NÛB³nsPÝqITžT¸c’èM?sCUUV©¢©ª˜ŒëŠ§(ß³VªwìϼÊßÃÅíó;?=¡ôÕz*ªª·M5DDÍZóØÅQTÓ•5ÓLÄgœL쌦6çùÜ„ØO²çÂ-&gt;Dnȸ¯ykä\üE§èêzgæûWëö+ÞÚù5þ!îBl'Ù

M5ÛÃÚ¹o~zÔQSLÌNtkQÆüåë–…xÜÅN

rä8‹šè›$ªrF

Í6­ÄN¶U\®b5êª3‰�±9SåM¢™ÎvÍuUðs8¢ÙÀQ*Q±xšÙ6¶µ/ªF•(Ju'%B)ÊR”žb—ÛÂIqo�&lt;ÌDg;kÕU«33TM4DÕUULSÄg39S¹S3111½ sì}Ør;mC_ÚjºÚ

¦}«wÅ]ú¥R+Õ¾{óéB j·âm}Lª]ïÇ"¯áôœë;¾ÜÃåÏÕ¬–�*Â"@€«@à’°ˆ¤ÓùåNë‘�f†µiF�zÔwÒ…h¹GvqpžëM8ÉÅÊ*kŠËàÖSÒøcÁ[\*ÁW�½]tQwVf«uDU�S]&lt;ªj‰�jbf&amp;6å¾%w…Äθ®œ³Ž–/JèËzNÅÌ=ȯV¸¦&amp;hšbiŠnEÉÊj››¦ÞQ²r‰˜˜Œóm»Cì’ìÅm&gt;7Ö·´ïSQ�µ(B¢yK3…INœSáßnχ�Öx ÿ6Ñ¥hÄM»põYÊf›ÕÕ]¾|µj¢š.Usö:Ôeî³ØݨÓöæœæ&amp;'&gt;LmŸ?céyÏÔ£M±¹nª*ÏVkÖ·\å”m¦)¹ç39v[£9Õ™ˆ~«äK—Ý—Û:·zEJŠT%סV*©9gsz1”¢ã$žä£)'‰,ïFIpÎpÀËôÙÆSLÅÊfmÜ·5Un¸Œµ²š©¢s¦f5©šbc8œµj¦g1ƒÆÓ‹ŒèæßLï‡8Óü¿&nbsp;«Š/êöq3MTU­Lå9O4LLNɉˆóe/´J*¢q’áü�â'&amp;M«&lt;úóÚäJ�#{JåcN4´ÝB½

pÿÕÓ1íœæà¢Z‰dôl�(H3&nbsp;̲ð¾ó2.Tø3êQ»¹È:¨{J�ŒQõu¹s0´ymj¯ƒ/C)ÞäÏz¯D¦§|6{{ñŒ?ÖPàMm~÷V�È5|O/óБm,š�è,t§&amp;“¢×RKPÎhîLþzA”T‚«µÆ£úÃ_¹€ŸqµÙÂ+·¯&nbsp;Áª^[À\¬ÀŠ…C“³ðLÆ “&gt;ú–×7¼ÉÕKÛ´|^ßÓ­”_©9÷ê~ùŠÆó©^×;ÐJ?çcÿ-ÿ¾aµg¡T²zQa4†èï#ÙŒNFaª`f†©�˜j˜†©�˜j˜†©�˜j˜†ªpC1D`Žb©Á Äu‚9ˆj¿ÿ×Ó1íœæàD’ƒ-�ížt¢Í2ËÂûÌÈ`¹SàϦnîr.ªÑ£ã}]Ç.f�,­Uðeèe;Ü™ïUè”Ôï†ÁÁÏoaþ1‡úÊ­¯Þã

W78çU?iQñŠ&gt;®ã”3KW•Vêx/ÐÊWy3ÞŸD¦§{gà÷·pÿÃýeÖׯs%ˆA�Æb8ºUt Ò*«ŒRÊUNh¶=‡Õ”Ñl€"‚�ETAH01ØÝßžêI†

‰ÈU˜¦ªfš¢*¦¨ª&amp;&amp;�h˜«ÜËÖW1þrô9Èìµ

Bu makale yazıldığı esnada, eToro 1.700’den fazla hisse sunmaktadır. Bu Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İsveç, Suudi Arabistan ve daha fazlasının dahil olduğu 17 uluslararası piyasayı içine alır. eToro sürekli olarak platformuna yeni hisseler eklemektedir. Özellikle, bir şirket halka arz sürecini tamamladığında, genellikle birkaç gün içinde eToro'da ilgili hisse senetlerinin listelendiğini göreceksiniz.

þPµüß©¸èg:fž¬ú“ô¬&gt;÷ôŒè:+´Qߟ¤Ã_åÏçܼ£Ãoò�îýUC¦j^&gt;§¿—µšF3¶WáÕô¥”µÉŽôzŽÐ&gt;Ô±â-ýT0‹UVÀw�3ÄR÷µ?) Dvº;Õý6ÿ*{ôú%å.{~÷~×ÕPÈÿÑGÚf«õÇ¥J=Sèhñê—LÔ¼}O/k9n3¶WáÕô¥˜µÉŽôzÅÐ&gt;Ô±â-ýT0‹UVÀ¶‡ôÄ}ü–eôGo§¿WÑ©mˆäÏ“Ó

z+ˆÙ?ðüÆøç…

q8x¦j¢iŠ¢¸ªiŠ&amp;¹§8ŠfŒª×¹N[r˜™Î%‡Îß‘+~o[c³ÖS¯R΂¡;zµÜeRp«B�Få(Bœ^')Ã*1ðzKŸ@i9ÒXzoU«­:ÙÅ;³Š¦9ægvSåBý¾.©…^ð‚tþ‹õåÕUTWMr-ÓUÑLF½UNzšµÌëUÎí™Gæãd‰Ërƒw¿f›Ñ«[eü&nbsp;ó8Ð9%ä®Ïlu‹‹øë÷ð£ÜöŠ­vû÷s§BVò«Þ[§Rk}78¸§ò´ ®ã±ó‡¢(⨚³«V©«*c)Û嶭‘³tçµ{V)·NyÏ›ó“Êv8GˆÒJæMZ¢©‰¹Ù×1E©Õ›‘UÓNÙÊ(�\¶ÑœíŸ€s2æýkÎSkhèwõkѲVõî.'nãª4㈨Jp©æ¤é¦åw¹K

ŸL»WR¯m^ø¥_õQ†hDú˜æïL

ÀŽ£xDjtŠÈ­I* °D[©"ŠEDNºîÇß&gt;�“ä»I¥²ºÕ­="J¤¤µq”èÜÔ›ÆýÓïªB¦7cÛõã4)Â18÷ x1ˆÆ\›öªã2Ž×9DÓ·±ÝöoÏßLæËá1Tѳ³ºó_ø‹ÄÞ«fj½EQGc”q”ÄSÉŠh¦šf˜ˆŒ¢žË²Œé™Ö©³&gt;S¹±l:JÔo-m®åZ•-Jʪ�IÇì•z2Ý«&gt;

Öte yandan eToro’da para yatırmak için banka kartı/kredi kartı ya da e-cüzdan kullandığınız müddetçe – paranız anında hesabınıza yatar ve böylece – yatırıma derhal başlayabilirsiniz.

6£lÇ“?±ÕxÂûVºðö©»gUÌç‹¢ŠiÎ(Œç�™™Îªbši¢®Ë-‘5&gt;#ÈG":�8]vŽÏéUmé]W…YÆw2œ)%Jr˧N¤³„ñˆ¾&gt;EÄÊéM'F�µ7®ESLLGc3¶r÷UR£jÜÜœ¡¼p‹„6´

!8©è¦7G®{¾�&lt;ÎJÍž/¾ô÷81oD[Šª�kÕrªÿrŽ˜žyçß&gt;æ˜ã Zá¾€m�iSŒâŸ&gt;|t]vhŠâ'dÛ™òÆïJ�ÊsÊ{®qà »½m]Q¶1VèÊ9è«•õq—}õŠkr1:íͯËËÊÈÕ5Úò·«MÇ®/ÚcqWª·U9sëGÏBöÅ1TN}Ï[9‚ÃSvÍʧÜÍyi»?îº]õ%B¬áˆÊIzx4 M1EuDlˆª¨ŽôL²Öç8‰îCÖZ"熵r¯ÚUU«3TÎÙÖªŠiŸ.Q bŠvh~ÖÖW’P‚ãúq~b㇫TSLmù¢:g¹ÿÚ’ºâˆÎZþ•Ò¶´Mª®\«:fŽªùè¦y¦9çøªØѱŽä=2›áœu¿$|Ÿåo¢ap”àéÊ:3™œ¶ìçèŽ�øË]srsŸ$~yÞZÓbî™»¯_zŠ#9ˆ‰�ÑÓ3;fwÌù":橪÷ZTáÂœ Ÿ•üKú’Ô4ž“œDêÓÈ�í‡Dygnëû656ÎÿC¹ðO‚1£b.ÞÙzzvqQïôÏ’;øÎÁ.ÝH Í;ÇÓ÷ñö¢ëÛ(ðéô•ÞL÷§ÐÀiïj_ø½ß¡.ásõ^²GJ�ßÅö±4ów¡ã¿±‚Jª�vóéjžö?–ctŸh«½OÒ-rã¿?Eºp+ü¡k¿sêktß²ÏVWJ“®Ôb²ßB'·nnÌSLg3º??˜Bg-²Åã±Ô`hªíÚ¦ši˜Ö«)™™™Ù~u�âÎÆ:\;Þú£ðšü•æòù]€Œ9ïªrÎcɲ3æÿ�{rï=Íùéy„œ#¯M\ç¦ÕÅÌíËoeV[ëžyæÝ7ñZ¦¦èý”øåï4œZÇ

kQÓ!¨Òír¤¦Ÿù¢Û„ªÛï5MÍÇ1jxr‹q�JjSÞÖ8C¢kÒ–&amp;ÕÍsýڲ櫟,òžþܧšãwŠ«9ŒÚ/ ¸=sOX‹6ë⪦i�Z¶ÑV¬LjÌÑES³­1«3&lt;ªfbŠ£ÒNËò‰°&lt;ñ´©P¡RËXµiJ­�x®ÝIå¥)Ш•Zm4Ôj$”°Ü&amp;×ÎøŒ+B\Öª*·W5TÎÉÙÍU9Ä÷c›žWF":{œï$b0xÞÝΨ»b¸šéŠ£Z�Ñ•QS”Nʲª"gdå;ß‘vÿ±#±›G9UÒnïô·$÷i)ÆæŒ_Ü*«¶¼&gt;”꼤–SÌžÙ„áþ"ÔeršnwrÔ«û=�öVµhúgtÌ|íûÕSHXŽÏ‹»9ç­]5SVYS¿²®Ý9eNý]m³·v_´ì2Ó…H:»Q)ÓR[ñ†˜¡'ûå;ɨ¶²”œd“ãºúf®¨Ó–Ëíè�èîïÍþ-®¾¬313N5µgVfüÌE[2™ŠmS3ÆyETÎYDM/Ô¼“ö/ö “š°º½§q¬×‹ÊW²‹&nbsp;Ÿ}œa,tÆ·m‹|pº±�á¾+´Í6ãý^zÞy™Ÿ-:²¹·�¦�ûZ”ê�¤1ñ1Ũª"&amp;-DÓ3”çžµUUU3º;©Œ£,¶Õž9®È&amp;Ës}µ�†“RŽ§¬B=®•¥¼“¡nÒÂíõ!ÞÁGí0n¯q{êž„à�ý%:÷3·oßLmž}‘;ûó³£=ÈÞÅÓodmžæå ð§*Š¦™¢ÖÉ›•DçTMYN¤eÙNʧ=”F¬ëU”Oš½¾Û½G”ÝRëYÕkJ½íÝGRµGÖúK¡F1J0Šá(Å$’=…ÂÑ…¢›vãVšc(�Ïç6¿USTç/gh¼½jœ=ºs¢Ý”S3²fªªªsˆÎª¦uêÙÙgLeÔ ´‹à÷Oc{d'µ¼¥éRI:vJâî®z•:3Œò¾Ù:{/¨Ò¸e~-`®G=SE1ò¢~ŒJóNuÔuNÆFFÌe¶õVè�¹e·Œª{±û:¢#»›d˜}´ŽŸ³Ú6Œ¤Ôï/ê\´º-i8&lt;ÿuq“ék?Sßu&lt;ÃÍWn]Ù•4E&lt;Ûê«?îçw­�Ò5lˆîçùó¹R&lt;Œ®ìÓœZ±VUmìk®b)ݳ9ˆª#=›ç™çØîÌÖ`r݇M��æµ®kR‹Íµ� XKŽïù¦£©sÉZ_8 MËq³V¾ÇÁ�´üÓ

0000005904 00000 n

“§R0œ$ã(¿*’ÃOΈLg¿ltJ*ÑMÈšfš{,³ìi®‰ËvqU5l虌ß]³ç¶Ú|w(íµN+ª•ÔWàUL&lt;èL,ï³kú6þê¤]ª7LùåŒ�cšÕ½ùí¦'?6rà¶�–}§ÚúR£©k:�å),J�Åíz±’ò8ÎrMy™qcGXÂε»vè˜ç¦Ý4Ïöa¹5o™óªØÐö.LQMšbj˜Êu-çYÕÊ{“&gt;e½’ïŒÏ,¢v7ïÐôauøÚíçn; h©À¥{gyg¸/U¯_ùÎe%&nbsp;Ü@

ú † •äŸR…íÞW)ê‹íZ|}B·4gO8¬×ð%èe ¼™ïO¢SѾ;ðÏè/mÙñö~�.¶kL‹Øàu`«

º�”P¥²(«ÓNHud\)ÉU2@ED¨.À

LDêد®+ª#&lt;¢ÇgN{c(ªäQF|ÚÜû˜M-{Š³WwgŸwÍ›&nbsp;pGuö&gt;ÞÌâÞw*Û593”ïìæœâ6åžèÛtO¯Î\ö@ôÓÍÇûù:}ýüïå½.pK©/Ó¥ÿ�çXÌeXº³�‘£š#íéž&amp;Lµ«Qn2zŸƒúÖ†µ©Ge]Q•UG*jèîDsDíŽäÌÌáJ­°åô/¦#è—ä³+¡ûu=ú¾�KlG&amp;|ž˜h\7ÿ'Üðmýu—5¯ø�îãù Øô÷k�‰Yáy^Iô¹_S�m×ñ{ŸNÛ§;*ôˆ®‰ããè—ä³/¢;}?Åôem‰äÏ“Ó

ow-9îJ=ïî|žuæóuâ56|ÑÍÞîzª§_oçþ*µv{yú&lt;îz�Ä.ô%¼T¦u¶ÆîâÞªf�êSNÉ]"‚ÅÅÔ-£™‰Ù·t#M3Väb3uúµjjsÝQèþO;óùŠ:Ó;?1ßûQD*ÄE.zÖÚ6‹u²Ëd-ª«YJg6HJƒ�Ô®{D7cáK„ÆI]Ynß;#¾«nœç¼žˆÏÈàëW�…7%ÃunÇ =þÞáÒóÕø–.ý8Ks”î�XÊ3ì²Ùþ9«ÑLÜ«¿9Ï{chÐ:6½/Š¦‰�hš¢»™Õ«û=hÖœû¹åmÎ]ç Ó×&nbsp;kÓtÞãÅJ‹è�1‹úŸ;óùW¾ðw¢õ2®¸Û¾šg›»=ÞˆæïîÆÞ½­²7sÏOsóèßçÎð¿®5°øz¢i˜Õ¹rœâ*ˆžEêúgÝx¬º•�Se®½e§'ˆÉ~�8¹Íâ ¥þ�~EÖ*®-S5LåfRí™Ê7«ØÃ׉®-Û‰ªª¦")ˆÎf][SÔ�ûÂáMt/�ùΤ4„â§(ÙLn�\÷}yœ�›&lt;_}ê pfÞˆ·UתåUójQÓÏ&lt;ûçÜÓaŠ\7Àß)IJÑ5þ†¿‘áÿ)ÒlWb2÷‘X§/S

uª+h,ε½eÜ©Åq�Hºtç.úQSŒT§(Åò®iËz:ýV®ÌSMíX×™Ê"ºuµsžh�i‰™Ù”ÌÄDË+�±7"&amp;7Ç¢ZƈÇƹ֌éª"'vÍ»÷Ov6tóîy­¯BVÒpœ\eã(´ÓMpi§Å4ø4ÏMt5§R¢­ûs˜Êbbbbbc&lt;ãɶ&amp;6ÊÑ

��{/üì¼ÞΟ*qÄa)ÆS”lª˜Ù&gt;©Ëóèšq\Úœù¦vǯó½´ð{„W4Ï}j¹�{}9{ªz*ŽiçÝ=ΩV“&nbsp;Üd°×J4{–æÔÍ5FSãóù–J™Ïl=5�ÇQŽ¢›¶ªš©ªgV¬¦&amp;&amp;'leùÕPH‹(

þÁê~û¶ö³Ô_ón_åÏü¶¿é¡­éÎÓ&gt;zeÛº“{nÿÄêÿªŒ3BÔ·7zhno±‘û ªþü§ý&gt;tÿÍÐûs ñ{ŸZß89ȯÂ�C€õ[äá»ø�£†lØñCpyÔø9ŽK/yeÙ‹­O©F•Åz”e×”ãM*UaR[Îœ'.*/‹ãäé:—S.Ùඕ³ŽÄS]VíSv*¦Ý4U_í,Ü·EuÑëŒû(ØÅi=X«sM9kU«¿+ÊÛx-¥èѺ/܉šiŠ¶S3œÓ1ê¦6LóÎ]ÉÜÕ×¹£µÿ^éÇ\ü”÷ü¦ô?Àã?¥‡ÿ™¶›ú¿w¦Ÿ•?uÞ}•p~ò÷ôì}óÜÑÚÿ¯t�ã®~J?å7¡þý,?üÍŸ«÷ziùS÷PöUÁûËßÓ±ø‡¹£µÿ^éÇ\ü”ÊoCü3úXù›?WîôÓò§îžÊ¸?y{úv?÷4v¿ëÝ#ø럒�ùMè�ÆKÿ3gêýÞš~TýÓÙWï/NÇâæŽ×ý{¤sòQÿ)½ð8Ïéaÿælý_»ÓOÊŸº{*àýåïéØüCÜÑÚÿ¯t�ã®~J?å7¡þý,?üÍŸ«÷ziùS÷Oe\¼½ý;ˆê;{Ìiù;Òîõk»­2t,èʵHÓ«]Ô”b²Ô­áüÎIyÌî�ÿ›‚ÑzokfÖ*+¿v›tMvìE1USÓN&amp;¹ËnÜ©•+úåšf¹šrŽ‰™õ2º/ªI_¢ÍÞ¦kÙ¶š"Œò™Ï¶W1;9¶w‡OMµ÷N?GóGþδ_ß_ùÉœ“ª×ù ñj½4²Ú'·ÑßõK§=¥‰ø¾+ê+zB&gt;6º³ÁÀM[}ØðÚ­«Ö5

YÈ +0ÀÐÁÑRâÐDQ—V1"ÚaŸaá}ã'€žÊ|ôÂ…ÝÎEÕ.?æ�GÕÖåLþkWš2QUâ2ô2•ÙÊ™ïUè”ißögBQ­‹±ãìý:\"‘€¦â÷'¤±Ú.Ê…EhœÐjõS©Ê…€Á�=5$“H¿µ‰AJc$Y:në„LÔ`–c4Y«Ú­©h¡U(¶Œ&gt;2››”’L"¼‰

©Ã]ªœ¹âªj‰ù�ûH¥Šµè�{÷ÛrgH¢;*²Ý™™ª~”0×gdw~ȇ�/Õ�4ÌSôeØ …²Èÿ6õá5»™GÒ±‚Œö5ÄóNq&gt;˜õ®(쩘èÚ¹§)¢bsÎ&amp;&amp;:2Êsÿuó›š=Í9C9Ýmgˇƒ™^£‹ªi虌ûÓ“9MZÑÒö^ŽÅuÕ›Wu"ž2ŠjÔ�Ñ­ng&gt;ôåšÉM3(34ïOßÇÚ‹¬'m£Ã§Ó

oáŸ#ÊXßygä]üTEQÓWÍö|þsûZUç/ÉΛÉ.Öêz‘R½k+�¥×”'U˵AÔÞ•8S�

h!š*š€Ì5˜j0Ôa¨ ÃP†&nbsp;3

XER´Aj+@EP¥Ä:ùü&nbsp;

à÷,/=�p¾þïÊ·øH~�¯¢&lt;Óö²Å8/åQø÷_¶óë

áÚ´aÆç&gt;^?Þàèz³N#&gt;�¿ØËÔÆo£óÒñ¤ÞŠð¹{ÞÇý¦¿ûήsÆMì°ÉÙxºŸÜüfã;]Ïàÿymw|y}N)Õ¶a»÷¹]Ô¼]/CøŠº_µÚðgýĶ7Õß�YÔã¶â¼+߸sY]»X=ªxϼ�×JvÏá§Ö±±»Ë/"h^×üUz)q¦!pØ\‹ú^~˜üFB¿kWáQé¡CÝÇ—Ö›ƒ¿å;^ÿ«¾à�EzôÀ"ÓÆCßGÚ^`»m˜Is“=éaxEí;þ"ÿÕÔå+x~÷å&amp;+µÝþ¬ZÓ¾Ÿ/¡çî{w

QÛlüw

†¿äûž

c%“xÅÞæI0Á€Þjœ†[c[j¸’ÛßäBTôí?°þj&amp;Fï7”„œÿ9ü¥¢Ý3t¡Q¾o HE�E"¤OFñ‰Òݦççš—(9ÀK-®ïò"ß4'jþs•Óü¾e0|™ïÏ¢—·¸TÿnÑâ-ý:٥ꋓ8íGê~ù�Æó©qg�ß:“îÄ忦û‹1«—&nbsp;—"UµÎ„´®ÿ›I\j ÿÓÓQí¶˜óÐXˆPÊW7yQm:·ÿ)h·LßÀÈXxÜ—Ø.T÷§Ô¡ww•Çú§ûN�GЭ˙ţ˫U¼zBï&amp;{Óè”ôïŽü6nûrÇ�Ãý:t×ïnè—6÷%—6Ó=º¿Ï:Él™Ò@äzJ–÷ù–³§»Oó— ”®z·.’Úæÿ"ht-Úœ¶SE³ Ñ.mîK.m¦{užu+�B‰ÊQ–ç¥ìqö;ÛW ´®ZzKì]ó‹\§ìËÙ«Ú›ÚŽ‡ž_}RÉð£$¸gµx‡„÷`¨¶÷¦yˇšp·øúy§9î\ç�âåwg[šö¼jÏ7¡ç.è_Ñ÷õ錨»5LDeÄƼDl˜§²‰Œâ2Šµb;ÛF9‹&amp;Кfì·òµ­.Óm-`»u„£i|ÒâíêÏè3oî*ËsÊûzê‰Øz�é^.åXZ·W�tøTÇe¹éŒûš³ÒÄcígÙGz]C€šWˆ»V©Ê.ÄêôkÄnÛ9vQn™š¢ˆ†�ÎôÁ»Ó{�ˆÞA•½îÛÞC¿¯½eažªqiÜU\p÷¦£J/ǵÕYÄÎÕKëM8Zy²®¾üçÇ’'9ïÃ5£ío«ÉÃí)Ç\§Lì·M3W…1Øç³|S9왌ªË&lt;á»SŒ3.PÖÇd»œwë7²¯G²¨ãªkj¥8¾ú•ªI\TÊèrRT¡ÐûùN/4ÙÑx¡ºûÆÕȳ1T÷kžLoæË[ŸtDïc±·µ#(ß&gt;†ñÀý:GLÌgE¹ŠªÎ"bg}4ÌLLLU1¶'dÆqœ&lt;È6z*g6¾÷vÏF£`�ŒÛ;Nýï{þ

FÕÿ½¿.%Æ&amp;�z*�ÝŸA ¦/ÖØk±ÍÖ÷~�Ç·3ÅíÅâÐÇ;Oìÿi†/¿§™ëí[&gt;&amp;×І©—=ùô½åÀòV½séTüögØ=‹sUþÀvgøNÿ¦y3Nûj÷Ž»ôêmx~Dw¡óë…_å OƱ[[ïÆ]«¼ÉöV_ûq§üiÿŸ=À¦œ'ókôRÖñ¼¹òz¯ê]�§£ë‰ßÇ×ô-5³Òu�e‹o·r¼}׬ÎÇûÿm–Ïþ÷«þXò� #Wv;´ýlØNDy}2òW

³jŠÈ,T”eìD .€$¨.À5åñ±*ízé#˜£ª&nbsp;"‚²(+Úµ® ÌQ¸&nbsp;IËÐPJ–çküôÂÙQ3T«Å€8°&amp;¤€5%Y’&nbsp;Ï-&amp;Eh%U*Ezw Áâ9~uI&nbsp;ÅUwU+‰„¸ÌW¬¯’

–Tç½o¥Ó�´0ÓN«ú%i,uïISiÿ¡õU¿æß85ú#CS~¨Êæ2º®Îq•\\~ÎÜmß±7)ž‹’æšsÆ]šcu??7™ë¾§ú3¬°4ëFÛÙÜœã,µöQÆÙ‰¦Šjˆ™Ù5Fìöþ =4×ÝÝy7ý›Ó¿~ÛK§ý§Ä^úª—n]&gt;&gt;˜\YåQü?IêtøZìož&nbsp;‡û"ÿÙ·ýзüª‡Ôoù¶ïò$ünÿвç¶Ç�™zã©Ïù&gt;�_Ó©ø4õS[t&nbsp;í

1P¥J„ ¸(Æ)(Å.¤’I#ȵUžÙmq&lt;USTç;fg9™Û9³B)Zç›Ù3ÕtýRçg¶"¤-èÚT��IÂ5*T«nÎ6êiÂ4âÔ¢ê8ÊU}MÂ*2Ÿjàß誊ob{)«*©·žQÌgÜó;brÏféèŒ.#9åO�èÎõ:µ‰³¬lUTWÑn5©¦"¨Êš«š&amp;*Ûžµ1LÓ³USUkvßž/(v×ê;Iªº�纩*ÅIºXónàè“Áì$Ó©ÄÛËÀˆŸ•­ó¬8úºgÏ.«_4vYMŠ2ˆß�Ø«/%ØÛåϸڿ1þÉ%îÝêT6gm'JW2TìõÆ4·êË„(ׄR†ôß{NpQÌœa(·-ó—ðŸ�´áè›ølò¦3ªÞÚ²Ž˜Ïn]1ßï2XldÕ9Uçqnu&lt;�G\a"©¢"ª«¢s�ZsßN}–TÄöTU5UM1¯5UN´Óºã�²îüqËç;¾N¹?´ºÒõíFÞíÖ¥R…{ óUYFpq�*‘§˜ÓÞ‹k貦¸ô›NŠÐÌMTܳEQ”ÅT×WaöLL÷½ÎkK¸Š)Ù3Ÿy¶è^

ÀÿÔÓIì–š·PR"ªPRU&nbsp;¤"ªAHET"‚“.ÏÂûÅþ•=éô•ÍÎ=ÕWÚT|b�«¸äÌÊÙ奺¾ ô2•îLø3è”Ôïl\öî㬡šâñî@aˆÄqapõ×\£*¸¸‹`”_ÂÄ«¤š˜Ì`1˜œö„j‘&amp;

W78ÏU/hÑñ‹W[–3+W•Öªø2ô2KÜ™ïUè”Ô¾ÞÃücõ”83Y^½ÞabŽÔ�

ÿƒœ�1n«“sSV¹¦"-ë„§-ëø®&amp;rË=�?àè¼à]ÎS]VîQG1ëmÎ&amp;veÐü•îÐÿ¥_õÛý‚mžÇü&lt;ÿB?múC¹óÿƒzöÄ|5"çØíû%Ù�Ñ直êÚÝ¥&amp;×ouNé¬ô·Ó¶èó6ñø OSªéíwi«Ã¦ª=\F4„sÇεÄõ"ÅÑLÍ»¶«ª)™Ô�x™˜ÝLN¬Æ´þö­1ÏTFÖع7åJåkK¡¬è·º±¹‹•:±ÊèmJ2Œ’”%œe%(µ†Ž]ŒÁÜÁܪÝÊuj¥“¢¸®3‡Ò&gt;U›ÔÍÑ9ULåÏ111œLLLM5DÍ5S1U311.øZ'cÚ;ìÂrEERÒ¶ºŒTjöǧ]4¼5(εøánnV‹x̷Ⳉ¤v&gt;§šBfnaçtD\§¹¶(«Ï�=È˺Ãcíî«ÈôR-+4Ý»ƒ™Ùršk£:¿ÎQU1:´ÌÆs4U39mÊŽŒæ4Zv¦é÷¥ÞÄÏíy?á[¯èèžwáç¶ÿ—G¦¦Á€äygÔñ‡TÏò•~.ÏÕRÙÉΙ,4çÙH朶ÂÅíΑIwu�4µ(Gƒ«k¾LèôM¾.‡ñF1}W€Ú{ˆ¯­nrnOaܯ£½W7ïxLN6Æ}”y]é§ ?GÝŒ%ê²µv¬èª}ÍÉÊ2Ïššã±œóˆ«)ÙÒóêw†ë Öç0ßÚÓg¿zKúZ‡–8Oí˾ú!³a9åôËÁ,öýÿ_Ò—ë£Y]µGœËÿö{§ÿ[…Þž„êí:¾1_ÕÙ`t‡*;Þ¹z�¨ÿh¿ã(ú2ÕAÒXÇz]ìLþדþºþŽ‰ç~{oùtzjlG–}OuLÿ)WâìýU-œœé‘rÇåŽs&lt;í´.jÔ¬ªët/k«ùV�iN”ÚtTÜ»mj)xÈã

úòÂdÅD°žDyRÉ�c-r�‚)ïª*%`�q,žE½¤Ñ\ T‚¥&nbsp;•`‰éAm}$ù Mp„‰éÞ‚DW€@G0€¨€*k„ÚÐZ�é'‘cg”§ˆ³:òŒ&gt;¼

§}«{â÷&gt;©2éez÷Ï~}2„4Ü?j£Å[ú«k‘ðe÷‰ã‘WðúRÎøò¬éöþÿ.&gt;©ŒcÕ\7iØÍþÆ/ÿ„çýæ�üÜçùZÇÄmý~%¿ð{µUáú©ywª—¶íøˆúw&lt;€Û\dü;Ù

§úÒ[þ¾ˆÔ§óã«'Q4Mº´Ž‹¦bÍ�ì&gt;sTѾåÌÕ4{úvÍj�Ùçnú/Kñ“©s•Í==Éüù¹üûÃnSf™Åa)ʘ�k–銦ˆ�ó]&lt;©Š9ò™˜ˆÏlDD6„x‘¹8(ñ~QùÃì¿%­[Q£JªKèn­n&lt;íT÷¦“Ãã%ðé:?ú�i^e8L5ÊèœÿiTE»[7öw5i™Ûº&amp;jî1¸Œu¼&gt;Úª§&gt;‰Û&gt;hmº+‚¸Í'”Ú·:µFq]sèšsÊf*®iŠ¢&amp;'=\æ2�›xydÚ-7k¶‡QÔ4ŠuhØÜÜN­:uRS‹©ßO*2’K}ÉÅ&amp;ñ—…õ×�z7£4vŒªŠïYµMºª·5MgEk¦‰™ÔŠu§(άÜÃ]7.UU;¦sŒ÷½w¡ìÝÃØ·j÷er˜šg‹Î½i¦"&amp;b¬¦sªœª�l¶ÌÕ1¶&gt;fn‹Vhzkæãý†h_Á–ÐÄø¥Õü³Žøö/ëëu¬j£ÅÓô^ á'·oøû¿N_g9ã"×

Coin Center yetkilileri ayrıca Tornado Cash’e uygulanan yaptırımlarla yasal yoldan mücadele etmeye de hazırlanıyor.&nbsp;

I‘c

¨'EH’D@`�³ð~ùœÀòg¿&gt;ˆP¹½åNª¾Þ£âöþ�ÆY“RqFçWß0ÚC›ËêW¶ôwRùØïáÿ¿a˜•W¢?ÿÔÓIì–š·Ê³ð¾ñ‚åy'Ó

´n¾

ýŸ^\ÿ„ÚϪµiñÔý Œ–•äŸS‹õZÿ'ÛøÜ}UפƒÏÌûÉOËœõÿk�£þ«ñ}·gÆÓô–¸®DþyÛG½¿‡øů§KÈaêÖ°÷“`�ŒÛ;Nýï{þ

uO¥gú}TL.˜í5Ò…K¸üóKwàGùB×ó&gt;ª·C9Ã4õx}—Ò‹ÕÄéÖ;M&gt;.&gt;„0urÿŠ^6Ó~ܽñ‹¿YS©ëÿLÏûŸÉF�¥»u]ú~�,–‘_L½À�hYï\úëÎÄ®›ØݲÝ=õ?l�·ƒþïøÞc1œÞ_S…õO݇ï^þé�¯Gr�%ç©ü­2];F¦¯~¿žb}ið³œÏðúêirjªÿƒkû1rhÕu™§xú~þ&gt;Ô]a;m&gt;˜R»Éžôú

åÍeQŽñsE¡2Å]»“%-Òö#%&amp;2g4IîÕ:¨ÆÔÔƳ¼–5ÎjŒµš5T·‚„ìE—·Ù±',”j•h†rÕ¼–ÑJQ^R’QuJœŒòER,ÓZw‰¢³%µX\Ž’iÊPQ�kj\rRšQÍ•µ�šVÚÁ$ÂfvÍú. ”]€«ÓPB&amp;§xDJ‚\òõu‚\Äú¡*QVæ‚]P

OSzƒÂï`ºÆüç&lt;ÒBqSÑLn�\÷}ºfrÖlŸî½EÁŽ Q¡èŠª�kõo«»»RŒ·ÄÆùçß&lt;ÑaŠ\7À&gt;ƒKéEê‘Ómvˆñqô!„«—&gt;­ã�3íÛß»õµ:®¿ôÌÿ¹ü”i[·UߧèÒÉa¹åôËÑœö…žõÏ®¼â Jå½€í›/õ~úŸþxÛ¸?îûÔÿ¼Æcy¼¾§ ê¡þc½{ÓmFÑMT§Gwÿ�%áç4û©°‘”Õäõ¦êc²1ɱéºêƦȻ� Í;ÇÓ÷ñö¢ëÛhðéô•ÞL÷§ÐÀißiâœ0÷ùSߧÐò¯

V*î¢É�™Ïjw&nbsp;0ÖxŠ5+€A ¸$âÜA ¸’DPNŠ’IUA:*@IUV9 ?ï™Ì&amp;{óè… ›ÞTê«íê&gt;/oéÜe™5'`Þu|7—Ô­m辤ó±ÿ–ÿß°ŒB³Ñ`ÿ×ÓIì–š·Ê³ð¾ñ‚åy'Ó

róÖ–öÅÏwëÆQèP»K¥ú ¼6ÿ'®ÔÒ¸iízOBÖx=íj?™õ¯bÜÕ?°™þÓ¿Á©žAÓžÛ½ãîý:›V‘èxë„^ÝÄ|b÷ÖTûñ…Wkï0=”ÿÛ*ç÷•ŸäŒà/´ãÆWêk˜Î\ù=]u)ö…^:çС®C¡,��Z›‰Z‹³O{¡ ³aqúÎ?³«—ð‘¹RšeÅ7i�ñ”ôÂ5LF€ÆY£RÕ|esþkûÏh…ÿbzðU‡ø=3Æú^sÄÝËá®}9m¶y1Þ�CÅ·#*§¿&gt;—Õ ZªG–É«ÿn†­ê¬Á(ž›àes8 qžÌî}mr×1œ¹òz!ë^¥x S‚ãµ3®.ÜŒÿ†—àˆËtÞ­\Ôïs¬f3t=5¡(ÒTt\Ž×+½+Ì^LDÇLNéJç–®Þ³w^ŽÃo—oßþµÊ§²Y”wK–õ=Rž'7TÑ:Z�'F½ÿÎ[RRÓbgö¼—ð¥ßäQ&lt;ëÃÏn.�L³øG—ÕõKÿ(×âìý]-›œí‘rÖ’û2õ/(lÅ*Q”ç:÷ñŒ"›”¤ÕªŠŠYm¶ð’âÙغœÌDÞ™èµþû¤9¼¾§uêK:¸‹ÕLÅ4Óc:ªªr¦)Šé™™™Ùm™Ù—uúO±÷ÌÎ&lt;Þtµ¬k¢öŠþší‰âNÎŒ±%oû·ÂUÚὊi¸Ã~zß xEúNçncFïÞ«ßw¹©óóå\?Îùùš·

ñ?¦´•’´÷ª}OßøŒN7›Ëê]XçòzÝŸ©ÎûßÊþõÅÕÓ´€ÿÒÓíÖ¢â@úg‡ýÉ}ƒåy'Ó

»Âü~fi½\çïç�ç‰ÙÆke»|e&lt;Ùå2ü=Ê�cJÞâ2¯³7ò§&lt;É«kÎúZÄcZRŠK)oÆ£— Ía·éŽ ÍÎ\·1F”ÃÅq”G‡ìkÙNù·r­Z¦g)�ZíÄmʙ٠'ƒÑ;mÏ’~ßðtíÕJg±ÅQ;vMËSÙjìÙ«rjÎgoe5N[;Ë)Öw)|‘kœ‘]w&amp;µiRÚo=®moRª“ÆiÔŽa5×Áåee'Àö¯xa�á=®;z‹±kS�tçžÊ¨ª"ªwNYÄEYgNqµ©b0µáç*ã'oѺRÆ&gt;�{"º"#9¦ª¦¨™™Œæ*�jwgL\‰Ê7ÌRù±¸­YEtàê4—K*Ú·7f)�ò–g-¬n”Ò6´eº¯\ÛM”GuɆþR\_”Ù-áµ²§|SLÏ?üÓV^W—ñÚn¼ë¿Q]ëšôÑF}‡ïwêéß&lt;¯týYÌÍco4�qþ

€éÜ0A}x Àˆ¥Æ@Œ€€ª¬™+\C!(®lrÔ�EšA(º$ÂÔ‹

…Ö[Þ)晜ëddŽb^·bN·ŸÎ@Ì:Þ9DœR@¥]Þ#d†J5ai­r5š*ÅÜ’Í,eírv¯ªÉ•¢æi5XK˜

@ 5RO˜¶Õ&nbsp;•Y2 p

%%EOF

Ÿ«^ÖkÚo¶SàG¦¥l6éð½PïÝN}«sÇUôm8C_]ºØU:’¢÷¢Úk­Ž’ѼfuÑ—º§§»Þ˜çïïžÕÝM“»šz;ŸŸCjà :×W

£íëåTÕDwukŸšhrVº²­œ§ yqÇÐd¬c¢îyÆ®]2¡]�^ë‹Àõ¾YUMzÑŸa39w'8�ª®5hRi$åžµÕéþ¬“]ÆŹˆÊg&gt;�±Sbe%ŒMS­M:±º©˜š»‘³&amp;}fY’Š[½MçØXÝÒ31LF\Ó9ú7ªÓ‡ŽRîÖ™ˆš¦fsÛM1»ùäÀœj]xÆøeñà±ì,ê·]î\ÎÌçocN_ž•h˜§wͶWñ~›3û*iìµcgg^~]»{�å™^R³}êU%Ç�BO«Óüžgä³¹¤-á§*"+�½–è‰õþr�»'‹uW¿g§ü?;îˆà&gt;#HS¯ˆš¬Ñ�„ÄÕrªyö{ˆð·ošg-¼%JŽ«r“Ë},Õ®\›“5U9ÌïŸÏæ±l‡zÁ`¨ÁQM›4Í4Ó9ÓDíœçóü]å$‚äšÓ&lt;é3&gt;O–}³¿¿ÈàP½·O‰£éÖäLŠÝËœF©õ?â1Xîo/©wcŸÉëvΦÿçÿ“ýë‹1k—d2¬ìå{,.t¾¤‹ì¬UYFÈ�óÍùݬåNåÈ·Ë\á-h[Zõöu׶šg—5ôÏs¦y»ùE\½[ˆÒ�k¤±¿+~Wúy¼ÆÏUÚmSÅÛŒ£Ÿ¦{³ùîl�‹H¢fs©æÛ÷néœ~"©ª©Ë)�´ÄG¹§£/ñÛ;\qd¸\+§Qᢉ®r„³9$½z-FrÈ­yó=nó­ðxãÑ×LJ'ßá6+Ö‘Ñ–¿&lt;ì«-¼žþ͹îôIM¾3lîòÇ•¹pg‚s¥*ã±ZÜNÝZ{+sWaœ\Œâ?gœÆÚvÎØ�ÛxFòj“9í�³+Çz·n‹4EF¥öD@@ÿÓÓí–&nbsp;‿eu©öº½-F_¹èàüÞÏfÓ¢ô„ÇaVØŒòžˆèïttw·bñ¶sŒã§lyܪ-aéŒU¹Êª«Šk£¦f™� dëtÌç²v×ÝëQtž¹ÓVl$K‡)¯^.•HTYƒ‹Êûߧµר¦ªg[vSœw9ÓÛ‰Š£.•Îívk¦»s1U5S4Ìl˜ª'8Ÿ;åWöÑåqƒèóš?8iÎ6Ñ;§Õ=ßOž#fµw_¾õgøQF™¢)ªuoÓžµ9jžŠcž=Îé÷5U€b•›¨º�Œ£ï!ñ�Æû^.�EL][ªïÏ©ä=;ÛñÄ}d:Õ÷�Ÿ¿—µšV;¶×ã*ôË!o“èz—ƒÞÔ±ñk?F–1f¨Ë€n¯ã*ú¹ûб&lt;«ž*¿E,];£Â�[Èš·XøÞé˨œõ”zì2l|l=ü}¨¼ÀöÚ˜S¹Éžô±!ö¥ÿ‹^ú53®|9{çí6 üº¼:¾’…£½‡š,òiñtý„QTV•Ê¾%úÅù,¥Ší3ãcêå-&lt;¯áõÃ~àw·)ø�_õU,×—.ÔÂ?M?Jü“£G¶'¿VÅO#ÏéxÊçh£Á«ë&lt;ç,«Ù&nbsp;—Ó¼]_î~3eÑ=®ïðÿ¼µ½Ê§Ëêq~©¼/óºWªøº&gt;‡ñ4ÏkµÞŸ÷á÷Õß�ZN¦ý³áZþýš²ñÚÀ;&gt;±ã&gt;òøÍïIrü‘é–:Æï,¼{£9ÅW¢—b—LÓ“JT÷Ñø‹û¾Õ¯Â§ÓBÛüäw§Ö½àÇùN׃{êï:á¥2M€2l|l=ü}¨¼ÀöÚ˜S¹Éžô±!ö¥ÿ‹^ú59«Ÿ[ûŸÊ6¼ok»ß£ë%gFú|¾‡�øíÜ?~÷Ô:á¤2O€6&gt;6þ&gt;Ô^`{m2ŸL)ÜäÏzXŽûRÿů}œ¶¥ãeúu#iÇöÉòz!kg“ùé—–ôo"?&gt;ê¤ÚÉÆ5�

¼È±•ò¿=À¤ƒa) ™z¨‚UØ Š¨ÑQ3‰äJY0Ÿ:²Dp

·Ïz= u;¡å¸Ü·š�ðŒî%Ã팇«_•#JÓݶ&lt;ôÔ½Ânžÿª‹êoíJ¾1_ÕÛp¸½u€³fz'ï©ÿç�»ƒþïøÞcqœÞ_S…uNÿ�~õïM´m/�GÑ/üé{�âÿtÁï«ÉëC©ŽüGz×÷®¨jL“»ݬ¾–‡½—峡èžÑOñ})b/r翇”øoþP»ü¯©¶»oÒf-oR©£Ôê:—�©ïåíg.ÆvÊü:¾”²ö¹1Þ�CØšÚ–‰F�ñ߆oB{jÏŽ³ôèuƒ^dÞµTê:2R�škÒºÑ^¤ÅQ²bbc¿Lg±e‰ÂÆ&amp;ÝV«�jk¢å5eÍEsœÏ’aÝÝxÞ$âðÜN8Ëè:]©ÄSNS4Å[&amp;'/·)Œ§Í,&gt;¬ÑçÉä f½vªjŒâ‹•ÛÎi˜‰Ë¿»:f&amp;9ã8˜žwc°ºî¸o}WÕzKŠjÖŒÿ=Õ­Êue…ª2–a:D¬[»HÜÇÉ(ø2!1ŸçrzjÕF''

jç²áû_Ûÿ ZÿArtž{n¯WÓ¡ŽÇò#¿ê—UêcþS·àÜú2ó^z¯½Šn³±iÎÙi£°ZÍo&nbsp;Ö”¥¤Õ—D*&lt;Ê¥«}Jo3¥œ}~n¥8®=ÃŽëÇ]Û�±´Œù·E^MÓÜÊrŒ¥–Á_˱Ÿ#νTx)«ÿ1öiŠwSzšc-»¢äDg¾)®6e:µF¶´×;ê8›6óx£~Ìßüµ¿ïWÿ„NóÔ¿‘ˆïáýØm%Íåõ7¾öê¼_ûÔ´n™Úây§~öÙná{ˆ ±DZ€˜ANº¾¤ª"•j’an$&nbsp;š!9•IPQ™_Š&amp;ˆS™cî×’ôQsE)%€Ä]Íz&lt; ªv$–"äæ¸TJ¥’ÔžJ3Rx…zhFIfsb2Iâ¡JhJ[ÅMènQ�Š»¥Qô�œD[ï¡©¬¼±£ëÄòw0ëWuŸ�!avôÜ�»º©¢)m8L

˜móާЯÔß}þöè]uÃX_»h Í;ÇÓ÷ñö¢ëÛ(ðéô•ÞL÷§ÐÀiïj_ø½ß¡.õSê½dŽ¡oÖÃ}�ñÏØÇ+ˆ)Ôþ–©ïcùhÁéŽÓWðý(T±ËŽüú׿ʿ›õ7 çLÓÕ€ûJúV•ý#:‰íy~“

&nbsp;€r~ß3˜L÷çÑ

Yorum görüntülemek veya eklemek için giriş yapın

O¢+ôèò—˜L%Xš²�‘ª§tGçwÙœÅ+—"Üz!¬iÝ;kDZ×®bªª�ÙÛ§8ªªºg÷zg|xQ&lt;åjÑ¥ÕIbšü-þéþžCo™¦Í&lt;]”GŸ&gt;™é�ðï,¢&amp;©Îwþv&lt;ÇŒÅÝÒ7fõú¦ªªË~èˆ÷1Ñ—4n�¹ô± %E¢!QᩦnNPLä†Ê#9ÿÑÓíÖ¢â@s–‚«ÕWÈ÷$ÚXáÐÛêòy:&lt;˜Ø°ì㊹»)Õªf#,£tÌótty²³»k)Ö�,zÿ?ñã0à­7#®ðÛkÖ£Œ·E5U¯¯3•têDÆ{;8Ïlí߶ºëQtI”»jmÎR’šµœZÝÍxî²ín¢¢éÔYƒé_§ùSâ‹‹Wb¨š+Œé�“ùÿöÂ�tNyÆôÔW^ºnÚªi®™‰¦¨œ§8ü÷¦6K‡Ô´×bò¸Ó}øŸŸü¦­¤4|ág8ÛLîŸT÷}&gt;x‹»7¸ÎûÒ&lt;á=½1n)ªuoSžµ?ïSÑLtsNÉæ™ãLRá¾€Ÿ¦xÜ—Ø&gt;W’}0¡w•Ëú&nbsp;ûVŸGÕÖæÌÒÉçõüzBï&amp;{Óè”hßøfô'¶¬øë?N‡X5æMëPxôˆ™‰Î6Ln‘kvÕ7éš+�z.NUÛ—jÓî¾h&lt;Êx¬º:1%ÇȺz½^8Ýtv7®¶Lå\x9LgŸGŸ¹·¥�»Gº;ÏuçðcôTñ–©™±Vì⸪‰ˆŠf*ÏšglO&lt;ìÙ³;Vªú² è‹¥,,¬·œ%á{qÑœfß�ëŠuèŽÊ7ÄeÆs·dm«óК‹œ\å;¿áó2\á\àkŒ=ú£Š«=Zª×¯V­Z"˜Ûr2·ØÄNQ²'£7\k“R˜˜œ§dÆødòÕÚoÓÑ:ô\œè¹@õwáÖõSö#£c7Uâ«ôCou&gt;&gt;·�´¶,üfÇÓtSœ³`€f�ãéûøûQu„í´xtúaJï&amp;{Óè`4ï´ñ"ïÑ©ÊÜøs÷òö³k¯•W‡&gt;™ZÓº;Ñ臔êæñqôaŽÊP�

ßü.ôô'SÿiÕñŠþ®Ë¤9QÞõËÔ½G»EÿGЩªs¤±Žúô½Ø™ý¯'ü+uýÎü&lt;ößòèôÔØ0�,úž1ê›þR¯ÅÙúª[89Ó"åm#öf¾•Ù¯[¨þM±Øú�o½Þ·é­‡ÒÞ_S¾u öÍïë–ˆNÔÃ=L

@À$ÔÿÕÓQíƘó LŠWwyQ†ãÁžßü¥’Ù3£€�°ðÿ¹/°\©ïO©Bîï+�õOö�&gt;�¡[—3‹G—V«xô2…ÞL÷§Ñ)éßølÜöå�‡út:é®/ÞÜ „^Q9Ä$qÝ)o‹½\wXåšwb ±*ÚßäBZ‡»LxÕeÊW6Q"Úîÿ"htžö™ñ«E$[x¾º »{¿=)›L{jççÜ,‰Ýd¸–I©§Y'¤hÂr÷ô+Q.)·ÝC6�ŒÓ÷±ŸÙÂJˆ5`DU·s‹ÛB—”fÞ}Äsl¸]?]®ÙûE8ÁoU9"è˜\uš5è[ Šè+\NH-ñx{wèâë]O%í5DÂW!Ò::¼%z•„F4†²I]:ÝôYÍ¥*ÁWû‹}¤ÆHºÍ‹öï[×£r€ŠpÄðOEz½äM)¢èÇQþ³Éиø—sÙw’¹}«•à+ýø[k�Tê¦uݤhÆѯBÙ*+ଠZðÒ2+[±˜˜Jx'¦­Qi�À[ÆÛÕ©qwÅäN²W.½f½^\ê%ÒÖº5SDº&amp;�ÒTc¨ÿX¤¤3…¸&nbsp;W¼PºµU¸’"Ü\Œ‹Ëw3Ù)fïLèn/ö¶·sÂã+JV³eA*+¡¬’Õ‹¼&amp;*¼-zÔ­5‚ƪuSºÞF2�zH/ÀeÐ^ÜÝ)aËt¶m­I�H^2i(—AJæïÏJ0Øô¶hüû…’Å3©")V•ïVŠðƒv¤2ZåL=9)( øAY¬ Æ×Zq’jcXYbñ4ah×­s&nbsp;»ä÷’¹ÅË•ãké®VÛÉk]zÝäΗ¢ô]?Öy:ÉfÀ¿‚îÖèüó¥—*ᶮwÿ»I:

@&nbsp;E

JQéÝœå)'ÁoRëê÷üÛ'xìEý%\v6©‹æiÙ¯s*똞j©¢šbb=ÍÎn}7„8œ©¦ˆ÷[gÓ¯3¾õ*ÑÙÕ{9gM]å–´å]Yï˜ÙM1³mYmÚÓ¡ô5¢½Ó“Ù½;÷í·ô±0&lt; ö�ÿ{êê\á»e&gt;&gt;˜\YåSü?Iêtø`ìo�àñ*úvk’]^ãD½¶ÔjÜZÊ©*4¨Ê›r„f·\î!'ÂK¦+‰èþ

…Tam profili göster&nbsp;›

i9RÞŠÇÀé,^€¹14NÍkuÓØÎÞxžœ¹Q19n«)fë·F"3ùáçœ�Åh+³©5Ú«±š©˜˜Î2Îœé�û*Ιèœâv¿ía²Âæ¶ö›´uèPÇ�^ÆÎ_øW·Ž1º±¹Ò›Î#½Ùê‘]4övbªºi¹4Gši¯Ò±�Ýù¿ÅÒðÝTnÑNW,ÑTëLçMuQte1\çœÌç­Ïº'9«éœ–ö$öSdªÓ¯®ÞÝjóƒË¤£½æÖô!*•q�ÔÒ¬“i·ÂJ1Çcz¡b/DŪi·&lt;º£Ë9Sç¥R�LoœþfKuDÄã"bÕ4Ú‰ˆ�h™®äv9U•Ul§9™˜ši¦ªr¦"¬âf¯Ðü¿s°ÙhRÓè*¾£IBËGµÝƒŠÃPíŠ)ÆÞ’ér’ËYÜ„åÀ×ô?±v½yÏVª»;µ|ù{éînŽy…{¸šlFQ憥¢t%ý5s=º³5MwkÎcšjÛ&lt;ª»(ìsÎsÎrŒæ&lt;Ér­Êž«ËF±s®k5{må̲ñŠá

Kripto dünyası ABD Hazine Bakanlığı’nın merkeziyetsiz kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’i kara listeye almasının detaylarını yakından takip ediyor.&nbsp;Tornado Cash’in yazılımcısı Alexey Pertsev’in de Amsterdam’da tutuklanması sektörde şok etkisi yarattı.

tZ�8Êšjœe7V.œRíi÷Ç&lt;Äð*Æ+Uú欪Êxº{ÏŸ9Œçný™OuF2ª)Õ�;‘ãú�añ¸ªñ.Uݪ'RˆˆÊºµfª¦«•LÌMZúÑM14Õ9FQ­mÐÝmmíÆ£{S¶Ý]Ö©^½MØÅÎ¥Y9ÎmE(§)6ÞY}ûfÔY¦(¦2ŠiŠb;‘FþòÆg=®™†ÂQ…¢(·M4ÌeL×]ɦ)Ê)�j¦º¦"2Ê3˜Ê"˜‡

³ƒ¼&amp;½&nbsp;k®»1DÍÊ5g^™ª2Î'fUS”ìÞü£î@ìÙ

¤ñ”‹lFÞ&amp;5nSMTçžUSGö¢SSTÓ»bÓ‚·�§‹½n›±­~Ò5芷DêÍ3=•YLÆÈ«)�²ÌÛ.RµÎQ¥JZÖ¥{¨ÊŠ’¤îîjÜ:jXÞPue-Ôð·’Æp³Ð‰0ø;Xn×E4g¿Všiú0�UÍ[ç?*ŽFÙÁEQb‹tGc¯­Å½l¦b�h¢Š3˜×Ï*³�ùot¢ñ#"&gt;ƒ±Ü¬í'”çGEÕµ

gW¼Ãpo„_¡»

ŒýHòk§T•&gt;×Vþ­ÍÝE×-ú²§NOßR¥M¯¹Áæ.bxümqžqDQL|�i�•Tù[&amp;�Z;ó3êxó†Ø¨ÄcîÍ33LQÎ|Šb‰þÔKÎ7/;iúâí^³«ª�²�Þ¡uV”óŸ¡:²íIy”7c2G¢ôVp–-Ú˜Êh·DU½ÄOÏ›^¹V¼ÌôËкÍ8|Ši§9â­ìÏ9θŠæ|µW3Ìs&gt;Le”×ÕÖÝIgq$Ђڤ“Ä

}¿‰øÖ#ëk~‡0‹†°ò‹Ùý´õï}eþlzo�þѵüY[YÅrçóÌö÷S_ò]žõÿ­¼üFnKGDrOMZ¢Ï„£F­k‹‰y—y+—]·^¿ßQ(Ѫš%Ñtn’£GúÅ%!˜0·¨5{ÒDR%“H–”‰�@U£zìd][¹šY†‘¥´N§gFîxI]¢É%Qš,† ^½zLzge¹.‚öæéKa¡=³o¿…²É3§€¢Ƨ"[-·›NóVÑt»û§{uZæÆ…z›±qÝ‹�HJXYxYÂ8 ´�ü&gt;.h·rå4êS²šê¦7~íLæ

s"´@Ù"+ÚiRÀžÉQ^QÍäC`T¢…!E$Q_%‘\€Šz‚@‚+€‚Ap!"¥ €¨„]”L`H‹@ˆ„¡ô¯p¾Ñ~Ø£óÌ´X¦v°¢øfŠÞî.…H¨k÷ð\Qœ‘Þ‚ÇWTÁ�wc6‚œÂ-ŠÆ.‹¡|A ¸“´ðLÞ“&gt;ú!ms{ÊÝU=½GÅèúw&amp;EMÆØ7�_|Äcù¿‹Ô­m螤Ÿó±ÿ–ÿß°LR»Ð€ÿÒÓI즘²Ì²ð¾ñ�Ár§ÁŸL)]Üâ�T}¥GÆ(úºÜ©šÉjòÞkU|zN÷&amp;{Õz%5;á°pwÛØŒaþ²‡kk׸@ŠÈ­ +WB03jHDH-@RO˜¶Õ³AOVä†h$Õæ!�DQÔ„¢¢«&nbsp;"ƒ«J©J`P®„„µÚJ–

}N¯ÔãÚ•üb¿ª¶àLñÕfiÞ&gt;Ÿ¿�µXNÙG‡O¦®òg½&gt;†O{RÿÅîýwº¿Wë䣦ZåUß�¡K

En önemlisi, eToro mobil uygulamasını kullanırken yatırım deneyimi daha küçük ekranlarla aksamaya uğramaz, çünkü uygulama tamamen mobil kullanım için optimize edilmiş olup – uzaktan yatırım sürecini sorunsuz kılmaktadır. Yatırım çabalarınızı bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız – eToro uygulamasının sunduğu her şeyden yararlanmanızı öneririz.

¹¢ð%©Ý�è$�^&nbsp;ˆ•Q=(-qÐMÒ½É&amp;ô ¨$Â’Dé&amp; ”UiEmcpJ‚äúá.B¾´&nbsp;L©¨%#¬!Ä~rA’)öT˜%Õ©Ä)�

Çeşitlendirme stratejinizi bir adım öteye götürmek istiyorsanız, eToro ayrıca bonolara erişmenizi sağlayan ETF’ler sunar. Örneğin, Vanguard Total International Bond ETF, çeşitli piyasalardan 6.000’den fazla bono enstrümanı içerir. Bir kez daha, sadece tek bir ETF yatırımı yaparak tüm varlık sepetine yatırım yapabilirsiniz.

s… &amp;Û•(w›‹Â­)îçxót…z{íNtëjZèÛ”M^YŒó÷¹g¹±á¨â(Îyö¼ŸÂ-'V›ÅþÎ3Œé·j#ž3Ê'“Dç]S5m�hÎ)™œžr¹må^ó—

µhïÌG¯ÔãšÏ~œãdgTÎÜ£(œ§gEYeÍ3”N÷˜|p=U0Õ›üNÕ%(¥ÜÜ}’�½­Éf½§k”7·ì.¨×Ý‹Ãœa4ç ù'è?4™c¤pq�³]ª·\¢ªsÊ'|ežSÑ;cÈžŠõ&amp;&amp;9¥k‰µ×M¹Ë²ÝžyDÍ;6ÆÝ“÷6m‰ŒÞ³9tØJ»ìn¥¥RÝ©FÆnÚMf.®ê«m&gt;&gt;J‘§5×ÃO‰ãýŒ�Š¢äìÔ¹VȞǓ\mîLÃn½GDåÏ=.]ƒÄNå7#&gt;ƨ�“«9sÆqžYÆqÏÞ—�Z”¥BN2N2‹i¦°Ó])§Ðü§³!§»5yÄÆؘ˜Î&amp;2˜˜˜Ï›dÄÆéPF[\ms±±¯WÛ ýRK4ì4éEyª\T„cýä*¯¿é9OTœ\[ÂÑo=·.ÆΚi¦fµ4²š:œëÏ¢'ìiœ ¹M4復œóÝ«œeåÎ6÷ß³¶Q¼Ö4M2y¶´¯u8õšj*pÏ�+ya5ÁK‡„Ë.¦8I¦ÍÛÓîîE·oìéš³ï~×d÷Õ4�{b:#Ó?à¶Ð4ÌkOvˆÝÝÎb'.öqÞžfœW|v¶µNÄ„ªA²¨˜Q6­Ø“Ø÷«í}þ©$œ,4éEyUKŠ�Œ^}ä*¯¿é9T¼T[ÂQo&gt;Ê»±9~í4ÌÏšf–[FÓ�yôGø5­1^Êb7O?{8Ëç�ÎNÝÙÛ}­èºDdókgZæQêÍÍEMg©¼[ðëIùøÙõ/ÃjÙ»w&gt;]ÚiËÀ§&lt;ÿÚ'Ò•gTGDzgüô=&lt;¬â2œ£=™ìæéˆÛÞœ¹òÙ§³µ0Í“], § ŠäAH ´Æ'7?×3h^Ó_ÓÞÓ´i§E4œjÞµšk

•ïATÀYªI‚É=œ’ÁéœGiÈǽFZ#([Î×»¹Ê\¦üjÕ1Ýqº„0ÌN&gt;œ§5Å™lš¼çUÅÈÂJêWdÇe�iÝ3Wb†²H‹1EjB+ºj0J.µŒ6ff`fHd*ëÉ‘�kÉ‘�Ÿ^¦¿w瞊Ìd.µ”UB"›X!�›X&amp;ALÁ

Ü`AM`°X¬Ö€É6H­³:H‰j«$„Öº–

hÞìY{T“W¶?yñH�&amp;`ˆ�Jƒ”r™BL!�R'’@Ñ‹ŒVl;³"FÊ›‚¯†GxªÕø(TÛ¨P;c§µÚYhÁk­í´®5NçÚ¹ëžó}…¤-´ÌÌ?ó­�µr¾“}öþíßþíý¾Ö

 À­c”&nbsp;•3hH©Fô€G!O^DQE…{Â((kC5a˜_»ó€ZWXŠ*kÈhkBäKªc$²Ó´…Íj’N1 l¶®sE¾èëZ”&nbsp;¦‹0&nbsp;"»*€cW-I*-„A(º –EjwÈ$”Ua$ñ¹·&nbsp;‘ÔU° ¸I¢2×.k„È(Y”W6­k…4 ]€

Ó:tuúìóSWcžYêÎÚwDmÊv÷Y‹7xÊsq-?¢*Ñ«˜z¶ñul™Ë9¢¨Š¨«dÌDÍ5DÌg³&lt;§l&gt;ðbÚûÎoe£‘¯Ô~ÔZí5¼·Ö(îWi6•Õ²Œo¢;ô�=ØðÞtêK�»ß´�blNûSœnäÕ3&gt;\§&lt;ç»Àc­êÕŸO¥ë¤noX¯U]®¸ª˜š§µ×3­N["+Û3Ó\n�­M�I�z5í �ÏìSCþ

äÇœ†…WQäÚò6÷4ãô7 Šõ躛»Ê�Í+™J½%Ã9„¡�çNxpxÛ\-Çh«±F:™ª™ßM4Õ—M3FTÕóÄîÎ7§œ%c:'óåÚÃÇ t†Œ½«ŠŒòÎ&amp;š¨¢�ÕM34ÍÄNÚf˜«²�ñÑ—æþBûÖú~›-¥å:ùhše9w¶®­:U'‰a:µ¦åFmnÂ�5*µT“Œ©½Ýí�JpÒªëâpqµÏºÕªb;ÔÆ[¹æ{蕽¬Íjç(ùÛ˜á¬Ü«‰ÀÓ5ήÊâ&amp;}ÅSV¬jSTÌeMSUYm¦¨ª™¥úeù8æÓ¶×QѬ«Sw²újÔºÔèïÍIAnU¯([Nrmn¨åO9„Zè×ïãtæž6¨�]ùE*Ê7íŠbk�.îuÄSb­Ÿoü F/Lá¨ã*ÖŠf™ÏV›3ØêLÎtÑ1M3œÌDS–S1/À\ö9�Õæ©©[ÊÒµK½û¹kTK¶Ó�=Ýú5œ#9bJP’PU#½ˆ'+‚\%�5nu¢)¹o-jctÄç¶3™œ¶mß—&gt;øcqx~&amp;{“¹_¦ÿJÄëÄS\mœ¦¬²š²‰�iœ²ÖË*§~¬ÅYgø–“Ã:'5…I1qÆQªÙŸ,\Õ´&gt;J96Ѷª¥{ékª´ú ©K¹ãݧq/¡ª1¨’„TxÔxœ–xp5íÂìF”ÒW°“MUŽ7:µnq“«U4o×ÕÛTϹÝâpTÚµíά¶lËv}îî¹&lt;ïk‹V£‡•ÖoÚVÖSœs¬ðõlɵh+úµM3Îý]̃›}�9Ý¥«¤ju.hÙP²«sR¥´¡

µàª›Íôá6¸£Ë³8Ì}­¹L\ã&amp;vï£;œÝ3NM£:–ç½—©æí†ëœ]ª2Š³¹LÍ5e«1­1:Ó;"vsî�²òdz±«½Sî�@_QÍäP^CöocóZ¸ÑyKÐ�Ê=ºµZ5o§:5£%Öº%‡Á8§Ò‘¦p¾ÜW�»Ÿ4S1ߊé˜ô.p³•qßhü9³MZ&gt;¹˜Îiâæ&amp;b{‹º‘;?v¹§)Î#[¦c-·v^)R–ÂXÊOŽµo¹ç͵ÖW£})}þSÔën*¿WÖ[üùÙ}!ÉŽÿª\“©ÕuÓ�ˆ§&lt;ª·r+ÙœE9E[z#Z)Œúf:^q�Bµ÷ª›pì@ìoÍ]©ÕuixZz¢–&gt;®ê¬Z–z±5:÷¼Ç&amp;ꉈŠl[·ÏUÝnæTS9ý8dô}9ןD8—U,TÑjͬ£*ë¹\Ìò»Š2îS:Þ]ZzàÓvþ×T×/t(}3ckisWÞÝNâ1I}Ïhmá¿=|:¼$Ñn›ÜÕÕ]?"(Ÿ÷þfv+‰™Žˆ�[ϵaª¦ˆ¹1ØÕUtÄìåQMQÓ².SçÙº^g»$\œÇ“ÞQµSŒaGR…+úqŠÇÉÆ«~W*Ôêɾ½î.&amp;'çª&gt;hžtøëÚÓ«Í–;©§)¦ÔâîÓMSv*¢ÜUVTFtÕ9kÌvs­LÅTlŠu³Ôª[)ç™mX9¾½¡%.Ù§Ùê4渧J•ÌšÇúš’OÏž':àìõŽ‘¦Š¹®\·=ù×·éÉ�ÄövóîD¸ÿ1‚Ò6fcoLNq–¾v»“œkgØyg=.×äï|Ö¶Š{)·[=w–î«g·þ‡R´iÔþòR0zvÌ]Â݉ø*çËÍQó­šµj‰îÃQá~1:?ES–Vª«dg�VéãcÏ1åzì¢hKVäÒö³YîK«*Éù7«F†WñØûçàEÞ/L{únSý™¯ýÆwÑÞ˜y{©ÍzšNÏó~ªäúž_OIµ×³À*»ÿ%¼�Þr·­ØèV 77ÕáJQOŒêK£½„T§/¹‹,1ØÊpVª»_&amp;Šf~ÈïÌì„ÔÓ­9C¦t­:+s^ëQ14Äå­VZ±:µeʦ˜�]“V|ÏS|¬í¾—ÌŸ“çRÒ µé¶´í,(¾š×[´÷¼­Ëz­WÓºªK‹&lt;Í€ÂÜÓ¸¼ªßr©ª¹è§|ô÷©îäÙnUz6slŽÿçkÄZ3w„XØ¢©ì¯\š®W"fj®¬³¦6FsÆQ;)Œ³‡“mcW¯´5¯.ªJ­ÅÅIÕ«R^êT“”äüí¶ß�ž¤µn-SÓ²)ˆˆŽäl†°÷uŒ=6-źcR(‹qgžQEÓ;ò¦#)ç™qÅAYëºÁ.nܘÁÉ÷ú6�–ÒQÞ­B×/¶“�EÁe¬Èò�_ó“ÆìÝ{ßÙU~Nfϲ·Þ§çxu´Î3f­‰¿³9˜¢™»s§²˜¦5·íœ£�äDõcX{ø]P”‘E ’T`"´TAà

^®^Æox½õøš½1ö÷G…"ð¶áþ9kéP놈È=t!˜€D•¯ÑyeÄn£ÅÓèZÑÏß—™§Ûþ5{é–^ô•0² »˜Ý3Ú§¿—ƒUÍtõXDf&amp;Õ�ˆ”`†``fbmY‰\í/OÞÇØnx~]¿Ÿ&nbsp;²«t÷çÒò¦—åbþ1wëáÁ`Òó^½VµdPÚ²(`†``€©®å4Ÿ^ñüFá;e^.}0¶ÄnŽü97T¯iQñš~®âÝß�¿ñô�"�ãõ&amp;·¾|‹.§Ý»ü�ïy„Wv#3ˆ Ì 0C0gi¾6?Ø̶ŠíÔù~Œ¨ÞäÏç�¢pëü�wø&gt;ºÒ—ÒU«xäônB ŠidêÞ}âøÊÚo¶SâãÓ*x}Óß–ùÔ×ÚUüf¯«¶¿§x|·Árg¿&gt;ˆI{‘©õDöÝ&gt;&amp;�§qÉS¦ê¼EeùŒ�4Ís”FsÜ[Lå½Ëj�Xß”tJþ©§FÕAIoÕi¶º£Ñø|ý^Òî¬$S­Nµ[â9£¿Í&gt;]‰lÝÖÏ)Ê6yw²Z3KÞÃkÓfìÙ¢¸ˆ®c|ÆÜ¢2Û¿v]ÙÏ~"´•W½7÷£ÃÿZUru«Ÿ%;2Ýö*q‘#çcêÆÛ³¶©ïÕs*¦y\ܘåw{ëÝÉ$±œtd¹œå»4œd¬¨ÇÝ·5M5M3W+Vrô"¥¼jáñXèÇwM̧le»-…5ÌtwP±‹ªÎ´l�múÑ›¥ÁbXœ|�q\:}&amp;:æºc*²®ž‰�»²Ï¾«DîÙ,ÞIÓjuìëٹ郞ug²Ï)Œ£*vnì·næ`ÆÞ•7½œ®¨µíý?‰£fŠµóΞj&amp;9û¹ó†yÆjó]S|îƒ{†xëö:ÞšunçÙb(®sÕîjö4Ïv™çœ¢',«·¶•ËËèö—l5X‰Ö�Þ”µ×4Üf2Œ]¾WÑs°J Ú)ˆ¦2…”íi9¤ ‚Hæ̘0` Á$sÿ×Ó½Z}ÙÇûg·Óç=ÿ

vr¾«7ŒâæS¹ËÇ’Š]{±Yâxû†ž¼Òf9«Š#¿DE¹ùâ[~

£ÔVóÊ5²Ï(Ï-Ùµ§»,Í|_g«­©F¶ZÓêƼS¯Ú“Vz³Ví‘1µÉl�ì�§ïŠ?—ž'µÕàÕèEƒÓžÖ»ñ{¾‹�nçŽ{À@›Nq\ÿyHØ]°×4­;XTlìõª)w”÷)Ó¨ãïNÞS–é“mñâzCpW{

ºû�÷$Ò]Sð˜yª›4Õvc,²¦)·33LOeVUÆQžÚi짞"f_¦èög(Çj“Ky-)´ŸZMަב´³ä]µ=QÿÔµÿ&nbsp;K˜ÑÝß›üZÜuZˆÿ�yÿžŽï‰ç�›=;_å±µ›5Ju´Kû-UAMö¦¥kZxãÍΓmt©UŠ‹ÂÌ–ZËàz&nbsp;X»9]¢«}Þ]&gt;\²ŸìÊ�z&gt;ªwe?3)€ê£†½VW­Üµ4ÄM5Sr˜‰Î*™Êš*¦#cLç3¬¬Ù

-ΕÏ

@f‚^,ÁÑSâÿ9‰¸¤`f%âå$N`Žh¤Ôf*êÉ‚9ŠZ†a¨A8™&lt;"°½M5Gd»

Shiba Inu Yorum ve Teknik Analizi – SHIB/USD

&nbsp;€.€1Úò‘ð

šÒ’"U •ä�@™C@OMJYU(Ü€Š¢ &nbsp;IWÃY(ÕFc3„ÒUáÔ5‚ÚªrE»`ô…�è%E‘×îü馼&nbsp;€›^*(¬A(

c9v’ÈhÈæ'´

¿®²ì;I⻇ä3aÓݪ&lt;8ôT²Âr¼“érΦþÛ¯âõý;n�hì³Ò@rúÓ0þëòY•Ñ=ºŸâú2µÄò'É醅Ãoh^ïZúê¾ãÃgKŽf&amp;7&lt;« Pð‰¹Ñ”e׶‹ÆCկʑ&nbsp;iîÛzjd°›§¿ê‡£º›{R¿WÕÚuó\^ºÀÙ²ÿWï©ÿç�»ƒþï½OûÌf7›Ëêp¾ªæ;×½6ͤñt»ö¡Âô¢”p{çÉëMÔ¿þv?‘é¸êf¢É;�óMúZŸ½—åÈ躴G~¯L°·ùsäôCÊ\8ÿ(ÝþWÔÛdR3Ê2ÑeÒ5/SßËÚÎMŒí•øu})fírc½‡±ôµ,x‹U "ÕU°;f‹â¬�ÄnúµOŒ�M¶3Êþõ¼ÓÕÛ±âiôÖ¡xʾ¶~Óîëñ•úQ«tx0µá'

�E5(%‘&lt;**s µ÷jJH¯ ä$b —uÂtÀ’J+›Tkˆ2@줊)¢'$QH¨‚Ô‘E"¢'$/@]rAa{ÌŽ�2(ر®‚²&nbsp;¢)V@

R�)ÅIã†^^8ìVŽ±‹œîÛ¢¹§t×nšòùTÊ¥7&amp;�Ó1Þœ“]ÃÓvbj¦š¢c(‰ˆ™ˆß”LÍs3—6Ù—qùæöïí›\üiwùÒËôà,ÿFßÝOÇ×ï§Ï+n°µðt|š~Ãç›Û¿¶msñ¥ßçGè'ÀYþ�¿ºqõûéóÊ=ckàèù4ýˆ|æöïí›\üiwùÑúð£oî£Ç×ï§Ï)éÀYø:&gt;M?c¨íW+»G·TûV­«êÔøw—7•ëǃÊáRr\ä|KÜ6Ž±„œí[·DÏ=馳§UsVù™ïÊzt}ºg±¢"våØÑNøË•²rËNç@ÞÉ•Š”òP®Ö®á,‘Õ‰3K*¡õ

—Ž4¶ì|bÇÖCçg1gÇ Ý7ÇÓ÷ñö¢ëÛ(ðéúP¥w“=éô5ý=íKþ"çÕKŸ«áKßKÚtžý_Ia¨ô&lt;…öG¡#JY^Ö&gt;“‡¬ø¤b4×j�ÕR8~\÷¾ÇQêoíÊüE_YiÓ�)”z8''ç!5NQ¶gt k—)ÃS5×:”[œë¹.å§éëOY|k?ï&lt;Ëî¼ÿ{£Âß4n�Œ?eVÚ§½9lÝßËŸó8«·µûÞŸðü÷¼×ÂÎΗ˜µj5lÑäšæ'•;²§fÊy·Ï4ScRÔ{‰:TßÑ&gt;ª_¹ó/?•õ{ï×IéN/;vço=]ÈîôÏ7tölëí�ÜÑëüúžð?®bœN&amp;œè�¶íÎÍß«÷#š=Ôïìy]PÓ™'¡7¢YöÆë&gt;ŠxÇOu~—÷³Á™ý„ãkטÙLÆ[öÕÍæçÛÑÌ´Ä\Ê5z}OÃÝ5Ö–#n{+Úó&lt;�–¦vÆ̶U–Í™Dñ‘Ñ.~Ö×æ…L}L|/O“ãfßWíjîFÿ £×+«R;¾§žg°§&gt;yÝÞéõG•Û!ÒŽìz ©œÖS+UD·V”k­Ù÷Ñ!1Ÿ•œ·9:¤&nbsp;ôúÛ¿~âûŽ©V¬îœæŸ\/9qŸ�w1¯N´slŸTù]oX´VÕ3}òáÁqyŠêáüœ

Š¹ŠÀÑ]ʪª¬îLÕUyÕ?´ÕˆÎ¨®jÙw"!ø¼ôƒß€›màÏïŒ"¿áÿyF½ñåqžöì/~ÿ÷k—¾?CøŠÚG‘o½Wû©mïŸÏJN§}¿áÑÿÉ8À®¤–¿ðþò6�!Û&lt;‘è•¥­Ï)ps´Ï‡W÷l3¬ÛY?Úeé_Wh¯¿šýÔ~zXý þV±à\ú»î0Ö—/H¡No&lt;Šl¾·²:5ÍÖ‹¦V¯VÆÞujÕ²¡:“”&nbsp;›”ç*nRo­·“äT.é\.—ÆZµ�ÅQE»ôÓE«ôSM1r¨ˆ¦šnDDG4Dnt¼Õv©™¦‰«V9©è‡‘xO§qvq·©¢õÚi¦ìÄSMë‘ÎȈŠ¹¹Ÿdý`¶Cì‘ð oÍœ÷ÙL§c?ç³øŒ�XÚ÷”üŠ~ëWýaƤ^þµÏ¼~°[!öHø·æDz˜ÿNÆÏf#ñ±µï)ùýÓõ‡þ‘{ú×&gt;óJüüöVÃc¶Ã¹tÛZ”;Ž„»U½(R§¼Üó-Êj1ËÂËÇ/!ô‹¨•ÄiM

ºcçû¿Ùð7¾M¿Å=Çý½û!¡|"óäCÙ ïnü›ˆu…]1óý‡²þào|›ŠüYÎ+›�ÿ6�F–•ª_i÷w³§Û'JÊ­jŽ„^7;wm¡EEÏ-Â+yî­é(©AËnÐúb�+DÜ·MtÓ”MqLgÓ–­Unçù³Ú³»jmNS—‘¾ps…ôõö­Ü¦�mMk”QM¹ªs�XÕ¹Vz³TLÎQÌDå3çÍ£™žÐs©£{_E¸°¡Ò…^ë©Z

endobj

endobj

1šJÅ3:¹W73Ë=¶©ªìG–hˆÏ›&lt;ùžP�Pµ§ºF I^á

º#çûOb[_

Kısa vadeli swing trader ile ilgileniyorsanız, ümit vaat eden yatırımcı Mantas Dabkevicius’u düşünmenizde fayda var. Danimarka’da yaşayan ve ‘Mantasdabk’ kullanıcı adı ile işlem yapan bu eToro copy trader düzenli olarak varlık alıp satmaktan hoşlanmaktadır. Aslında, ortalama yatırım süresi sadece 1,5 haftadır.

¥w

IÊKvŒ¥˜ÊYqJ•(B3iîïFr\O&amp;p³Jþ™ÆÏÙS¶íekDLùg:ª™Œöå1²76Ì%®"�½ùrí!ŠŒUÉ®"b6DDÎ{";ÑÏ·.lòÎwÏ›^p¼¦~¼[W«k«=®òåaªú$ú$©F

öî¿{þ©ÝtÒWïO6&gt;6þ&gt;Ô^`{m2ŸL)ÜäÏzXŽûRÿů}œ®£ãeúu&gt;;¶OÔµµÉywFö¸üû¨WiQBW[ƒö2kDQr9æÜý�¹Í=Éû .qŠÃN]Œb(úËn¼iK÷ª@+icG¶Uè~ zߟ̿O&amp;v˜Ž2ìlžM&lt;óÝîGç£ZÚåٙʟ,ô9

º#çûOa«?_È·÷Óî¿íïØý à÷-¨?}{åÛü?HUÑ?Ú—ØrÇÃ×ò-ý÷â®qüãõ^súµgX£kBæ…¤-#XT…7T«UIªµ*Ë{5dŸ}Œ%Ã9olÐúÞ‰·6íMSW­ÙÌLç«M&lt;ÔÓïzw¯MÙÎ]O‚ü£ƒöfͺ¦ªfäÜšªˆŠ¢ª¢ŠrÙE4S13œÏ‘—Í·œÞ±ÍoP¹Ô´j•ë][÷&lt;ãwg5n»;&lt;¯RgÏæuýf[õÛóCòQ¨éiýµSÞú4¯°û)�/¦^’àG´-GMW&gt;²ë‹1K†øv«¿—©‡°ÞcµÑâèô1´ïŸ

eToro yeni başlayanlar için iyi mi?

ÆÛˆšê®š"šµ²‰ì뙜êÎ}Õ9F¬g9ÎyLOGç1ÉÞ™É.×êš�R½[+Ñ£Nw„ê¹Fœ;nô¡

CopyPortfolios

UrªqŠr¢;*(ª9]1ÑÏò»ÛñÌV]�&gt;Yvnp6¬mÊq7阵MQ«LÅ9×Tm‰šjÏöq9MS11W&amp;3Îróþwxa¦¨"‚PVJ'„×·$œY7UØ}åg¸ïum”­.òâœoí—R©Ov•už–åI¥ä§&amp;q®¨š?Zš1Í:•w§:£Í”ùÙ}s)šzv¸UÚ±1Í�º¶ÄFS5\£±ß¾ng;£±�“¿|çg¬^ÊÏ&amp;¯l¶j”£šÚ=Ý*í¨ïK´VúH¬qKzt§'Å%O�•tnãxŒV¤î»EQüQÙÄù©˜òùÜ}ÔçÑ.™ÔïHNM9ÄEêj¢f©Ê=ôeÓ9Ó9ç3”m˜˜ü)؆äãæþÔê:õD�=2ÉR§•ÑZîXROÍN•XµÓß®+¯vê…ŒâìQká+Ϲ«D}µG™e€£:³è�K£õUÇE»6¬S13]Ê«¯²�hâéŠ)ì}ìëLÄÎÙšg½‰NϼØÖÏe•§ÉîÂÏL£=Û­j¼-V$¨Cèµåç‹Q�)yª�€z;®qzóºÍ:Û½Ôö4úê��ÇÜÕ§.–åÁ,]b©™ˆ˜·\ÄëmË(§-]³:Ó—&gt;Ró,zU®½2YÝ##…í–ûñézXìLþדþºþŽ‰æ®{oùtzjlXG–}àýS?ÊUø~®–ÍÎvÉ9`4ãÙŽý€ÐÿÖþ„ê½O;}Ïþô0úG›Ëêw¤žÜ¹â¼¶óîw¦ê•Æ]U¹‹¢»}¿Ï:Ùj‹zÙ9;ý†ÓÿyÛEÇžÙW‡W¥¶ÛäÇz=�ïžü»‘n¨‘åC²Kûjë¿÷Cÿiö§¦¸í_ÌúÚÚÖ3—&gt;OD=¯Ôßü™g¿_×Þ~7U›¡€ÿì8~Âkß¿mÿ¢‘Â:¡öë~.~“5£¹üž·•º­ûn߈þöãrç'eÜ9­žÊ¿íqSøBÓÛ3à7·cÀ¯Ñ v?‘å�Dº_SŸò•¯ïÕVó(zu®»¾«ÖWcÿö²ÙÿÞõ¿ÂkRᇷ¯wéú¶|k�/¦^YÓ¾Ú»ãkúRýŽj Æ œ¹ÆsšÐ9´iŽûW¬¥s8ÉÚYBK·ÜÍc„#Ó&amp;ÖýV· ŸÉÆ2Îè} {JW«n6FZÕûš{ýÝ›#�ozüZ�¾fÅ&nbsp;´

z�Q$E¨

þÅ4?à«ðzg�tŸo¹ã.}9mv¹1Þ�Cçv+¶UáUé—ÔÌzªÙ凲kûhjÞªÇü‰é¾ûFß~çÖVÖñœ¹òz!êî¦^ÑþmÏEÀ¦è³v«Ð@L�{ŸØF¥ü7[üÔóïT/mQâiúwYÜ&amp;{þ§”:­{~�‹Ñõ·›d9›&amp;â�:öcÿ±ÍøF§ô:¯SÎßsŽK¤7G•Üº�ûvçÅêúvÞ|ò½PØc㚬yÇm®u(ohšVå[¸µÂ½I7Ú­óÄœ\ê5Ÿ¡Åýu#%¢p·NÎŒ³«Gl¹œSÜŽz¾|£vÙÏtL/p¶8ÙÛº7¹WTNס¬Å»5e~öµ9ÄÄÕE–ulœâ©Î(¦g9Œ«˜˜®6z�¶¶…”#J”cB*0„RQŒRÂI,$’XIpHólÎm‹sÇuU5Ns¶g�”AòW&lt;þqtù¶l�Î¥NQz�Æm´úmg7‹ÄÚýÅ(§RYàÜc §4l¼Ðó¥1ny1Ù\ðc›Ë;&gt;~e®"÷Ovw6î

ÿáŠG'ê‡Ú-øÏ÷*dô*{Þ¸yóªÿ"χwÑKÐáÂçšžyÓr±{ÈvÆê{C§S£VîÊ¥JÔ¥I¹×§Iï¨Ji)¶’”rñÄÍèN?EšóŠj™ÏW(�”ÌóÄôtOyBýÉ·LÌs}¬æƒÑñ¤q6ìU3r¸¦f2Î3çÛ³gæc{HþëöÞý�о

9"Ú(¿­ÈH€@]J+J.†H§×…%@„šé&amp;ˆAFª’L(Â×^1�u¤™µU*K$ÑËŠÅf¬«Lf•€Ä^Ô]Œp\Äd–e¢â±rµâ¥4æ†leËúŠ›Çz¶ ¡nž2s•¾’Š,Ž¶¯%DÙ,¦†So9[$E�¤ '¤–Q]S½™‹�Pˆ”·$Yܧ-©¡Ó4&gt;;Ž§R­ð¶SLÎ$•Ù‘�“^*Ñ@Èt”_"š� ” Š¨„DDAÖ’"D €IŸ$OC“´ðLΓ&gt;ú!ms{Ë}U=½GÅèúw&amp;EMÆØ7½_|Äã¹¼¾¥koBu'݈ÿËïØF1]è €f)j¢¨ÿÓÓAìæšÐ51"„ÂIâPQª”•3š�’;…¥Ë|bµ"µ5¥É¨ã´f\•EhœÐkuÑÅ&nbsp;˜PU’\…]t˜©½(e*&nbsp;el]ç…‰—ôVwµ´Qª„[FÆr””Ñ_%È^ëË6ËÂûÆCÊòO¦nîrž©ÞÓ£ÇÑõu¹S:µy�j¯‚ý ·½Éžõ^‰MNöÓÁïnØñø¬¶àÍezöø¯ÝùÀ)ëÀ@¿wç þ2B"�Ää,1X^?l$\á¨â€+ÇjH0 ¨ÇQ¼"µ´‚dV€* ‚4€L�Iá­[’O˜µÉ$ÂÌ@

‡Ò3Lߢ+ÔÏW:®S–ygȪžŽukw¦Þî~óQÓüÂéÚ©«kÑLÓ­DÓ&amp;fr˜¦f&amp;b®�ÚÜùF_o]’^Uùýþ·éÿ%1”ð;GÌÆvc|œ¿øªýy_OÍcGÇõ2ÀYµUtëçM»“Ûvg½ÂeÙ$åU?ÙïæÉJ·x£éªr³Õ¿ø¨F6¾Ÿš&gt;ÆBõ;ÁbìSr¹¯9߶cÑKÒ� ;Ow¶û#¡êš…NÛwy¥Ù\W©»oÕ«Bœ·`£æRoI.¤‘æ½-b›‹¶èŒ©¦ítÓg*b©é™Ÿ;=f­jbgž}Ó8jp¸›Ö©Œ©·zí19ÌE5ÕLF{3Ùùß`1ŠÌCCüþ¹æmß"»o_GÐ5Nä±…µµHÒî[Z½õHfOzµ“âú³…ÕƒµðKƒØ\v.^·Õ5WëܧdOî×L0¸œMTU1ÑÍÿÀNá4æn_Šâ¨»U:ÔÕ³V)¢rÕþ)ÛŸ›{ñ|{$üªuë¿Ì4ÿ“å®èíÕXŽÿgûU¬ã.tüÑö61Զź8Ì&lt;×9{‰œæ|ô¬ÞvFyQ¼§:U5̤\Zî ÂK

3Mq1î{/“Þ§Y¾}¦Úiô=Ø/J–÷°ÅiL­Ù˜ž}JcÉTÏ£jîÖÚãË?6Mï€Öê¹�·4î¢.UTôDÛš3óÕå‡P4FUê@Í°°•ü°¸ExRêŠý?Le—¸L%Xš²�‘çš#íèŽ~äDÌQ»v-Ç¢®�Ó¶tE�zòªª¢&amp;ݹ‰Öª¬÷ÏîôÎøž™˜‰ìSTè¥

tŸéUuÓ¶š{

Zararı Durdur Emri: Bu belirli emir, kısa vade temelli alım satım yapmak isteyen aranızdaki kişiler için daha uygundur. Esas olarak, yatırımınız belli bir miktar düşmeye başladığında işleminizin otomatik olarak kapatılmasını seçebilirsiniz.

è©Sœ¤ñ½IwÓgÐ�ù¶îN"ŠôEú³›TÍÌ&lt;ÎYêk~ÒÞs;uf¨®˜ˆ™ÊnLÎTÃEÓø8§+´óìžÿ4îüìz_©–Ÿ¯Dàëì¦Õ3U½±ÑœDÓ·,ò™Œ§9«lS�9F¬Or´×qš¹¹aºðe§ôQ&gt;*õDÿ,ã¾=‹úúÝoÚhð#è¼7ÂOnßñ÷~œ¾ÎsÆE­€fì�~Íi_¼êJÏ£ÿóläüOÆ£êhhö¸ðãÑSµu*öÕÏ?N†“O¥®~ôð§o_Ø~‡ügý ‹½SËšCãø¿¯­Ötj·âéúŸ×ùRûÍ5N�“ïÙ=÷­ÇåÄú!ÿ6»í\g�³ô*hœ#åSÞŸL=OÔ³Ú7&gt;3?Um«“Û­9Ø[øì~`–ß¾n¿¤&gt;SÍÂÿ—®x›Véz´Gñze宪~Ý£âô}e×í“Ím…Ǭ.ÉçìN‘ûê·ôh÷üÚç¶1ž&amp;ÇÓ­§p‡‘G…&gt;‡£z‘ò1^èâšk&gt;†´G{š¹¹aºðe§ôQ&gt;*õDÿ,ã¾=‹úúÝoÚhð#è¼7ÂOnßñ÷~œ¾ÎsÆE­€fì�~Íi_¼êJÏ£ÿóläüOÆ£êhh<!--åQàÏ¥êî¥ßäú¾7wê°ÍcžÎj.´�����������?ö:ùFýIíMM*¤’¥ªÐp\� ¥RŸ„·]UǦR�×åù¸þ

Z¯‘û&gt;ø垢5]‰æùÿÀÉm†ÐWp¼‹ÿì¿è §Ž¡MØŽoŸü ‘Äðz¼NÚïçü¯ù¬sl„Þžñ’½®

To†8Æ=\¨æÜô�X]9â3‹øköç¹êÞ‰Žîv¢;Ó-oN[׳Ÿ½š}TºïSÑF6iŸwf¨�¹Fq]ºöìÛ²™ˆÝ¶b{“¡“ê{œ=J=5óqþÃ4/àË?èb|Rê‹þYÇ|{õõºÖµQâéú/p“Û·ü}ߧ/³œñ‘k€™;'³ZWï:ŸÒŸHæ×ÿÉøŸ�GÔÐÐøGÊ£ÁŸL½SÔÇüŸ?»õXf²gµYøì}`–ÿ¾®,ùYÿ7þ]«âÖ=:F„íü_Jgê­íË_§ëï¿mbln*kƒ²gýŒéÿÂQþ‚©ìù¶/òµÿ‰WÿUv§Â×O‡Š�£©g¶®x‰úT´˜}/hMnG±µÉô(Zê;A8®ÙZ¤lé7ú0¦£R¦ìºÔå:i¥Ã4—K\&lt;ÿ7eÂ*ªÄátu31M§\kFSUu\µo8�ÕSMºæ3æ¹Ñ¿pàÅŒ©®ä÷£É¶}O

Bu Rehberde1 eToro’ya Nasıl Başlanır?2 eToro nedir?3 eToro’da Hangi Hisseleri Satın Alabilirsiniz?4 eToro’da Kesirli Hisseler5 Borsa Yatırım Fonları (ETFs)6 eToro’daki Diğer Varlıklar7 eToro Kaldıraç8 eToro Açığa Satış9 eToro Temettüler10 eToro Fees ve Komisyonlar11 eToro Hisse Senetleri ve Hisse Yatırım Platformu12 Hisse Senedi Emirleri13 eToro’da Nasıl Hisse Satın Alnır üzerine bir eToro Review – PlatformeToro Sosyal ve Copy Trading14 eToro’da Grafik Oluşturma, Araştırma ve Analiz15 eToro Mobil Uygulama16 eToro Demo Hesap17 eToro’da Ödemeler 18 eToro’da Para Çekme19 eToro Güvenli mi?20 eToro’ya Nasıl Başlanır?21 eToro Reviews TR22 Karar23 eToro – Bir Numaralı Tavsiye Edilen Türkiye Hisse Senedi Brokerımız24 Sık Sorulan Sorular

Xzæ9Ê"Ûý‹³§)'_NÍ•X¤Ö#E'G§ýÕ*ykƒj]

�rgØÁÛ&gt;Tô[-rÎóH¥mBéB½k˜ÕPšÌwÔ-gÚãÂRXk‰Ïqœ7Ãa.UjªnLÑTÓ:´Ñ–qß¹ ëx*«Œã-½ÿ±ÉqÝSðx;×-WMꦊ¦‰ª)µWgLêÕ”ÕU–ü»gdLÄnŽóîAmç×úÂ.þDYû!a}åß“Gâ*~�¯¦&lt;óö1¾Ë8/yäYüSÜ‚Ûϯô/„]üˆ{!a}åß“Gâ£ëé�&lt;ý‡²Î Þ_ùäÝý�Ðþwò1샅÷—~M¿Å?G×ÜùþÃÙkï/üš?&gt;äÞ}¡|"ïäCÙ ï.üš?ý_Lyçì=–p^òÿȳø®­¶ý‹-²äÿK¼Õïu

8ÌdEtÓ]4Q]USU1Tru7NÍõÄ÷2Ï™°c«š(ÙÏ1ö¼áÁ8Ìe×NµUTeSLÌLëDÆZÚ±”ÄÄÌÄLNy&lt;îüó»wöÍ®þ4»üéè_ÐXO�µýu€ãë÷Óç—&nbsp;?Ca~ÏȤùçvïí›]üiwùÑúð6£oîœ}~ú|ò§VƒÂüŸéÓö#çœÛ¿¶msñ¥ßçIÿAá~×ômýÓ�«¦|ò·ý…ø+_Ó§ìt}³å;]åµ|ÚÔïµÑ¿Ú{®êµÇkßÝßÜí²–îöìw·q½»ç Ø\

y“zÔB¾ðªúªžÃ¥cy5xºýÁÚæð¡ã}í«³ôáóÓš³�dn›ãéûøûQuƒí”xtý(R»Éžôúþžö¥ÿsê¥Í×ð¥ïŸ´Þ+ß&gt;_IeOª=#ôw£Ð¶ˆÒŠÊÕ¾“‡¬ø¤XiŽÓª´¶9sÞû+©×·+ñ}e§Q4¶Mè÷hÓœ•¼jgÅÔiy—ý¦ã¢êš­Düsòg,ý3ÿ:÷+.˜ùÞmáÖ›XÜ¢göÖ(ª¬¹ëʪcÉ�1óçµôòlÌS”€½Ñ¼þ«t'&gt;D©�îxµ�À¿N�cHÜšlÌûû™gû±œÇÑô²¶£²ˆè§çÝëu^a(»Ž§-hâ­E[#n½SEª³èŒîÏš#o?V4öEé0Ç¡øº¿Üÿç�·@OûË Nøòúœªg*Ïó}—5ïoïeñôÞë}éôP†•W~=jÝL·â;ö¾uƒVdÈ3lle-ØðK—TWéøKÜ&amp;¬MYFÈ�õsD}½êÎb•Ë‘Dz!ªéÝ;kCÚã.eUUGìííÖª¬÷ÎîǦwÄþöQ=‚¬ãB=ª—¯Âß•þžn nÑM6)Ô£dGŸ&gt;™ü÷�Sœ¼½ŽÇÝÒ7fõéÖª©ïDGDtGGŸlæÅ%N²U:��4Ís”!3’Yœ•__-=:TŸõRòy—ŸÙï¼^‘Ò1f&amp;ݹÛîªèîGw¦y»û£j×ÙU»š??Ÿ#¬pG‚3‹šq8šs¢{]½Úß½WîtFúç÷y]`ÔY&nbsp;€çt[-öëKÀ§ÑÇ’Ã_ãü=D`øÉã*äÑ»oºŒ§Íœ·íYâ.eØÆùô9tüa-õµ½—/Fuv1ØÚ«Z2ÏßUg¿±Ïwc3ÌYÛw|÷e,Æ=2ø¿ÆmTÇ9LëDoŸWÚ´®­HÏvnVvòœ²™Ý¿±ÜiÓ�8áó9¬&amp;sY* *÷W§iÞøRý:_ABíè·¿ÍùÜ­E©©^Ý™¹»óäß.27×WMnGv._¹èãÒ÷¾"ß^åsFQž[¶ÄtíËÍ’¾¥4ïÛåûSfÝ9ÄÎØŒ÷ç9n�]hòÌÄ2åmsE9Æ«—…à ù8¦ÝQœëLìÙ´ù:âªgf_&lt;©ÍÚ+ˆ§RšwgVuç=üêª&lt;Ñ (ë­xU‡ÄÿÄPŒETGgOçÑóªMšjÝ)æÅNTÕóN_oö]‚Öú~üY}E[–µQ4¬&amp;œ™DÉcÝZ«¸î±¿d¦¦­Tbru

='‚ü�mÝ·jòÅ1Ñß}W’6oÆbq3v{ŽáÀžƇŽ:öSˆª™ç¦ª-ÑU3LÄM3TLÌU•UGvšg-jª×1ÐÖ°`S­èO°û±«MÙ�_X”gy¨B‚“MoSµ¥E¬ðqS¯Qe}R’é‰Á:¢bu¯[·œeE¹žmõU—¢ˆÙö³º:�“=ßÏ¥å.©ø˜¹Œ¦Šge6â©£9˜¦»•UTïٜƬççV'leÒìŽm„ö»”½Ye:vjÞÒ–:•*0sOÊûdª?2iu�˜xµ‚·&lt;õÍuO~k˜ú1 v.­jçó¹Öº�abÆ�‰Îs®n\«fYg5[¦"gdöºg¹ž|ÏÃFî³tð˜Q}+‘ÎMî9_Ú;A¶Ê©sN‹’ÆaóR¦P‚”ÚëQÇÀÆée8+UÝ«uÌùrÙYÊ(£^b:e�ÓzSôn¼Fþ.šª¦&amp;&amp;išª˜·LLDÇcV´ESžé˜zoç]Êå·3ý�oH„)V…:Zv•Kªpj2Çöªp•N+”T[[ù&lt;×&nbsp;4|éÌ_í6Äë\¹;7sôoªb6n‰Î76,E|E;Ðò?ôeZsMºæ©ŠëÖ¹Vs5jç�SœÄöSžQ5lÖ˜ÍåBöö®§VuëÎU*Ô”§R¤äå9ÎO2”¤òå&amp;Ûm¼¶Ûo‰ê:iŠc(ÙÌÖ^ʦˆ¢"šb3˜Šišiʘ¦5i¦˜ŠiŒ¢2Žiˆ‰˜‰™ÚÆ*�ÈÀ¡^öÄ{Ü©\lßÛiñ“všÅ:–µá½ˆïÆ«FxèrŒ&nbsp;àŸ F¬øñÃçÜ9ÀÆ#U~êÕTÕYÕ˜ïe9ù!{ƒ¯R¸îìr^húq8»&lt;«3­”ÌÍ3]»sëe—gNݳ�1U3¼{0Û!Fç@Ñu—£ÛßÎÕK��qFUZ}O�ºkõSðUÇ–¨Ô�žaVÍõDwa«ðŠüYÃ\ªc&gt;ÇW~]•QÌû©ÙUqV\û¶fß'e;mËòwVÑ7¿©ÞÚÛ,5ÁBNæMõîýuã®I&gt; á=O°Ün7_&lt;¸»uÕÏ·&lt;­åþÒYí!VTeÓ?âã¼±Æâ©Î"¨¦šæsËgaTDí牘˜ËlLgže�M5·v¢©n¤Åãg}‰ÍjâÃoªÛS”•�6áU†^ëÜ�)ÆMte5„úR“_TÎgÕf)ð;…g;³æ�ñæaž‡µ_N´Ñ_"Š§f¬öTÓ3N´Å5ÄU•YLí‰æÎXEDU5³ºm¨½·°¶I׺­N…$Þ�Y(E?6Z(^½Mš&amp;º¹4Ó5L÷"3Ÿ™ŒÖ8ÜWZÚ®äÄÌÚ¢ªêˆœ¦i§9˜ÏnýIo ²ç®SÙ�fön‡‹íµk%û˜ÚQ…

߯ØoysäÛûç¹·ß^h¿¹ù)d&lt;'½»òiüCô}}Ï?ø&amp;§‡ØZ}Åß‘kïä^ß}y¢ü&amp;çä„=�ðžöïÉ£ñ°¯¹ç]{!`ýåß‘kïžä^ß}y¢ü&amp;çäƒÙïnüš?ë

1¶±8[˜z(£M¹‹Õݦ­h¹r½œ]››2®9óß±´è�'F‰¦½mµgØåÑ—L8çxˆÓ·h®ÄÑû;ZµEuWÕ²Õÿ‰¶ùQÂ?äɦ&gt;ýLOüÊ3¬6º*óSö¹�±n?ßYþ¬ýÓÝ/Ù¬µâm¾T?äɦ&gt;ýLOüʬ6º*óSöžÅ¸ÿ}gú³÷_š9ØóÅÙþ^vzV�o¨R¯ ªU·®)Ñ…7Fqk4ëUyïøpþ륯©Q½!ÀÝ!V+s

ñ•¥K‹K©ö°œœç…¼ÌΑдá4exz=Í­ižš©˜¹Tùuvw2…/k\Šºgü“àÿXèzðôSWM1]uS4íš*ã&amp;s˜¢f"5¢"{,¢6N¬3{)»*¶w”Š÷1Xù¡cirúzcmÿÂÿ‡�NIxˆã°QOÁÜ®ŸEÏ÷Óc©Ê¹îåè:�âföR©ÙEË”Sû´ÕLW;£nuU39óg²k”è«R~ˆæ×ͯYç9¬­+KJ•*QU/.ê&amp;é[ÒoxðªKŠ¥I4ê4øÆœá¯é­5kDÚã.m™ÙM1¾©èï{ê·G(šÖlÍÙÊŸxAoC[¦åÈ™šª™¢ŠgVfºb3™žÊ(ÕŠã(ÊrÎ6Ny¶½®s{æûÍÒKKÚ›ç{©E%W¶\^T­&lt;Ë¿¥¦áQÊk¨··T[nSåv´¶˜ÒqÆX§Vžl©·LOzor·sNLœÙµkeSœù}NC‡ÓúcKÕ5aéʉ‰Ê"ݹ·jS9U~*άò™Ê©˜™™ˆŠc(è|£v=vW•*Z~Ðrkzîtª×öô/­¡_·vº5jÂ*P�DêBtc-ú”®7žç•¹¹Róà øI®Î6�[”ÑUTU4å�QLDÅ3”Ä岪{ÙmÎ)ׄ¦½¶ç=»—Xb°\eœm=œÑ\ÄÕLÛ˜«SZ)ªš)Œâª¨¢3Ê™Œç:²œéüeϳ›ÆƒÍ›h-4Mµí~Ùešó»©JmJ¥J�„aÚ¨ÑÆ7)eK;ÑÃXfãÁM1wKYªíØ¢2®iˆ¦*�ÔÓ33­U^û§ÔµÅY‹S”t:´ö#LÛ¹]舦+¦˜â£W9�Yœóšç(Œ¦2ˆ™Û”Î[&gt;GÍo’

:Ñ�¥=Üt&gt;ýc=G�81EZGIÛªwÍé»3?»3zw÷iòÎÆç‹ž*ÔÇs/&gt;ÆÜg1ØyE=ŽÓYù—«ng›aK–NN4©\oTÍ“°¹Sã):ÛMÉå·¿©ç¥©&amp;øå7án­¤nM;&amp;nq´ÌDFZóÆFQ6LåæクŒ·ì¼Û ´êÌÇÛëy}Úý‰¸ÙMjïDĪÜÚÞV´ÝŒ[”êR«*XŒV[rk„V[ÊK'¯lbi¿j›±²šè¦äg;©ª�hÛ³šwùZuTÍ3—DäÍÓ^´D÷#9ógÜÉé'›/$:g2m†¯¨ëR…+·G»5jüN1n�¼x÷Ý­KµÓŠ}ýiÍÇ�LTá&amp;–»ÂŒm6¬ç4ÅZ–©Û1¾5®NÍ‘V®s9l¦#[9§6Û†µJ3«ºõC r­yô&lt;øsƒå²ûœÑ]ë×ÙŠ«-Ëz9Ìh[Á¾ÕJ=\ÌÚ•INxNLôÞ„ÑhŒ=6-î§mS–ZÕÎÙª{³Í¶rˆŠwD5k×fíSTó²–èŠ#/ÏwÉæù›•ìFloÌÝ›ÕuiEÆw·ð¢›úªv´“‹^e*õ|©®£ƒõUÅkßµggajkæÏ:êËoôãgÚØ4MDÕÝËÍÿ†"¬çó¿6±yým‹ÛNQõª‘žý;j´í)¬åG¹éÆœâ¿ÕFþé³°p+8]f&amp;2š©×žì\ªªâgøj�#

)F­tåZò´V;mÍLvÉ.îÅ(Ò†{î×Nã“É<!--ÓUiŒDÞ�”å«E3ÍDg”o�ó33ûÓ-§kŠ§/?}Ä4†2q·j»Vú§?W4FÞ™Ê3�¹?Fòá�hß³ÊE5

]»TÓM3Õe333;#/γºQ±¥¦S{ÝôŸ5øpºñù_ƒþF‰™Û3ʘϿ”w=&lt;ý EWfììÝÍöþw&lt;ÇÂÜÓWb#:mѲŠj˜Ï£^©Ý­&lt;óº�ÑÏ3b®«JŒ»L£$¾ªIô?G›£«¯§mïéj-×ÅÌN[3ª'tù:6gÏn”ôØ™�hòG祓ÑÜ¿ŒÃuÍ5DU3û;US15Ç6SV\¯s²bvmŒÜå;Š–Š-ý›èkÉåÏCFk[ž;(œ¶Æ[¼û{ðµšb{’çuÛÕ™‰ìf3‰‰Î6ÄîË-“ßfÒÔéUá½¹u&gt; –.Ó9F{z&amp;b'Í;RM¹„&amp;ÅYLå3¾b3�”b™®r†KGhëºJí6lÆuUæˆç™žhŽ›nPê÷ò¿–ô¸%àÇ©/ñù__³œc1•bªÎvDn§š#óùË(emZ‹q”yeê�&nbsp;mhkZ”vUU\¹©«¢=ìG4o‰îç3‚Y«6&nbsp;_Búb&gt;‰~K2º·Sß«èÔ¶ÄrgÉ醅Ãò}Ïß×Ys»Aâ¿�ä3dÓÝ®&lt;8ôJË ÊòO¦¯©¿¶ëø½YmÒÍ–zD[DññôKòY–Ðý¾žý_FVØžLù=0ÐøsþO¹ü¯­¡Ù«xGE¯{KÊТ$(ÞŒ£.h|d=Zü©Fží±àG¦¥öt÷ýPôgSjUñŠþ®Û€5Åë¬í›3Ñ?}Oÿ‰çHpƒÜû¦}^OZN¦ñëÞº™©2NêwÓþ–‡½—å³¢hžÑOñ})aïr翇•8qþP»ü¯©¶½CÂ3÷©TÑeÓõ/SßËÚÎ[Œí•øu})f-rc½‡±tµ,x‹U "ÕU°;V‹â%ë#ñ¶…íSã#ÓCˆåGƒ&gt;·šº¢{všÐ¼e_[?i‹÷uøÊý(Õº&lt;Zp�“†øŽÓZJÉZ{ŠÕ&gt;§ïüF'Íåõ.¬sù=nÏÔç}ïåzâŒjéÚ@?ÿÕÓíÖ¢â@úg‡ýÉ}ƒåy'Ó

s¯½ö8·Ue1…·o9Ö®äLÆ{&amp;(‹™çÞ›”ååè}¿³¶½º÷AÐáSÅQ¹¼«MuöÙF•¿Gj¬£é—˜Âõ9ÂÌSvî[&amp;i¦*îÄMUGö©VÒ5mˆî~}

Adım: Kimliğinizi doğrulayın

7¹,hªPusŸ)Nm$œ§&amp;ç,$²ø$¸·HckÇ]ªõ{ë«&lt;£w{n{"62–íŸÊ9œ‡Œ¯v»Õå­rªªœ£(Îg=‘ÍÐÒçf•;-RëHÙ›yÆ¥Õ§nººK‹¥ÛcQƒ}

XLžÈáIE&lt; —$Sæ’š

ªÔä-xÔ‘ÈRªæf²Am7!8&amp;Õ8ãÙ ~3óšI…

]Q_§G”¼Âa*ÄÕ”lˆßW4Gçtz³˜¥räQˆkwNÙÐöuëʪª�ÙÛÛ­UYïŸÝé�ñ=Ü¢yÚµ£J=ª’ÄáoÊüÿäฌM6iÔ¢2ˆóÌôÏç¹²6,¢™ªs�ï0cq·t�Ù¿~­jªéÝÑÛöÎÖnªÇ¿ÿÐÓíÖ¢â@ç¬/ÕT¨Öx]Ÿ“ÌüÞGÕèèØ´v�ˆˆ·rvn‰èîOs££½ºÊí¬»*|±ùüË�p»‚=q­ŠÂÓ•QÕÑï¢g|gîúcÝøÎÛUzÝáô™k¶¦Ìå)i«YÄ©ª.C*Öê*.�Ešré_§èŸµ«±TMÆq;2ŸÏæw)×FÜãzz+¯ ]7-U4×LÄÓU3”çŸ6÷©i®ÁåwÔåàËâ~sTÇà'

Ì¢žšPÉEÄ(%Lº&nbsp;$"¸¥ô¨ ŠªERTRÑ,Â*‘()ä+k2k$€š%FQ_f†‚)©«%$^Q½`J,¥*

·Ç&nbsp;Øô'î陪-M©–s^·&gt;yri«¢VׯŬ³çèmƒ—ôåUQcW:)Š§Z­^Ç8§=Ý37ôfü›îÀìØýwàöŸ-6ïc¼OÂYùWo×ôw|Ñö·bý%ïmÿZßÚ{°;ö?]ø=§ËG±Þ'á,ü«¿‚uýß4}§±~’÷¶ÿ­oí=؃û®üÓå£Øïð–~UßÁ:þŽïš&gt;ÓØ¿I{ÛÖ·öžìÁý�×~iòÑìw‰øK?*ïà�GwÍiì_¤½í¿ë[ûZQçoÊý‡/[k©í™N½+;Îæíp¸Œ#Uv›Z4%½N¤VeNN8“ÌZÎRëšG×£°ÔY®bj§[m9åÙWU\ñÏÐÃß¹*™Ž|½MpCD\Ñ8+x{š³]f¿e�Íꪧ-”çœU¿lÎS²g=®v?c¶‹÷Å—äV9�T^]¯¿M,–�çòzܪÿ¶í|^Ÿ¥Sug eÜ«žË�íoü1mýÉÒºŸûn¯WÓ¡ŽÇò#¿‰u.¦Ÿå+~

pjŠi½•UN[i¹g3ÓvšbœöDÌÕ&lt;ïÈæصoÕLÓS1U5E3kDÄ�P?RrmÍcPÛ}–ÔöÆúꎕ¤XÓ—sÖºŒ±{p›]¦‚�|ø­Íô¤�V©ÅIÆ«¥­ctí{öðôÄ×r¹ÛM;u)÷Õttå¿W:·e­qM™šf­Ñ

óHðï ‚»Uš©»5QVS«Mg—6µÊ} ëx®F´eóýŽe_

Ú®qZMV´ÒèÚÔ«J¬§mFâsJ[Éf¥ÍXᾞ÷ð=Á6�»­Íɪ˜ª#^ª&amp;;-œÖéô¨ÞÅMØÊrl\êikBâ#«ªiŠ¢)Õ¦"uíUMYÍç²*Ï(Û=/Â&amp;ì²vàõ$Ü÷v÷‘¨ÂŽ�«V«i±kw‹š[©aF=·3§Ó»JtÖW§:®?ƒ8\vÚíÄUï©ìgsdÏ~%soU§Öåú[©ö�Ò5L×n(ªrì¬ÌÚ¯~s:ºµQ3&gt;êj‰žëöæËvc6‚Êjº%…ÔÓy•½j¶É®®îŽ&gt;Wœ&gt;¤�:ÿS»Uv»µÓáSM~�EÜcêçˆsLWQ«uLÕgTSžÊjµ*ˆîÕMvâ{“ÄO6mÍóxå^ç—

Yakın tarihli bir gider faturası veya banka hesap özeti gibi adresinizi gösterecek bir belge

ˆÀ›Éò!�‘W&nbsp;‚fQQ* °Ð2K˜ŸT&amp;&nbsp;•À8$ÈÍ[]IUUA8¨ApR�à6÷PAPA ¸ÈÙø?|Íà¹3áO¡os{Ë]T½½GÅíý;Œ³"¤ã,Ï©1þoâõ+Ûçz'©'üìå¿÷ì¬ôI"

´Q�@TT€€‰Ël

bæ…/@â'„¬eH%¨PA2ô&amp;&lt;~s)Dv4Ïw×þ

Neteller

³æîü

@H *€TAh*%A*’dS+&amp;An „Ù¤˜Y&nbsp;¿wç8ÅÕuPA�¬"-ë­$E·„€AHDI2

ˆãû6KUC!†Ãqik•ˆIj‚é$E¨RLŠÑQ* °’dV€+"•H‚(­À°‚ГPp+‹z÷N’"Ð""hABê¢x5oU’¥(K�§ö~fl: úT%αÜ�Œ±4eð5jÔ·»~:3‡kšß‰¶LfÅFÉ`Ý6ªÃ4»´íf)g°õå z‹%�P©

È�/¦^ŽàG´,÷®}uçbWMìnÙnŠžúŸ¶FÛÁÿwü?ï1˜Îo/©Âú§îÃ÷¯t±´íTqþìü9Y$Ó¹v9t×é§?�&gt;|ÿ&nbsp;êiŸüÄg»+&gt;l®ú�`ÕYt™§xú~þ&gt;Ô]a;m&gt;˜R»Éžôú

”¤€®‚QTDIª¨•Q‚lÄšˆ'„T$&amp;�FU"t¥u,ˆK2·®¼—’­ª

Ïé×÷N¸£¦Õ¼wú=ÿè]û§ÏU°?lº/ãoÎÐX¯�¹ý:þé×tÁú·ŽÿG¿ý ¿tùê¶í—EücmùÁú ð7?§_Ý:⎘Cõoþ�ú~ê~z½�ûfÑ[~p�è,_ÀÝþ•u¹£¦þ¯cÑïFçÝ&gt;z½�ûfÑÛ~p‡è_ÀÝþ•u¹£¦þ¯ã&gt;÷ôn}Óç«Ø¶]ñ…·çãƒøÏ�»ý:¾é×4t”è\T™»ý*þéóÕìÛ.�øÂßÿFGõ{ð§_Ý:æ�}

ýM÷ßïa¾…×\5…û¶€ÌÓ¼}?j.°�¶�ŸL)]äÏz} �öž#Ä]ú5;Õ_ªõ’:…¿_ÚÃ}�ñÏØÇ+ˆ(Ô¾–©ïcùhÁéŽÓWðý(T±ËŽüúÏÿÊ¿›õ7çLÓÕ&nbsp;ûJúV•ý#:‰íy~“

¢íeLÓUÊ«¹\ç=–u×Õ·waDS”lʜ㲗ã#qZ:˜%ÀÐoaëc›³šÆ³(µ;ËúvêO8”-i)§¬o\M6ºZkêxpŽ¨8�kÖíìÊš&amp;®l󪬽Fÿ[;£©Ù3Ýüú^1êÇŽã±ÔZ¦½jmY‰ÕÛ•5ܪªª�¼óLÌÆøÕèks²CµóÚÎRõX¶�;(ÛÚSÇ’�JyóöÉÔûØ:lE¬êkª{úÓO¢!ŽÅÕ­\»GRÌatm¹‰Û~»µÕ§[‹ŒºcVÕ3=÷áSwY»3Òbka¿S{WR–õ;úõK�j&nbsp;£B1~\N_÷Xêãçžâ¢î/R?ÍÑLO~¬ëôU

zÉÕž˜»?µä¿….ÿ"‰ç^{sùtzeŸÀò&lt;¾¨xߪ_ùF¿gêélÜçl‹–´�ÙœúWf½n¡ù6Çdês¾÷zߦ¶#Hsy}NñÔ�Û7¼O­¤Ý„Ø}C”½NÛGҨʽíÝEN�(õ·Å¶úb“”äøF

Hî~|ˆùæ6çí—[ügwùÑú»‚ÿG³ý_u¹¯ßUò¥Hî&gt;I©juõºõ.nªÎ½ÅiÊ¥Zµ%)Ô©9½éJs“nR“m¹I¶ÛË6 v∊)ˆˆ¦˜¦"#(ˆˆˆˆˆ�‘DteËYœö÷U6Gr3é�&gt;í¾G‚(©˜`pûG±÷²kùGÑâã½NÖu®ª?"¡JRƒþ3µ¯¿“FáÎ/­´}é�õSGw^ªiŸ.®kÜ

eToro’da copy trading özelliğinden faydalanmak için herhangi bir ek ücret yoktur ve istediğiniz zaman pozisyonunuzdan çıkabilirsiniz. Aslında, portföy içindeki bireysel emirlerinizi manuel olarak iptal edebilirsiniz, bu size paranızın %100 kontrolünü verir.

LQß�}FÕT_î¨ÔŒª¿½'÷Œ6˜Åu¦íØœ¦‹W&amp;™Ÿ}Î^yÊ&lt;ªÖiת#¦cÒ³Ç\Ôµ^yîËgw8�_™èS²_¶Kdù8½¢§¹SP¯mi&lt;^j*ÓŠòæ�)§÷9&lt;×Ôû 7ñôU”L[¢ºç&lt;½î¤NÞ|ë�O3eÒ5eo¿1¿SNѶõîÇs9çÙ”g·mË˱æõkTtHŠM€v2ö?õSÊ5�wÆ}µÕÜ—÷¢9Ê}¯º8¤sŽ¨¸±€®™ßr»tG^+ôQ,†�k‘ÜÛó0šZ©¦ß~¨‰ógþïw~÷íþÌØ«m3CÑcÅ×¹¯w.+ ´ST¡•ÓßvùaýÌ�©vZ»·y馊#ø¦jŸ¡ †•«e1ßc4E9UUS–ÈË.}³ž}èËo~"=×[5J’ËÂ'ˆÏdsŠUeœìË&gt;|¶G&lt;ËÖÆ·Žo¼šÔŒ&lt;=Ap†^ªÐµÜŽZƦ–qÖúX˜ÒÚJ&amp;y7±Yå{®çÏ&gt;÷»ånU~Æ׃GÏ—ÚÑ3›µmßTïæÛ=Ç’“ÙM1¸V’()6mجå3õ#¶•tŠ²Ý£«ÚNœcå¯ošÔÛ}_CU㎷$ºpŸ+ê‘£ºçÆÄFvk‰îêÕ:“媙žäg»6[FÜÕ¯/}zØÌuÓ¶rÛÜŒâ#Ó|Û_²{-¼™|ÚÙý7hiAºšuË¡Y®ª+„¥åQ©N�‘Õ~^7Rí!ÅÞ»‡œ²¹DWNyò¨œ²Žý5ÌÎ|Ô¯´­¼â*òJÃ\ÓV]&gt;­¿žëÏùé8kŒ¼€ª9“ì|vã”=ÖqÞŒ/Ì—V-#+ž&gt;fé%ǃÎ:ðj\-Åõ®õYo·4ÿRi·Ÿö—XJu®SØù¶­ïÌŶ&amp;6e»»F}əٶ;›Û†ì°m„´=Š¶Óé´¥¨j4£5å¥FªñçßTºz²pÞ¦8H»‹®ìÆ|]™Ë¹UuSOÑÖgt­YQÓ&gt;†7Nu÷¢gæyÒHõWe¦[ÜìCò„ï4íggføÛ×¥{I¹g*¼{UD—R‹¥N^Fê&gt;åËÏ=U0µÚÄF}•5[«fÈÕ�z|úõsFï6ânlªžôÇ¡‹ÅFØÝ»/7OŸ/'FOл9ÌÒ•NUµM¶Ô!YEÛ×Ó©tæîT£µd¿Ýr„§»©,:|uŒG &amp;4]¼¹˜¹1]7'vVõ§*c§Z&amp;"v»(•Í?ÚÍs»|wÔ8ÎÇWóùÚüÙ9çGú¸ÔVÆéUsa§ÔÞ¿œ

òûË�÷8�nZö¥kgkyR�:uU�:”áQÒMF¤ÕJ•dênîÁ½ä·!º°ÛÝ4V‹£F[‹6湦&amp;f5ꊦ3Û”eM1—&gt;íó+·xÉÎ~gLàÞ‚§BØ›T×Uq3UTëDDöQ4F¬lŒè™˜™çÎ"&amp;f_2ª-½$Ð)Ô’¢ T‘�c^ðˆ¦6;ÉÇemy2ÑìtK[]&amp;µ½…½;z5+й•WN”T`¤áuN-¨¥ˆ®óÀ|&amp;.åWjªìU]UU1MtDgTç;íU?;!oU–ÍŸž—#Æõ7·�½]ع4q•kM1LeMULUTGe»lÍ1;ur‰ÍÝ}×í½û¡|ï奟±ö ß^þ¥¿ÀUý!WD|ÿjObkWȧﵯëwMw^þîn¥ÅÍZ•«MôÊ¥I9ÎOÓ&amp;ßß:-«Qj˜¦˜Êšb)ˆîFÈc3ÍÛðv#j‹1œqq«·•©M1n"{¹Q=÷æß:Ya4ç¸TUAª –FSË£¾ý·ÍçŸÖÔsiÑž‰£Úi•­¥qRáÎê�yÔß©E¬Ó¸¥Þñan秉¢én

•ïIb”S¯r¢"š²d«„‘€BPMŠœÊR*D ¥2¹’d²¡ss!"´B›UY*DôïAm{’©—ÆÄ!Š±=’ X„Y*ªQ"# Ì*‚’fR&nbsp;ˆ”JÕªU*D`Q©QR!•U Œ

©Ëãneð|_û_âÕäÿiŒcUh7iØÍþÆ/ÿ„çýæ‡üÜçùZÏÄmÿÕF%Ðx=ÚªðýT¼¹ÕKÛvüE?N¶ÇO ¶·?vC?°jŸ¾í½¬õüÛ�ùsÿ-¯úhkºs´O…O¦]³©G¶¯üN¯ú¨Ã4"}KsW§æûß°º¯ïÚÑ#çOüÝ·0¿¹õ­óƒ½®¿

Suudi Arabistan

”ߘèó}Œ¤i:¦­j©·WsŠ¢ˆÿgOÎÀ¯£Ö¥�ÇÇÏÁþ¶BmWNYLN]1”ùãü"í3¿b„]·^yÄÓ3»W)§Í9eYbwRiÒ­

¡,¢º§z’IT„¨®á{aq®iæC"Š¥Ò„ §‹§ob†BEÆ� ]¨ ™TNf‚¾¤‰5$ÀÌ5$ÀÌ5$ÉK$Q�‚ "ŠPA:©MY$”\ .€ÅðBQOBEPz@&amp; €¸e@¢ø)µ‚pA ¸‘³ð~ù›ÁrgŸBÞæ÷–º©{z�‹ÛúwfEIÆX7ŸRb1üßÅêW·ÎôOROùØÿËïØ&amp;)Yè $‘T¢¤’D@?ÿÒÓI즘²Ì²ð¾ñ�Ár§ÁŸL)]Üâ�T}¥GÆ(úºÜ©™Z¼¸³WÁ—¡”¯rg½&gt;‰MNøl|öîã§C„5µëÝ`˜X€1à€D[©"ŠEDNH6ªQR˜Acˆ»�ÅS͇¢ª»*ÐSExIá­[�˜jÀ'h�=ˆ@&amp;à…

nºíçUV骩šîÆs1Í\GÌÀÝÅ×LDóÏ4t½?Áž`ô–Õû”ÌÕršvÓvb5µª‰Î5§-™y¶Câþé7*¿g¿Öý?ä¦oõ?ð1ýKߊ¥×•ôüÑö3þÅú?÷ÿ«ÿ4é7*¿g¿Öý?ä£õ?ð1ýKߊuå}?4}‡±~�ýÿêÿͺMʯÙïõ¿Où(ýOÀ| R÷â�y_OÍaì_£ÿú¿óC„ÚžÈ)[iau¦_k=¶Òò…[{Š}ÅeúU&nbsp;áR;зŒ£½5˜¸Ét¦Ÿ¥ž

´N¬ù%æ--¢.苼Ußu¶Šã“U=1ëŽo4°JJ¬¥-Þ(„U«¶ •fœç)ruiÃY†%ªèó~OO•;œFœ}=Æï³½óÂ…5M™î~=ÖÃ&nbsp;4ýÝw8ì­ÕÊ£§÷£vÝ�ê£dìÛN­'A¸Éa®”h·-Í©šjŒ¦7Ççó,�5km‡§08ê1ÔSvÕSU5LÅ5Le11ùþˆ²€girp¯ uÉ/ÃÁûKís‹»LþôGŸg¢ToFtÏ{ѵ©ðŸ¬Úyé³]];-O=¹Öv?™õã½õ3Ãô5Ãôø�Ò©â«ŽåYy*§gαåÓ=Øõ¼·fŽ6Šúu5£¿MqŸöu¿âîæYŽaÀÈKRîÚÙ[°”ŸáÝ}=^C�[2‰Ï¿3«W“šùjÓÓþ0ÉÕ�–Ú¢)òF½&gt;]Ó&gt;wS¯W·ÎSÆ7›xòeäç—®q•ÍYr¦g.üæÊSN¬DtCØZ?Ö¶-ÚÖŠ¸ª)�hÝ:¶æœ£¹­Ó2`j¼ð)zª~ÃxÏ°§ÅÑè–6�óáKÈzf?æ.ÿÆoýd«Ò|j.ð|©ï%½¹€½¹ÔŽxÊ=¶w‹ßÕÃòN‹‡ÝkÀ�¡,E{ªïÏ¥ãÝ7íœG�»õ²èç:eÞÂÏXi�PíµüàÇ¡ËÏåKü¾�‹£bc^ï&amp;wS¶3îìÛ—§~íöwoNyS¿ž\o…œ2œ=Qg9\§={‘:ÑOîƶɞ™Ëfíño�Nz‹Ü�ƒ=

h®�@U£xÂìYwns„²æúk

Ê�Ï4£^äÜ#öµ_ŸuKĪ»¸$âÜ’"†aS9¾ú&gt;…ìfr‰ì©ðcèÊÞwOÖó¶�£öX¿ŒÜÿªŠq‚\=A ¸eÚxOÐÌž•&gt; úaJæï+–uDö­·õwTÕðc÷ÊxŽM?Åé„iß&gt;En{cÿ–ÿB¶1`¨é¡pn_µðÑw„í‘åôJJ÷4Žÿ“ï/ë)Dú~ùVîùïÉ

H¢�¨‚À 27À2ìü/¼d0\©ðgÓ

×Qœl¹Ûµ»ýßÎíÚ55jwžàÿgBÕÅ\ìð×:;)£&lt;óÕÏ›¦&lt;±·8ž%¬ÄÆ['dÂíè»7¨¿Fµ=�7Hä4ïû’ûÊòO¦/nò¹�T/jÓã¨ú¹£4²yíjãÀ—¡”®òg½&gt;‰OFøïÃ5¡=µgÇZútºÑ®2/\3èÍÖ‹‡NêÊ~nµþ#7…»7©š'n¬gû¼ñèÉB¨Õœú\_…z*Þí8ª{:äÑ]ë2Ö¦¬¼ügDìË[Yl‘3Y¥�S¤Æâ9Säô*S¹Ú¸1íJ?™ôåAEÈ;_‹÷«Øo6§µxôXùçïúÞCÒñû|_Ž¹õÒá.|d½óöš~3¶WáÕé•í£½RhiØø½�«¡`¶NÌ;[éï_Än˜‰ìîxº½¬©Ýøõ¼¥¡cÚÿ±õ•¸#K^½Zí¼d}òö—8&gt;ÙG‡O¦Wº{ÒÃéïißø½ÿ«­•[×¾~Ó-—W‡W¥J�ÑÞp\?"߉§êÖ

wÞZo%…Uë'v]¢¨ÀS�(%P€¹·¸ *€‚*&nbsp; „“‹t €ÈÙø?|Íà¹3áO¡os{Ë]T½½GÅíý;Œ³"¤ã,ί¾b1üßÅêV¶ô?ROùØÿËïØ&amp;)]è@$AT‚tT’"¬…;Ø~0+D�w„âÐL1I%˜&lt;&gt;/‹

ž¨Îìw¾Õ´r^K±^¦�«»sðœY¬.^´º;Ù¼?y\ÿçO3ÍÄ�«ñö&gt;”¶MÛ¿‚¯SEáçù3àÛÿª›

³ƒ¼(ý1]Tqzš´Äòõ¹ò÷”­1n'-¹çÜËÖÞ¸#ÃÈáÚ¬ñ&lt;\Ño^jã¸ÌÿiE9eÅÑ—/&lt;óœ²Ï)kôÞÖN¨ß_a§ö?hÿ|Y~EsˆõEåÙðnziftw?“Öò—UßmÚø½?J¦êÎ@Ì8Sñ§=Ž@o¹Éèz~ƒe5JÕ­ë]V—ö«hR®ªM/ª—|”"ºfâ›QÞ’Û83¥¨ÑWk»^ßØÕÄ{骙�G‘gŠµ7b":}RÛ81¦¿Bâ:æ6ÍW«N؉ª¨Õˆ�\¶g9Õ¶3ˆ˜‰‰˜~ŒäÏ“m3’&amp;ÛDÑèªV°Ü„K}2œåõSœ›”äøÊM³_ÆãkÆܪíʵª«ó’æŠ"ˆÊ9˜~:æ&gt;íW®ÎµuÕ3Tì�³Ñ”DF興ˆˆˆˆˆˆ‡,Ó¬Z}ìµrŸ´»#£ØéZ|]

Finansal Yürütme Kurumu (FCA) – eToro (TR) Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Tazminat Planı’nın (FSCS) bir üyesidir. Danışma niteliğindeki belgesi belli koşullar altında, yatırımcıların 000 pounda kadar tazmin edilebileceklerini belirtiyor.

4fçR�GîÓ†û¢œRyOƒì†Ö,ÑE‹”Mºh¦šu¢­xÎ""fb"2Ï~Íf"ö©™˜œÝû‚]Rlhë6ð·mÕE4eûHª.S­­334ÍU4εSV­UÌLö4î¦4›a[J­RÞâœéV¥9S©N¤\'ÁîÊŒ’q”ZjQi4ÓMdì”ÕFq¶'ž6Çž©Œž™³z/ÓMtÕ—cETUœUETÄÓ1œNq4ÌsFÈ™˜‰‰†:

Ï…/xý†ñ‹ß_Š«Ñ+

‰P]€!‘�N½É *20(W½QSqâODg)eˆÒØŽ&amp;Ó&gt;ê2´ÆP¡.~®2¶G“z¬åZoƒX]ZVKtíà‘J¤À€E

ÕÞÈ +F/¿óÜI0ÂÔ‚¤"±¨"‚UdÈ-ÀÉdOHL$S×€

pÁ¼íö[y¸ÙÍ¥¶ÚªTÿÌZ�

†ÿäûž

ñ?¦´•’´÷ª}O÷_ŠÆóy}K«þO[³u:ÿ=ü¯ï\QŒ];P?IŒ�x8ñiï}èñÈ™£¨šîÓ³oÍgæØ£zr¦{Þ–›ÂÛÔZÀÝš£Zš©ˆË÷ëÎ)«øj˜«nÎ�®ù¤Ç·T�^û©GðgãþC&nbsp;Ñ:ÕU&gt; mèÊ*ÿy‡¹²";þœ½O*]ìi¦6{©óή_ÙÏÊçJëu&nbsp;?ÿÔÓíÖ¢â@úg‡ýÉ}ƒåy'Ó

¬SRά

¬ôU œJ)ÌŠ±D„D€Ú�ÈÞäÓÞõBXríNx¬OŽþöâ)t’XåG瘩wÂjæ®ÿ÷’´cS:`&nbsp;‚f@d:W&nbsp;ÎZß(Ï­ç]3Oìï|z`ÕžŠèt™ '*{Óé„•9Ç}«G�·õU¢§Bûä·ù4ÿ¨…ßý³ŠÿËo«¸²X§o€TA*d“ jí’ë Ê�/¢RÕ¹ªðÃÚw?—õ”)—K*W¾{òŒ1š3Úöü]¯¥(%E“¯zýÇJô"¾7• zeN�[Z൫øÅϪ´ä´ïï—X.O–} {ÛüŽuÕÛtøŠ&gt;•lÓ"&nbsp;ån/RúŸ¾b1üÞ_RêÏØîýL?Ïÿ#ûçc.Ö¿KÁûæK

k‹×¹5‚p&nbsp;¤‚*¡€DÔÀÁé F{ær„½›ˆP¹½å.ª^Þ£âöþ�ÆY“Rqf

ªIú!ms{ËU=½GÅèúw&amp;EMÆØ7½_|Äãù¿‹Ô­iè^¤¿ó±ÿ–þ‹ì®ô@M•i"$&nbsp;¤ET&nbsp;¤ETÿÖÓAìæšÑ¢YAqFàÀ`Ð@U·¼ .@—gá}ã!‚åOƒ&gt;˜R¹¹Æú©ûJ�ŒÑõu¹30¶yuE_^†S½Éžôú%wÃ7ÁÏnáþ1‡út8C[^½Öa‹»»ÊŒ&nbsp;mrØDa@ w*€­Íáikw”°b€Ä+Ü’"�RF$IU)#0)ÓREpÀ’´“ ¤’an¤¤‹ M•i'”” ”\$˜[„ˆ�{’DQ!‘�B½édãFð„ñv*Š°•¬Ô¨žµä•%#

°È:&nbsp;E54„MPB

§¨Ëâ÷þ®¦]ׄÿN£3ŒåÏ“Ñ

ÞrÁ1ó*íîŠuiAUUª d"ŸU!‚#˜’ääž‚¼FC3¬‚YE4'¤„R‚zîf™ˆSLÔ¥²”Îh¯íÛÕA*+ªiÍCy)Õ9"Ø0˜LÔ7’Œ¢Ù(§U¨«ÓNh .i¤ 2tP]M@€¨Œ ÑGRL ÃRL Äú�`f$Ô“0Ô“$E

ù“ÌßO›ƒ\x¬•Çõ¼qtl™�³žèõO«¿šµ›\fÙÝŸŸüK�|§HÕ×£;tWsÕWLǼ�ÓÓ;7Dëš[$ôxҤ뵬·Ð‰íÛ›³ÓÌî�Ï檭]²Åã±Ô`hªíÚ¦ši˜ŠªˆÎfgóüNõaa5b¨Ï›þ3ÜÃ]»7;Ùþgó¹åîp’½3sÞÚ¦fi£»ïªéªcgr6G&gt;|¥¨¥'q“XrÊkŠâ–8?&amp;zz¼ŒÀi-#3E;fc)«8˜Êc9ˆËÓ;wÂòÍžyómæÝÿ@àŸf�\MùšbŠõ¢Þ¥qTWEyS5çïœõ)Ù;&amp;jŒ¦|ÖÎêíºv—ÜUj¯¢}L_ÔùߟÙéðw

סk�unªªŠ*Û­³ÜÕ³WZ;“·,önŒ]GNîÌÔ¦¾ˆ¼(þëÏéöûï

©Ê3½r;

¶iˆÎ/E9Õ«”ÕÚ&bf©šçlí™æØæ9ìW\ò7´:vÐZmFý[ ˆVí2÷{dÅJN]Ù-ÕRTÜ°÷T³†Ê:C‡TãmUf«F©vßTÇCètÌiœ»Ó1ž­4×”Æqw9¢¬â˜Œµªìâ˜Ê"*§dæø�›Qm�»ö?²Í_ø+ÿ†(œËª'µ­øØú2z?•=éôÃÊU¹txÜG¦‡¡ÓÏìû€¾]Ë'*ö&lt;ˆh7{C©BµKK(ÂU!B1�W¿Râ¡Îozk9’XÏ!£pãîÓfŒ¢ªóÊjݲ&gt;L+·"Üg&lt;̆�ÀÕ�»Mš2Ö¹TSÎQœ÷r–½ý×ý„û®üÓå§Aö;Å|%Ÿ•wðV_¤(îù£ít/c]!ïmÿV�µ°ŽGyZÓyqÐí6ƒIsvwp“‚©�p”¡8N1”’œešRk­6šg&gt;Ò:&gt;½v«72Ö§ž6Äç9ÆÈéî/mÜ‹‘œ4

ÁqJ–AZPAz7©dÕÔ�”YKh%4„²Šæ�è$‘qJQ^À@T£xˆ .­8„1tíC!(®ð¼•$EL€ ¬‚ …QPÈä

©OIª¤hš'!BiÍv5\JÔÝÉ,Ó›ˆÀÓu“

H"¨ž�‚ziÍ$¢àDÔÆh1zBö¥*ŠÈ50‚)õBQs«(m@€¯E¥Ò1øŠµ•"¬ ÄÞRŒ¥0‚Îå°ˆ¡©.3ñP ļL)ÉOR €Ôƒ 5!Dä §©@jB*‹Šmt2hªa.JW0Öîr¨ŸK"�ìéõ—bê£t¤ªÜKˆàåª÷C&gt;Ž±8u™;ZVªw­êÃDµÌGª§’å)k1Ÿ„ŒµZš·ÂÚ¬4Ææ³{CݵÌÉÍ Ÿ".³³w£Ð§•t±ÙWk¦ji©à²…z.Š·JxÄLo^ÚÒ—mó¸úº4áÐc.誹¶«Ó‰‰eìi駕6¥¤©ô˜»˜ZèÞ¸¦äK;gLZ¯zÄ¢ãÒ[M3Ê‘,µ»ôWɨ)ŠùD²}X”Rq³ÝÉ

v³‡J,+ÃUG2¼\‰ehÒ¶®o«æZÝqéE,²Mžk¨»MÎMC|ŒFÖŒE[Õ¡Þ4u:–¨ñjIehªª‚Y¥ý8ê©Fé&amp;¡šö�"‚I¢`dèÆÓXK0Šêšè©JNIrAq¯õä¯ ÀÁUxÉFŸŒ„�À‚ Š¨ À"2I�¹Ì$‘T¢¤’D@BÏÁûæ{Éžüú.oy[ª—·¨ø½¿§q–dTœaƒyÔañüÞ_Rµ·¢ú‘ÿÎÇþ[ÿ~Â1

bº5ff©ˆÎ"bwöQ3Ëdgº6g_åËdôíƒÚ}WHÒgZ¥��åkjS¯(J¬»L�99J„^e4Ôb·qìÉh¬Ex›î܈Š®QMs«ž]”kFùžiŽu;”Å31Ó0éú8Ì4\¯-y¦¨šcv¬îŠsÎy5g”ÍS5L÷Ÿµy§óeäו

²§–£Sv�½X¨ÏÐ{Ù”Z–k:’á¦v«UEʪ§dÍ4Ó–}•tîç_ÚÁÕr3Œ¼¹ýŽ_¤z¡àô}Ú¬U*›uå3E4ÕÓU1Uw(™˜œéªf�ùï�³ø§”Œ­ÉÖ¯{£\U¥Z½…Í[jµ(¹ºR©FnÜs„$Ò’k.1Î2¸a½ËˆŒUºnÄLEtÅQ–yU1ºf7O‘eU:³—C&nbsp;èÝ!ë4^§8‹º³«\QE_»3×–SœF´ÌÄç–y:yv•—£9·ó^×¹Ñ_\XènÞŸrÑUkWºœáF

ô.ºá¬/Ý´f�ãéûøûQu„í´xtúaJï&amp;{Óè`4ï´ñ"ïÑ©Þª}W¬‘Ô-úØo²9ûåq:ŸÒÕ=ì-=1Újþ¥

7ñ´Õ讽¹n˜âã,ùó®7m�ü̓V­tÌ}¾§àÆ�ÅѺœê™æŒ©œ¦y¶U–YìÏ(�ï0‡§ÚÓÐ!J³&nbsp;œXÕNb�Ô„º}…]Rµ;z1s«VQ„ ºe)5ÅyÛi"WDÌîˆÎ{È-oM4DÕž¬DÕ·lå©LÕ3Øö\Ó1ßz×åÂîˆrg¨Â×Ö�¢JÖß’&nbsp;­èá?$œp¾ñä]ž’Òêª3ã/ÅuF_½¯Vì¶læmw¿en{”åêp»õÅÚb¹žÎ¸Öœöí�³œç·ný¯#ç¯Z£¶+&amp;JÇÌ!‘�-A&lt;"¥/¸ryÎ3kù,ÜŽ�¬ß[S‚Ä(*Ò�Ñý¢¦õ'Ð’Ìz8t6b1š ŽÏ�µES1–´Ó_ÊŒª�$¦¦õTn™†„¢æs4Äå9ÌÆQ3=ø˜îÌôù!²žA»,ž�Z•žÙÛSº¶{�•õ¬:ðêu*Q_C¨³ßIRT\V\c.9Ž™êkjå3^ª©«ÞWVµ»dO*ž}³5g9FÍì•�'1ËÛÝÝ-jþ‹Ëm3Ó9NyNùÙèÛ³÷¹›oåC’ýžçO³}ÉuÚî¬o)*Öwtñ)R”£šW'Õ$žqÑ(æN2”_ÑšK&nbsp;1:ôçMtU«]–S9M3c.‰æåSµ›»jœE=ÉÝ,5M¹ôÆØòNç”&gt;U9&lt;»äŸ\¾Ð¯pî,n'FRK

0úˆ Š°’D@€äm&lt;¾gp&lt;ŸâŸD(\Þò�U_oQñj&gt;²ã(É)8»ó¨Ããù¼¾¥koEõ#ÿ��ü·þý„bž‹ÿ×ÓIì–š·Ê³ð¾ñ‚åy'Ó

këžÃwZ~Óý·û˹2IgV €Õ„STª(Ú&nbsp;É÷&lt;_[eÏí‰þî�Í�Nö¸ðãÑ+,/+É&gt;—,êoíºþ/_Ó¶é&amp;ŽË=$/¡}1î¿%™]Û©þ/£+\O"|ž˜h¼8ÿ'ÞþWÖÐí·Ž•Íäb©æyN©øB7£$¸

ÞÒóMSEœçZç&lt;Å;jÕÏ&lt;ú3ËR&amp;6Îq”ôʵ]vå'–úY¢]»7&amp;jªs™ß,µ4ê쇥°X*04SjÕ3M4ÌÍ4Lí™üòª÷JQdÀ¿kk;É(Aeþ�&gt;b㇫TSLmù¢:g¹ÿÚ’ºâˆÎZþ”Ò–ô]ª®^ªfœÿŽªùè¦y¦9çøªÙ±Ý-mai

_…x©Ã`oWŸa4÷µæ›yìè×\áiÖ¹LwcæÚ×ô¥Ù·f¼¦#dDnÛLÄÄgÜœömŒ³Ù–mÊöXv½è{ CO‹ïµ

ˆ œ)&gt;ÝÍï—}O›žÐP×´ÍÙÎÓ¯Bo¯Bm:”¤×�ØÊ2YÝœc,ZÓ–x«›3쩪2×¢¬¦)Ë“mÙ4LÄU²i«V¨ôýÈ';M’ç-j–›uN7’‡Ñ´Û‡\C‚ß]®Oè°YIÔ¥¿)I©w§š´·ñ.i�5ÊvÓç÷=éÚÙ,â)½öKÇZoƒ­ TÅú&amp;)Š¦˜¹3ng:â2«-“:•LS9U”g–O›ò¥Øääó•N·pOL¸ŸM]:¢¡õ[Þ%Æ¥¾_Ú§–¤øåEÇ'�áŽ3³_ŒŽ‹�—ö¶Wç©J¼w;Ìž‰áÆ7FêÓMqrŠ7Qv5â#R(ˆ‰Î+ˆ¦"5i¦¨¦&amp;7e5Dë«•žÄ&amp;³¢Æ¥}˜ÔèßÅaÆÖê=ÏY¬qŒj§:S–q�õF8o-8­íÿGõB·^ËôUOïQÙS未�í,.hùŽLçó:Ž‹ê¯Lå›YN[k¢s‰œã}9Ó«m™¦jœã(¦"cSTÛÉίÉmüôÍnε•å4›¥V8n/8”_ÎvprŒ°ðÙÔp˜ËxÊ5íUS&lt;ôí�ð�¼ûa‹ª™§d»6ŽÒ¶t•rÅÎ29çZu£~ɦ­Y‰œ¦bœ©Î6í‡K/’²�å¾þÞÆw.“®ëO-Ü]P´�‘w=7VXô÷DsïWœá}Q±9ܵkÞÑ]YøUE?ÝÏ�›ÑÔï—˜z¨c&amp;î&amp;Ý–¬[׈Ê3ÎåSžs”Nê)眹·Ëõ×8N`»5ÎWYZÞ±yªR¸�½;xÂÚµRP§)IaT·«,·97ßc�B5-ÂËú*ßn›sÓWeMYíËÞ×OGBòœçó}�W@ðË¡-M«TÛ˜ªªª™®+™Îª"ÜònS£fÌû¯‡û�[öC]øE§ÈŒï²+ÞZù7?Gô}3ç�±±{(c}ퟑ_âäÁý�×~iò!쇊÷–¾MÏÄ?GÑÓ&gt;xûe o½³ò+üG®v&amp;v@µ¯wWQ×*§Voºm#¹?÷ ȉèê�‹®b˜¢×e1›œÿÌIV˜ŒóŸ›ìF:¦ãkÕ�K31²; žnÚó¶z óùÜÀ½3ÑLMYFs«&lt;ùFµZ¿)$A·îÃÞÆ­Ki5�aå÷…;tº”®êïgË�Ûy%Õ‰?1Èú¢â¢‹6íóÕrjϹE3´�3+£éΩžˆpþª˜š©·fÔrj®åsFúi¢ˆÛ«ûÓœg;{гÙkÚ*û[¶:&gt;�kNuª[ÙEÓ§M9Îuï+8ªq„rÜš¥Ku.úNIc£1ê}‡‹X{—frÖ®sÏdE4SžyÿçžÈˆÍ |ëW”sB~¦4SƒÃ_ÅW4ÅeÌÕ9E:‘­œÌÆéã6e9ÌÓ1–y?ns,æc§sWÓgµO* Zí©VµIEQÓ¨næqS}êžî{un„³Ns~U4Îð’½1r0ø}i·5DDDNµuslß–|šy÷ÎÜ¢/p¸n+²«¡Î¸WÂëšz¸·DjÚ£eSöÎS=3·dswæf^òÎ Bç-§]ßhÎu-mî«ZTUiî¹î¤Ô÷%ǵԄ”¡¼³º÷eÍJÔ´¾‡»¢k¦‹¹EUQM['=û2ïÄÆ_v{GSØÌôÏ£þ/-uLÆÅì]6©š²µn3¦fubºæk™ˆÏ|Ó4kNÉ™Œ·D5gÙÛG¶ü¥kU#QN•­ZvtÒi¨w=(S©×ûµTm&lt;µ&amp;×VOàŽ­ðVâc)ª&amp;©þ*¦ªgäÍ&gt;F3Vµsßôluža"Æ�·³*®Õ]ͼó­]ÄLDe«n6sÎÞwãrZ:˜YËm=ˆ]�–­µº–ªü]Ž�ÚÿÕ.jÇuç£Á¥QaôçÌrž¨˜˜§E¾z®g䢙ÏéÃ'£éμú!ĺ¤âb,Ù£-µ×UZÙÆÊh�\²ß·Z'9Ý–QÎÊì¿m�Í=©Òô˜ãrËOu›Ïûª²R‹]X�oϽæ%ês†Š,\¹ÏUȧÉE11ôå

9FµÊ©÷;¢Šg»VqsoDìß-’óÒç)K›6ËV¿§(½Rë6úu'Ç5¥5$¿qJ?D–x9nÓÊsG=àæ†�+~(žE=•Ï£Ë»çæd1¸ª{³¹È¸#ÁÚ´ö*›;bˆì®U1DNܦbb*«e4çÓ1”KÉuõõ]R¬ëלªÕ«9N¥IÉÊsœže)Iå¹6Ûmå¶òÏRÓLe":6GÌÖ³{Ò͈±MS½„QM1º)¦˜¦šrÎ{¦"6LÌDÌÌç,Bd`ü~"úˆôBYqÍ%^T×Gý

•¯Ñ±,ýLåRxãôN®•«p£ÖxK•sÕN¥=úûš&amp;jò.0ôkÕÑ8{¤ºÇG]šg)»TQ&amp;fjªg[~éŠ3Œÿv7NÇ®CË-¥â·«j”t;z·wP£BœêT›èŒ!)7æI6FŠ&amp;¹ˆ�u1}ˆLåµ54Ísfg(ˆé—Œ~WùD¯ÊÎÐj:õÆöýýÕZÊ2yp„¤û]&lt;®¨Cv Í{+ƒŒ

&lt;/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 3/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap&lt;&gt;/PageTransformationMatrixList&lt;&gt;/PageUIDList&lt;&gt;/PageWidthList&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;/Resources&lt;&gt;/ProcSet[/PDF/ImageC]/XObject&lt;&gt;&gt;&gt;/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page&gt;&gt;

Ï¡/5ç&nbsp;ÚûÙà)àžšµF?ƒ£F¥{Ûxì³î$�;3ÿòÕÿ½oþ;?SŸóÿÊþõ‡Ò&gt;çËêz3¨ÿüìÿå¿÷Ícó;ý°öoøV×úDt^{R÷‹«ÐÆØåÇ~=.§Ã¯òmÿŸ¬¡ì ò›jx€·V°½„©ÔŒg¦¥$ã$Öiði®”ÈÄä„ÆhÄå¶(ì€v&gt;löRξ×ì…B…êê|)šã*öëê#š´—{æpÝŒ\_jà— «½\añ3­5l¢¾yŸ{&gt;©ßžüóÙ…Åa5{*|°ï\áÍqTaqUMQ\åEʧ&lt;¦vjמzÑ9åLÎsNîLö:K;+ô’À‘�Nºbc-ñ/aÓùX|¶lV‘­N[×m£Nåôfâƒtk˜ô=Ô³Hë[»†œ³¢¨»LmÖ�h‹uDw#°œ£n};rÓùÖÇ{EÔ?Xóä½ò³Ê�e(¹[иW—

O}OÚͳ@{¿àôÔÇb÷Çz¯D8WTÍØ~õïE•[Eâ¨z%ÿ�!§½Ç—ýÓ ¾¯'¬êcÊ¿Þµý㪚£"î&nbsp;IÉùÈDMS”m™ÝÚåÊpÔÍuÎ¥ç:îK¸YY--oK�gýç™}×éÑáoZ;GÆ5ªÛT÷§,ù£šgþüUÛœfÈÝéÿÏ{Í|+á\éi‹V£VÍøšçßNí�å�¹E4·¼ej«4"ò#&amp;Tw-bêUðWáoÉ/éž‹·iÃÓ5WÍåœú#óèK”×9BÿGèûšFí6mFuU=èˆé™æˆçŸ\º¥ýü¯å½.x1êŠ9î/V&amp;¬çdFèæˆüïŸVQ;V¢Üzeê�&nbsp;mh‹Z”eUUGí.mÖª¬÷GîôFøŸÞÎjÂ,Õ[@vm

ûÚQs›Â\[§O‘u”«®›4ÍUNQfdÛTå œ&gt;¼UqnÜMUU1ÓœÌ˨jšœµap‚è_óœóHi

XjÀV°Õ€¬5`«

ÊxàêNrë=&nbsp;t=

)×tSšÌ¤ZÕVi¢ª´ÙI;)µ&amp;K;Bê˜PBeÑ) èRÉQ\R¤‚+�HC .(Þ¤"º£xP”]R‚p Šà!"jw„D&nbsp;À‚TU€ €DÀAv$ˆ´ˆJA-{¤…öŒí´wÖ‹$ÎÖ(¾E;–õÂh¨`¯hù�ÂâTÖj­j„³¥»š¡$Â,ÕŒvA* ÜW¬¦¤ '$äí&lt;7�äÏ…&gt;ˆ[\Þò·UOoQñz&gt;�ÆI‘Sq¶

€5$š‘Z„ð*¥9'ÌQÔ”“D&nbsp;·ª�š$Q®ŒÒM˜¶Ôî|Á2 t¥&lt;Š²ŒyK±žKŠnf–a¢ãt-vy

i&lt;µ½.Ÿã†3Ô¸/I½áíuµ¨§)ÎcZzsœ¶eŸ“çÞÅçÆU3ÝÊ7nÛÜò¼›Â!úS]Q4êÓWDìˆÔ¦g*³Ê9S�sݪcs³é}ËO�…./ÓýFV;.2ç�³ß•�Úõ¥¨_¹¯;7FÈï92ºŠ€…×-{m=õáC�§ÌZâhÖ§8ßNØò.,U”åÒ»ÂÕVSº­“=óùvâš½·’K.Ÿ|ŸŽ¾ž¬qÂëF+H[ë‹31ÍbvnçþÏ7&gt;ÅÝ©Twv~|­ç�ØùÀãh¦fi¦ìêU­”ò93ï-¼Ñ39:™£²oRÝuàÒõ0öå=®ŸG¡Œ§|øRñþšöÝÿŒ^úÊ•é&gt;5xMò–öæ

rõtc:íôqÄáMc‡NzŽAÀL7‹×ø:*˜ïÕ•&gt;Š¥—ÇÕØÄtËÍÝIp1‰ÒZÓ9qVnW3ÎgVÖ[ã-—&amp;sÛ»,¶¼Úž†kïp*Œ\ÚIe¾"Öºé³LÌÍ4ÓE335LDSÓ35rb�ùˆs ´äNÒ–Òm-VÚ

Q¶\OA_ãñØz¿Õ]ú˜†!UÝÀ

w¬ôuTÓzš®òuû'éNe[}¤{ûŒü©æ¾®Q1ÁÜwF­Œûýwa°èŽßG~~�Mç„·-W†§&gt;_c4x]YÿºôB|pu‡Xõï¦ëúÚŸ”ÏÐîµÑàSôip‹œ©ïÏ¥›¹¾|/\¸’ñMl·Z§kYé-ï\ÔŒ÷§¦3fôn¯.qyê¹�†ÏÍ+_ß-íîÑw£Š¯Ï©RêŽU&gt;za¿p�SZÏÂq“ò3µ«þóÔéðÛœP:ÆÛl�¾Þi·z]Ú}¦î�J51Ҕ㌯º\%ÔÒfwAi›ºkg—bí)Ï&lt;¦i«&lt;§,¶Ll˜ç‰˜[Ý·išy¦�UþV

vñœ)S§O-F

wy\cªo´èñô}]nXÎ-d[­àKÐÊ7y3Þ«Ñ)©ßöÅÁïnaþ1‡úÊpÖÙ¸ú/éÝä�BWÒ=¾çŽ»ôÖ ÎÞ`Vµ¿È„´žö˜ñÓèU%¼U®�hîÇ2×ôN2Œé£&lt;íÜÿ8¶Êów¡×¢?ÎxëªÀ@+!gàýó9�äÏ~}¡s{Ê�U}½GÅíý;Œ³&amp;¤âŒΣ�æòú•­½Ô�þv?òßûöˆVz,ÿÓÓIì˜i«;´q€�µGP «? ïø.W’}0¥ssŽuSö•£êî9C4µyUn¯‚ý ¥{“=éôJjw¶n{wñŒ?ӡšÚõîpDS®½UH¯Ld•¡âïqõ …rŠïFá}Ú’‚-Ô"‚�¡+ùó¤Š 5H*B+’TAj¨‚C16A(D°'¨&amp;’"ÔRLŠÐœÍQÀ

gAS¯_í.~:Ëu*/t×ïFZ´îçž”ÑíÓƒzæ¼cq\¿qG½üûß?eɲX't€?Oðþñ}‚åy'Ô¡{w•Êº¤{RŸoêësFmfóbÍo^†R½ÉžôúÓÓ¾;ìþ�öÝ�géÐ놶È=’ä!

r½yV–

œ…wßÏß¿i²_åÕáUô–ôîŽôz_¢6Sâéú&nbsp;&nbsp;ˆÍ¿úR³âe}%íj|?¾¥k¶O{ìn�O½¿_ÅçéYu£Pd„ìþ›ûñü”tz;|÷ãêØ�qçô¼YwµQàÕõ’é'8eÞÓÞ—âªÿqÿž6mȻާÓRÎÿ*Ÿ/©Åz¥ò°Ýûßܯk&gt;&amp;‡¢_3ɵàÏ¢„0üª»ñëG©¯/áZôÞuãX^»HjÖ|o÷+ã7Ý%ËòG¦XÜ?'ËöYÿuÅï¥ÆLž£‘—Òs÷Ñø‹ëþկ§ÓmB;dw§ÖËpOü§k½{êï:Á¤²/O2ìŸö®#â×¾…Njê[Ê´ã.?ð2ËüÙ�ì©»Lo˜ÏÉMs3ó,èÙ4ÏG®6&lt;çÁ*úßbåQØÅÍLãß]µ4Ñç�¾M®´i ƒÔ€]‡Ž§ïãíEÞ¶QáÓé…;¼™ïO¡‡ÓþÕÄ|Z÷ЩÌj^2_§Q¶ãûdù&gt;Œ,ìîüô¼§€äG~&gt;šå—‹­êß±‘±ÚîøôjBç*Ÿ ìe0^ÛÃ|bßÖ[uƒFd^°'£xøú%ù,ÌènßO~¯£+|G"|ž˜i\;ÿ']ïZúê·ŸKªÿçLŽ�íã)ú¹Q·Ëþ[™ðÛ•üZç×Ðë檾z/[ÜJÖJQ|Oä.0øŠ°õETÎßšc¢{Ÿ�ék¢+Œ¥ŒÒÚ&amp;Ö“µ]«´v1ýJns×LsÌÿÍ5v.jQ�Ô{e?î£×þ/#6¨šqñ–ÿŠžxŸ³óÓg4NSä—š4žŒ»¡îñÿ‚¸äWGLwzcü&amp;qËTë=Qœ¶Â(ÕN¿cS�œc«G…EÐü¾gæö~dnÚ§HS”ì®7OOr{ž�ñÏ

3Cá¿´«ð¨úP¾ÁòãËè—êµþNÿË‹FãÔ‰ææÆñ¨¦ì¿ÿ`zðí¿ø%éÒúŸ{j¯WÓ´Æãù1áG¢]Ϩÿ·î|Z¯¯Ã´«ÌçöÃÙ¿á[_ËG`áµ/xº½ EŽ\wãÒôTOòmÿYeì ò£ix0ðù­}5[ÖÏò™ìª91Þ†œú+¡}­cÄÚÿuÇ&nbsp;Ì–{|í-š/ê{V«�oJ¥©NY�Õ¤qVyï¥RTë&gt;-÷•·ªI/;pÇ@u…Þ:Ü~ÎìÎèÊ)«~[6e;éòÆèl8;úñ”ï�CŽQ8%:7mÓ1bõS«–Z´×¶f�›£ÝQ”êö;fŠ¥³³�².HøW:ìiÿ€µOðJ¦w@{rÇ�³õ”©^äÏz} Ž�íöüeJ7òzÁ©¾‘qRûO6ÏìÛg?†´ßðªFMûV÷‰»ô*U·ÊŽüzZ¿ÿÉø¯ê*{,&lt;–Û=¼®ÿdz¿ð�çôó=w£;E¿oèCP«{èOý¡gÄZúš]sdÿdm?|Qü¸—XŽE^

XRpUg-Öð²Ö3…ž‚Ï£ía'övè¢g~­ÓŸÉ„õW5o™žü³š?†µWbšiŒ²ªm[¦ÜÍ19혦‰Êf3Ëlôç”:|‘ž}–çœnÚÞÒ•½]£Ö§Fpp�9jWNƒXqqupâן¸c4.'8³kúT}Õ^6­ÙÏžXtŒ¿cjš¢s‰‹iÊbsŒ§dï§|Lå¾c-��¥&amp;yÐ…TÅq4Õ4ÕÄÄóL&gt;Á«s…Û-~Þ­¥æÐëí«BTêÑ«¨ÝT§RX”'Tq”ZàâÓMphÄ[ÑksSjÔM;¦›TDÇš�Š³v©çŸ&lt;°v´ÍT\·bÜLLUÚíQ^´gTM5S”ÄÆ­3LÆݱ&gt;&gt;fT™À”VA(¸%ô ”Uv-—ÚíKb.Uî•wqcu(ƽµiѪ£%‰%:rŒ’kƒIá® £F"�[”ÓU&gt;öªb¨óUš4Õ4í†;‚£N­Ú)»Nyår(¯lgÚ³LÄÌg;c(ˆ™ˆÎ%Éí�(úß(³§SZÔouÒN4¥wsVáÁKJ¬¤âžRÆZYè)áðV°Ý®ŠhÏ~­4ÓôQª¹«|槃ÀÙÀÅQb‹tg–¿nš5µb¬³ì(‰œªª"vÄLÕ›¥r•’&nbsp; '9} _»Ù{šw¶ëZÝQ–õ*ôjJ•XKÌ'¥†ÖSO

&gt;Œ6l'"&lt;¾™x/…ÿå G�¹ôŸ±�UvÔ^u;0‹;g¥ÿÃü&amp;àïýO#[

anj© R‰fRTˆAaUI'�ir¥IÄ Ã߾ʧK%Õ»y©USJÇcòÛ,Ô·L�4Å*-íê®Ëµ}Þ ¤´½-�©M9¶½ ¡xù×¹È`ÕwLäv#¤f*Ñg#39%¢]l…jlÕR‡"”Ê93˜|&amp;§)IU.R­4¥jxš3\ƒÃ'£d¡,.�ŒíÅ,åÄ¿�ª}sök…XŒ’±U׮Ÿe•ú•hnܱÙÄ8ó+‡zÃÑؤ ¹PEºY(º¤D$W£zH º7&nbsp;€¬&nbsp;•À!š)µA˜j„PJSEv6÷¥”(Ü8¨�*�d0G4T¸´„)0$­$È)L-Â"MT“ „L,äL˜XUNj‘Úƒ‰«RŽÉ‘ƒ!Le

÷y\¿ªµiñÔ}]nlÍ,žQ_À—¡”.òg½&gt;‰F�ñ߆oB{jÏŽ³ôèuƒ^dÞµÑoújúº¾Ã§c»\øºýÁÚß/hmØøÅŸ¬‡ÎŽbÎ=’ºo�§ïãíEÖ¶QáÓô¡Jï&amp;{Óèkú{Ú—üEϪ—c«áKß?iк{õ}&amp;:=Qèyì�BÚ#¡+ÚÏÒ‘õ¯Ù#§;\x~ªÑÃòÿ‡ìu§Û¯âõ}e§M4–Qér~rTåfw@¶¹rœ53]s©E¹Î»’îš~œ´å™q¬þþîz—ŸËø:&lt;-÷FhèÃƵ[jŸ.YóGw§¹óâo^ã7nôþ=Ï5p·…s¥ªâ¬Æ­š:;®cuUGG½Žn|¶SN6¥©÷iÓ}û𤾧̼þWÕï¼])¥8¼íÑ;}ÕQÍÜŽïLów÷T³g[lîæ�ÏçÉ¿5ÀþõÖ®'LM?³·VqϾ¯-ÔtFú¼WT4ÖIè@ímgy5,·ú~㇫TSLmù¢:g¹ÿÚ’ºâˆÎX)¥-è»u^½Vq3üuWÏE3Í1Ï?ÅVÇr¶¶�¤7!àôÊo†q×ïWRþ¶ú Nœ£¿5NÌögŸ{£þ38ªëšç9òGç�å½3¦/i«ÚõïäÑE9ÌDLìˆç™™ß;æ|‘TÕÒTé¬S_†OÊþ%÷ü‰j:KIqý…(�í‡DygnëÛ6u6ÎÿC·ðK‚q£â.ÝŒïOšÔtx}3äŽÇ9¹Ã5Û©€Í°°wòÝ\âåŒãÙúqèL¾Á`çVQ²#}Yg—Gq©;£(Ý»(ß0íñ·Š§Ia/Âß•ùÿÈ°°�úÕáéÔ¢6|ùôþ{ÛéΩÎÁåí#¤.é+³zõZÕUæˆæˆèˆÿÎs–92f9T êôSLÕ¹œŒòX¼Ô»…nA-öšo&gt;JáºøK¯�G³¤tŸ”e­113œlßæy\ýÏEKvuöÎìþΘÝéu^ðFqóÇߊµ)ª‰¦�N^Ø�i×Ë;|Ó—+nØËoW4ÖIè°*§MÖ’Œx¶Ò^—ÐFŠuæ)�³3ùBg-«,MøÃ[ªíq«M4\ª¬·ÍLDÇ–eܬiCL„±Æ£àåñ/7ò·æÂ7üœ9ÎÚ§dÎ_4såŸÛÑ–&amp;åSv{�.ð—„—4Õq–©™šh‰çÛ�usMsæ""#dsÌñú¾£ÚäéÃÃR—OOJ_{ƒoŽsé1zWHå3n˜�ÓVùÛ¾#›¹&lt;ýì•ðösŒçÉ

~ïÎ×îüà

&nbsp;

P¨TªÕj€5@&nbsp;

Jay Edward Smith (5/10) gibi yüksek bir risk puanına sahip bir copy trader ile yatırım yapma konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız&nbsp; – Shamsher Malik’i düşünmeye değer. Temel analizde uzman Birleşik Krallık’tan olan bu yatırımcı – yatırım konusunda düşük risk yaklaşımını benimsemiştir. Çoğu yatırımcının odak noktası ise hisseler ve forextir.

“"‚ʪrNH‰8¹WÅtDä‚κ)¹½zšé.)½’I¥…ÄhÊnrYš‘uMÈ•9ŒšåüV•à¬•�ÌCŽI&amp;ˆ”s\ÛÄÕmC�FmÌ#›%o)Æ

õjyrÔéÓyáŠkËodà&amp;,axÞ{µU3=ÊfhˆóÄÏ•mŽ¯Z¼º¯S

áép®+ÒU³ÊŽüzP�Ì&gt;œö­ïsê—kxL¾Är§óÍ)ÜçœöµøúÚÖËtÍ•z·D~ù_ºŽôú’S¾Z÷;v/ÆZôÞb˜ÕWWS=ÿÞ6/wü&gt;µ·7•å-_ù‚þ÷n,×W/V€Ý=�ìâ¼®ó§™æâ?ÈUøûJ[�íßÃW©¢pïü—ˆïZÿª‹ˆ¥YÑ(±wð¼VÀ„ÀºÂb2Ù!@‚h”XüN.Î�É#0-ð÷¸°‘k»Ý”SÔƒ¤

ßéW÷Ož«`~Ù´_Æßœ!úð7¥_ÝC®(é„ÿ&nbsp;ñwúW&gt;éóÕlÛ6‹øÂÛóƒô/ànÿJ¿ºuÅ0~ƒÅü

ÚRøY#Dâõ¢ë�0&gt;cfñ&nbsp;šíÌ®¿rý·Ä”pI)¢bKôh�2K�DJó” îøCŒì0HÃ

®Š¼Ôý§±n?ßYþ¬ýÓÝ/Ù¬µâm¾T?äɦ&gt;ýLOüʬ6º*óSöžÅ¸ÿ}gú³÷ZÕç]Ë&amp;ŸËžÑ|ÖÓ)×¥C¹©QݯB{Ðrrx„êGòÇ}žž

’TcÀ!&nbsp;L-À-õåREZa;w%Ê}%Ý�þD²ç|(í?ÍõÜUPž÷7—ÔBÇ‚ç;ö¿¼Z-*œ“:]Š5Ô–è²°€"´* ƒ RdDÖ÷Œ›í;ñõ’¸‹ÈJä÷õ5û

Žv,ö6;MÊ-©E¸é¶WWIõ)IFÙg«û{iyVz¸sÞb&amp;Ö

wŽ·MUÌF½5UžÉ˜Õª�¹gé��§b/ƬçäËìZÓV¬æüGîIl/×úßÂ--->Ft_e,o¼³ò.þ+ú*Žš¾oº«ÇÉîIl/×úßÂ-&gt;F=”±¾òÏÈ»ø§èª:jù¾éÇ˽òaØØÙ.Iµ›=rÂûW�Í�UV”*׶•94šÄÔma'›O‹ó˜Ý#Õ¤,×fåbšéšg*ng¶9³»1ó'µ£h·V´M[;ßa7¦bcfÞç{ìcvQvYkÜžU¹Æe§ßZÜ'Ñ�ùJÙúWÑú=¥õ4Åq8ý_…·]h‹žŠéJs·ŸDÇØYœ¥æ¡ž²j‹úBI�R%곘îÌÓÎMtUU’½©7ý¹”î}'¾å.'�xg‰ëÍ#wWš¸·ú"›sóÄ·&lt;

uî~»ä+˜îÛs�¥­6É[XKÁ½½“¡F]tûÙU©&gt;8NrRàõ-)ÂŒ.Œ�ZêÖ«ÞÑÕGlDwª˜•Í¬=WwyùœÿLpÓ£*Ô®º«®*ʪ(¦+˜Ë&lt;õ¦fˆŠ©˜Ë(ª™ýÜ£oï}+°ÓuZ»ÚZTªgÁ¥§J¬qï¥sIçÍ»÷;©¬Ï–î_ÝÊþ4tóÏÍŸØçµuSŒûDÏ~ôSåìmoÙŸDe—;‡ÚžÃŽ¯gIËI×í.ªáb6µ-cœñïéÔ¹k‡÷x¾¾ªEº§ö¶ª¦:i®+Ÿ5QoÒ–­1ºcÑö©ÙêŸ1ÙÊ&amp;c:¢ª+ª#Ÿ*j·M39nŽÇ&gt;˜kc–®mûSÍöáQÚ

ªEå¢w©Í95¼FŽªŽJêYè.#näŒ=YÓ½“NÅÝë)̭ꜜմ õŠrY×+:¥ÈJš‘r·‰É#Œ¹²ýÉa{ ­É\Ñw¥Všòp•`âÌÊf™^Ó9¯¨˜˜Y(§U1’\³ŠµX÷2Ü^vZb&amp;)Œ£|ªQ¶­foÜήM4ÂÌJáÜm]¦@T"ªë@s€0”L‚Ä&amp;�N´¢h‘m~ŽÅ}¡M¥]Þ”ðMNñor3¥’ø—R¦×íÆ­L\Ùª3š¡

�£F©V¤”!')JRxŒc–Ûo,¶Þ‹3Æs²!`êµU©œÌÓ34ÌÕUS«Å9U33TF­4Å3;fb#)˜œÛ»äû±É±ÜŽèÔõ®T5HÒ«Wu;up­íéÊXj–úú-z©'žÖá·ñ¨ª‡ÆðËŽ¹6ðóËÝjëÕ;£[-ÔÆsÏŸ6ØÜÌSƒ¦ˆÎäù~Ò&gt;Åã®qXfšbgW*xÛ“M9óUDFQ1«3©Îså4��æ÷;ŽÎâ�µV·•Z·:­´RM,vËÙF�®

fpùÑUÄjܦÝFq�5en&amp;&amp;œâiÏZfžzc:f8›ƒo䓱Ÿ¶³hv{A§Þéío©º”¡^µÌj¤¥(÷곊y‹è“Xë4 

PHE„‘„Tæ(ê$ˆ¦ÌM«!(E¸Éá´&nbsp;ˆ€Q ˆ§¯]ykÈ^@ò`

Copy ve sosyal trading özellikleri

1.05£

qzì Ù¦é½ÃŠµWÑ:cõ&gt;wçò.¯}àíú3Fj~ÒæýñLówg»ÑÝýØÛ×µöFîyéî~}?p¿…ü~¶

Wa–­Ë”ç\Dò)ÿWÓ&gt;ëtv¬Š•;i³×^²„FN?’µ:v©Î£àººÞz—Ÿü¯ ‰ovõ8zfª§wŸnèïÿÆv#”ײ-£®é+´Ù³NuUæˆ�³3Ñdg;[PÔ%¨KyðŠáõE~�/¯Ñ„¹î/V&amp;¬çdFèæˆûzgÐÉZµãÓ/Sè-kCZÔ£*ª«:n\‰�jªÏtnÊ:"vÆÍó33‚Y«6�Ëè_LGÑ/ÉfWCöê{õ}–ØŽLù=0иoþO¹àÛúë.k]ñê‹òM“Nö¿ã�£+L/+ø}nUÔãÛuxŠ¾¶Ó§3(ô�¶‰ôÄ}ü–et?o§¿WÑ©m‰äO“Ó

İlgili Haberler ve İçerikler

H&amp;^ª"•d¤‚eè�oÝùRH6@TE*È­HÖñ¥EL†?^T賕d

½ŠâpôÄñs1{[*³ªiʪ)˜äêÌÎÜævE3M5SWâÞ]9²ë܃Wjö—o±”š¥{J2t¤·±S‡Ðª5‡¹7Ŷ£)¤ÙéuOÀpÎßì*âïÓLMxzꈹNͳO¿¢'ÝÓº2צ‰˜†£«ÂOe¶9¦6Çø:?øK‡ÓtEVꈮ2ª»UgUTO'[.ÃZ"f2šfsΘš¢fh�Îç]bÛP@\ «;*º�ZthÂU*ÕœaNMÊS“Äc¸¶ÛI%Å·‚•ûôáèªåsÑE5UUUN­1M1œÌÌîˆ�ó;"ˆÏb�w)¢&amp;k™§ÝU3U9DEUÎs­Ø寧µž¦9=Ð*l¦�§éõ¦êUµ³·¡R£éœ©R�9IùÛO'îit–6þ&amp;ˆÕ¦ö"õÊiè¦åÊëˆæÝ“°Ù¦mÓLNèˆ�52ðvšÅÓŒÅ^½Nz·/]®3Ù9W]UF{öå.Þk«¦ÕwdûY�+=Ëw¾«^ê¶|Š”)ÇÝ:¿Þžèÿ›[Âk^ÆÞÏ‘o

@ŠW7P˜XÜçò¥ˆÌb1x�IT\îA¦öW«AK&lt;äfi£‹¥(Œ

ôìjSº‚³¡M¿ø*s_xõgª‰Ñö¢'t܉î~Ö¹ËÍ1=ék8Øý¤ù=ì½Æa²ç·5SδeòçÊüo‹Ôzì:YNžÏë•Úï'Fùe

4ð××QWÅTÌDÓ4ÌU4Í3bb®ÇWW”öï³r­;gsžßÚiöÜôïî-ìùó“Æ72Öœºe·Óº3è|ó«~Ç8J™™&gt;ÊÅ8C”i¸tËN´s÷Ýúü•ÑœöŸó+ôRÖñ¼¹òz©ê]38óøzòïjZÏ/&lt;µ¬tE“² Ì”MH–§éi­þ²;m¤k5&amp;¡m …Fí¹nÅ[×úYKÊ¡öÔŸ

�ù—²úž«*{³½Ô(ËgNÚ”w^sÆ*uª¥çÞ&lt;ÍÕO¯‰µk8ì-MYtU]SŠ#æžvÍ¢hÊ™ž™ôÅ�ÅUœåžlíÿ‹Xý�m¯{aÊF±%,Óµ�JkȨRŒf¿Œí�ïàëÜÂu¶�³MTÍsÝתª£û91Úõ®O/6Åþ&amp;š{“Ÿª=9?›ÌÂÉwý•Ìc?V¼£èДéZÔ©wQ¼5ç¥*”å‡þíTÒÇÚ}F�ÃL\ápª‰Êj¦(�ûbåTÑTlýÚ§¹–}åî

j‰ˆâè¹\ç;g°›yGLç^ytDÏ3Í1èÖ¼õÈL(€²¹ŒìÕ&gt;Oy2Ðã7ˆÎÎWµ%..g;œ¿2�D—™#ʼ(¿×XÛ³«ò"-ÿºÙð‘«Dyeâ~b*Äc¯Ìó]ªˆË¢‰âãš9©�¼ûÞX¶ûj%¶ú½þ«4Ô¯nî.dŸNkT•Gž/�}å~“Óø&lt;é*Ÿg˜iÿ%.ÿR4Á´½øˆuíΟš&gt;ÆJçðsɧý¥ksýŽÎqúŸ8}›ºž¹q�VÂòTêÔP¥MÎ�X)Ñ›…(BãÛ)¬GŠ§œ·œq^è;z*õêØ{·âÜUW½ŒöoÙ;räíÞõ‡Îgh?Y&gt;MµZ¶ueo+=/¹mªÓ“„éΤckFP”0á8Êqp”pã,4ÑäMjt¦�·­V½é®¨«)‰ŠfnÕž{&amp;&amp;)œâwîm¸Š¸«s—4Dzœ£n.\¦&amp;3‰ª3ïg·æy˜ùæ¶ïí—\üiwùÓÔ‘&nbsp;0Ÿgú6þëYãë÷Óç—Hœ%¯{OɧìV¹Íí×Û.¹øÒïó¤ß&nbsp;0gú6þêq_¾Ÿ&lt;¨Îß½£äÓö*\æ¶ëí—\üiwùÒ?«ø?€³ýu¸¯ßOžRÎß½£äSö:®×r¿´œ&nbsp;P�®±«ê:…¼**‘¥uy^½8Í'5³”T’”’’YJMg

­®å2¦q)Xú­ÕJ¢t8¦I1湦íT¨tÉ5Sf»§Ò§w¨æ¹ÖÖPNK‰2*S»‚Y¥բ✒Í9

zÊ’"(ÕR®‚za­êŽ’­4‹*ëV¢VŠRæ³®êäa’¥4æ–emUY²¡@º¦ÊœÖ¡5³iÛxe­Jjr4í°_Ój)[ÍjS,¨RÝ*ÆÅ9«4¬˜Ã&amp;TæE\RŠ·°22ûyTڡۈꚢTÈd†@å�‘+D"

w‰sG Þ™ðÌÈ7†fA¼32ÿÔÓí†&nbsp;〆›ár_`ùSåô¨^Ýås¨^Õ§ÇQô+sFidóÚÕ^†R»Éžôú%=ã¿ Ö„öÕŸkë)u£\d^¸�·¸S]®£áõ2òy½§£9„ÅÅqÅÜ�žæ®Žäþïç½Bº2ÛXüó¹'

àL…4æ&nbsp;¥2™q’DQËNY$™M“=‡Áô©K%9œ‘f©¥WA$Ê

0.65£

4Üe

íÅ{ãíPÒº¤â¸½n�mJi›¹Ì×LÆì§&lt;ç˳ßS¿ÿÐÓíÖ¢â@7ç!4Îq²ct‹k–éÄÓ4Wô\œ«·.í§jkS[²áY}å4¾?/áò£~ÑšO®;¶ULòüí�,lÙ‹Öx½±»Ðó?

æšm:²m¨ã1x‚—©E£œiïù¹ú뢪p]J§“rýȯ(Û·‹¢)ì¹ãö“Ï/ìðv)Ûr¯$e&lt;Ï©†Ò=V#vÏ7*äê‰¢Š¦&amp;œ¢rʪg9‰™œ²��ì¶ËÙì]�?O£

Hisse Senedi Emirleri

‘X[׳^„Kˆ„“,5ë™/¤UHÄL�€ˆQÒSE’¦�P€—)‡V¦÷¢ÊíÌös*Ó:‡Ñ|Mºµ•éŒ—4ÆK-”¦rN­EËm–•ÕšfkkUl¢™–¦• „¢¸·NJ[%E^!m°™V!A,Ê*‘NdWˆI(º¥FH"­’‚—@[^&nbsp;IWÉD$FD ŠàH.QV¸%·�(€@]€"-"H…ÍÒBóDöÚ&lt;«%Šgm(¾‚*&nbsp;�˜£rÅ7¤ž$`/àx´ `B`^XÄM´’M#;c®‚˜Ë€älü¾g0&lt;™ïÏ¢÷7¼«ÕSÛÔ|^�§q–dœqƒyÕ÷ÌF?›ø½JÖÞ‰êIÿ;ùoýûÅ+½$AUè©ÿ×ÓIì©œÚk‡ÃñAp2ËÂûÆGÊŸ}0¥wsˆuP£,£êër¦ajóÕ_^†S½Éžõ^‰MNølöö㬡Ášâõî&nbsp;‘ZA8IR œ‘ÌÉ&amp;&nbsp;M˜£ª­„ªÂD‘¨d`S¯r¢t,Nô“@ÄÝ„“D&nbsp;¶ª�ž$[×Fi&amp;Ì[WiÙ‹J¨…ÈÔÝ'¦¹„³Nl.#GÓw•,¸WÏIsMÜÔ¦†©ŠÑ5Zܾ¸•£jF¨ªŽR0L$ÖTH§¤e裯U&lt;•¹ÒÉ$К*d-crå,Êž

tÖ#Fͨ±V®¼\Öìi«v®\ªjé–Of›™çå—OuÁú¤pŸ¢/Û£sRš­ëå©n­±]Qg]31³½ž|ù¶˜»&lt;•¯ó‹ùþ¡ò£šÇ ññ·�ÿgkî2=gGGÏ?k�^áþ’½N­W³‰æâ¬þû\•?ó‹ùþ¡ò¢3Ã\}[fïû;_†u�&lt;ý«\?

7§*g½-[„˜Špø,DÕ¶"ÔÓ&gt;ÈŠ)Ÿ=S.ÍM+ºðRï»íï¼—ˆßkÊåtÇw[É–ÏŸ&amp;;“L÷²ùÞR·3jŠ§vq©å™Î~h—s/– kòã¹iʹ%ª¨¦3žhÍ5ëNI¨§^b#ž\…oÛw«K¾â×ßú¯ÓÈYa#&lt;ê�ùÏŸŸçŒ¼‹«ó–ÎçüØÈš&amp;)Ë-”Î]ÉŒéù§?+²—ë6&lt;JYÒn3õö?n�ŸÙWŸ5_ŸOÍ+èý¥=Ød#+´eÏ&lt;ú¶}붙‹Ƽ¡Ý4åOËWF¼LOÞ™õenÜQ™zƒAh+Z"×o*ªª&amp;.\Îuª«=Ñû½¾'»3„Y*¶°ÌhLÃû¯Éf[Döê{õ}–¸žDù=0Ñ8oí Ýë]eÉjŸJÿª¯È3zgµÇŒ�¡+{¿áŸK–õ9öÝŸ®²ê¦œÉ=-¡ý1D¿%™}ÛéïÕôj[b93äôÃ@á¯ù&gt;çƒo묳§ÒmW7­áæJQ’Z7’Œ¬kÞ/Uk5Ý5˧ÅǦUpۧŸSÐ}N}©_ÆgèZpfxêÀ]*®ƒR‹Ã] žÝɵ1U3”ÆéüþeŒöKŽÀÑŽ¢«Wiš©ªcZœæ&amp;&amp;'dçùÕv«*ýß™)},µ�&amp;S\&gt;÷WF1ÄÞ0ÈÄóöyg1–ü¢#8�Ûz?ã8Ë”q{9»ý÷šxKÁËš"¹™�ÙMyQ9íŒã_Rªjʨ˜‰ß1ïß²-_XwvjSX«õQý×�yü«¯ßxVzGGq¹Ü¢;(åSÓÝŽïLz÷Ïjî¦ÉÝÍ?ŸÏ“vÏÁõ¤S†ÄÕû?q_½ÏÜÕÓGDû™ýÞOW5Eè0õ½¬îž!.Ž…åè*Ù±Uéʘ™Ýº7g»9ÝT•W|v”³€§ZõÊmÎw3Ö®jÖÕœ§V#²®3Ý1”9ºZkãZitpŠÞ~už…éY_ÃgAÎû“»dFsÝï|ñë´«Ÿ&amp;&lt;û·HuH¢œãEum¯mÊõiÛ=ŽqO."9§R}Ss¦Q|)öÄü²ÃOð$Ê÷45²™ª'¦b&amp;=R…7êçËÈÂaú£b)ŸÚ[µU&gt;ö�z*ŽõSUqiaüÉ~_ä(~„Ÿ}ýŸñTë…ÿ²]ÔŸºähéVï„ÝNŽ-có,7út—tèk{§_tg1–Yü™•¿W6]îK_T,\íŠml«dLW5DtLëÄL~raÖÑ\_yR/ÈžT›òcŠÎxtþwB×L쪙èÎufg£.žmêÔâsßé†ç„ꇇ½NW-]¦geSLÓršcdkg1Ûf5'¹žy8Š´eAîÍ8¿#M{Lvê·9UÑ11é]EQVí®‘ƒÆÚÅíµU7)�“TWMSøˆ‰[%E“·]x½U?a¿QÚéð(ôKNùð¥ãí5í»ÿ½õ’½¤øÔ]awÏy%íÌÝΖsv]íà–“½š„[ý2üÅ|&gt;«õjÓþ3Üÿ„mI]qDg,–ÒÖô]º¯^«8™þ:«ç¦™æ˜çŸâ«c²P¶†–ú棗'ПÜõpá‡ÓÓÑÕ¸á°4ávÕUQÍSº'¹Ùoßèc«®n÷"gwçþ¸�Gwóåe)œ'=W~EˆJ•m=Ænl®?×ü…Mj­ÌN¬O6q·ü~d3Šögçc☹V\ùNÏðùÖjÓ¡¨.ýn&gt;=üWKºáÇÊúüè´Äa-bcvS·²¦6g=;6þvÆi骫{¶îÙ3þ;Vˆá6+ELeV½«]uLÄD{ݹѳdLlîNL›;hÓQ§G{{¦sèrþ¥Ô½¯,ºÂái±´çÍ3V韛æôí”—+š¶Õ—r7±ZkM]Ò·8Ë™DDeE34ÓODgóÏ&lt;ôFPëÚ�ädÜ)&lt;Åô¿/CèÂÆM[Hé¹3MØÎùéÝ1²b2Êsï¯m[Ëlïv¾pK¬¢/ߧ;¾æ�±Çí)žÊ‹™\ק.ö}ø“ºu€æ´Í7·FU*.óZ̿ĺú&gt;þ3Ú7GñÙ×\v9N[f3Ÿ²:z|«K×µvFüãÌäÜ1áD`r±b¯ÚkDU�׫DGïlÖ«=‘–î椾�§Þ­6†ýLtâ\3„º&lt;‹ËäôáMû±j"'(œ²ˆ�‘æ�Þ¦å¾2­žYžü¼ñ4ÍÚ¦vÏ&lt;Ìí�³Ï&lt;î§uw;ÉoTyfåɯ2úŠ"�Ì…E1³Ÿ�×õO©ûÿˆÆóy}KûþO[³õ9ß{ù_Þ¸£ºv�ÿÐÓ¦©¥½=åwÔå࿉ùý½'¼t†�œ,ôÓ;§Õ=ßOž#I³z.wùÞVà×­é›qLέèí”ùÿiG4DG–*Ù;2ªx³¸o€3ôÏû’ûÊòO¦/îò¹TjÓã¨úºÜÙšY&lt;þWn–84žá(×TÓ1²b6O’JvÌwÙ�j›Ø‹TÕÔ×vˆªžä×Nk–÷ëVQƒá[ù$°øùŸè¼†O¤zæ"Š¶WÞœ¦2ž�‘;&lt;œÛöF»\VØÝèÛŸKaáG§FMW¬öV3œ÷ÄÛ«^)ÕìöÕ”eî½üFYÏw§J¬·RÄú:’ëéáŷלyúË\v�›“ØÆUy"'~ý›j™çÝÝU·v#½ùù»‹þ ðÎp9Q~uí숙֪ªy1mÙjŠiíqϺ9£�iÅùÍNbiœ§dÆø_;ý»”âiŠè�z.Nt\€ˆ¹&gt;ƒ}áÕõU=‡IÆòjñUú˜;\Þ|sfqì`ÍÓ|}?j.°}²�Ÿ¥

ºªN;�ª…dÒPyÞq}LÄi®YÑM7"¹×‰˜ÕŠgv^úªUláæîì¶tµžð×Áë”Óz›ºÕÛΞ.Š*§V*ªœ§Z婉Î'=“–Ý›v~&nbsp;÷öó솅ð‹Ï‘ç²ÞÝù4~"ç¬*é�&lt;ý�?ÙsðW¾M¯Ä|œW0�§æË£Ã[Ö.´ÚÖÕ.iÛ(ÚÕ¯:›õ#9¦Õ[zQÝÅ9eïg8áÓŒæ‡áU�+rm[¦äLQ­ÙSLFYÄ{šêéP½…›Qœå¿»ö3ú ªNb"źnÅUESr(¦˜ŠbfvÅê¦&amp;sœ¢"c9Ù”LËñ¸¬Ý4ÎÓ´êÚÅzvÖÔçV½iÆ�:p‹”ç9µÆ1Yr”›I%–ÛIÕTQ3²#|ÌåmS½ˆ¦ÅeuG"ªõêÙM4S5Lìœâ)‰æ™Êb"3lóOìEíõõugw¢Ñ”á:U.nwàÚËŒ·-%åÐ÷e(ç¢Mq9µ]P0”ÎZ·~MˆÉF¹èóÏØãUõZÀQ�1Eú²™�h¦ÖS¶©Î5ª‰ËnÌ鉎x‰ØÎ÷öóì†…ð‹¿‘öAÂûÛ¿&amp;�ÄG¬*é�ŸìRö[À|ï“kñç

r¥Dð-¯%“Ê f½ˆ .Z‘]ØÞ¤’ÍI")¤š ‰* Ç)&amp;E*Jh.€§×

”zØ;|ª+ú¨›m-Ùç§y%‡Ÿ�?Ë“}³s®mDÄÌåON¼DmÏçÏ&gt;~–/..©�,w³y/Ohú´^.º&amp;˜¦š«šèÊs§Šªº²Ë¹–̦9º£L¼îºu&gt;uþ&gt;“)fçÎøœ§¹&lt;ë+”jËR¿k‹žäí‰îK‘+)(8MWMíßD‡…íÁBå­}±¾7}‹‹W2Ù;•h¯-“¹FŸ¬Æ§yS½——«ú‰-â5¶NÉù¿=ônYËl'¹k-±¶&gt;w&lt;žñt¶[€«V…ºÌåºBg-³»»±‰�ÈÄg¹Öîõj/µÒèý?“Ú[UwŒìhòÏçó+º-êm•Ä[ÔÛSœ°²V0Âð¾ªEj(Š#(ÿŒ­ë¯^Tk«Zsf•Ò:Ö½s¾Õ$ß–XþDË MZÙS¶9ç/š&lt;³è^X§-«ü4jD×1Í÷wÌw½pàµjÝÍF4—…S¾—½O½]äÇœÂi‹ü]1ož­³ÞÏdnéèÝ—uub�j³èÙþÏuÕºžè®:íXª³ˆ·:”eïê¦u§5çœ×²jLƒÐ`›¦øú~þ&gt;Ô]`ûe?J®òg½&gt;†¿§½©Ä\ú©vMWÇKÓñÞ'–&gt;‹ksÈ–·y=i²ñUýSö2Œö»žûµr©ð½pÌèŸlØøÅ¿§C¦š*ö9�é˜uù,ËhžÝO~¯£R×ÈŸ'¦'

bitcoin360ai amsterdam

More actions